Adresa noastra de e-mail este
desprepensii@gmail.com

5 aprilie 2010

Legea nr. 189/2000 - beneficiari si cuantum indemnizatie

Intrebare:

“Sunt cetatean roman cu domiciliul in Israel doresc sa stiu care este valoarea indemnizatiei prevazuta de legea 189/2000 .
Specific ca in timpul prigooanei am fost "evacati" din casa si si mutati in alt oras in luna iunie 1941 (am adeverinta in acest sens).
Toate citite pe net sunt valori vechi .Ar trebui sa fie ceva actualizat
multumesc anticipat. N.”

Raspuns:

Pentru a va comunica cu exactitate cuantumul indemnizatiei prevazute de Legea nr. 189/2000, o sa va precizam, in primul rand, categoriile de beneficiari.

Astfel, beneficiază de prevederile acestui act normativ persoana, cetăţean roman, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 a avut de suferit persecutii din motive etnice, după cum urmează:
a) a fost deportata în ghetouri şi lagare de concentrare din străinătate;
b) a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagare de concentrare;
c) a fost refugiata, expulzata sau strămutată în alta localitate;
d) a făcut parte din detasamentele de munca forţată;
e) a fost supravietuitoare a trenului morţii;
f) este soţul sau soţia persoanei asasinate ori executate din motive etnice sau în urma masacrelor îndreptate împotriva populaţiei minoritare, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;
g) a fost evacuată din locuinţa pe care o deţinea
.
De aceleaşi drepturi beneficiază, la cerere, şi persoanele care aveau domiciliul pe teritoriul statului român sau pe teritoriile româneşti vremelnic ocupate de către alte state, indiferent dacă localitatea în care au fost refugiate, expulzate sau strămutate se afla sub administraţie românească ori sub administraţia acelor state, ale căror cereri anterioare au fost soluţionate prin hotărâri de respingere ale comisiei de aplicare.
Persoanele care s-au aflat în situaţiile prevăzute la lit. a)-d) şi g) au dreptul la o indemnizaţie lunară de 100 lei pentru fiecare an de deportare, de detenţie, de strămutare în alte localităţi, de muncă forţată sau de evacuare din locuinţa pe care o deţineau.
Persoanele care s-au aflat în situaţiile prevăzute lit. e) şi f) au dreptul la o indemnizaţie lunară de 100 lei.
Soţul supravieţuitor al celui decedat, din categoria persoanelor prevăzute la lit. a)-e) şi g), va beneficia începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost depusă cererea, în condiţiile legii, de o indemnizaţie lunară de 100 lei neimpozabilă, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.

Valorile precizate mai sus sunt indexate la data intocmirii prezentului raspuns.

Cu bine,
Specialist pensii.

Niciun comentariu: