Adresa noastra de e-mail este
desprepensii@gmail.com

28 martie 2009

Acte necesare pentru dosarul de pensie de limită de vârstă, pensie anticipată şi pensie anticipată parţială

Acte necesare pentru dosarul de pensie de limită de vârstă, pensie anticipată şi pensie anticipată parţială

-cerere-tip pentru înscrierea la pensie pentru limită de vârstă/anticipată/anticipată parţială (anexa nr. 12 la Normele de aplicare a Legii nr. 19/2000);
-carnetul de muncă (în original şi xerocopie).
-carnetul de asigurări sociale (original şi copie). Atentie!...nu este vorba de carnetul de asigurări sociale de sănătate, ci de carnetele persoanelor care au fost asigurate la casele de pensii sau alte sisteme de asigurări sociale de stat, anterior apariţiei Legii nr. 19/2000;
-alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată în alte sectoare de activitate. De exemplu, decizia de pensionare a pensionarilor militari;
-acte de stare civilă ale solicitantului: buletin/carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie (original şi copie);
-livretul militar (original şi copie);
-diplomă de studii (original şi copie) sau adeverinţă din care să rezulte durata normală şi perioada studiilor la zi, precum şi certificarea absolvirii acestora-doar în cazul studiilor superioare. Pentru persoanele care au urmat cursurile unor instituţii de învăţământ universitar în străinătate este necesară dovada recunoaşterii acestora de către statul român;
-adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă.
-adeverinţă privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite. Această adeverinţă este importantă pentru unităţile care au avut angajaţi care au lucrat în condiţii nocive, şi li s-a acordat grupa I sau grupa a II-a de muncă conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001. Aceste adeverinţe trebuie să cuprindă în mod obligatoriu actul normativ în baza căruia s-a acordat grupa superioară de muncă, anexa şi punctul din acesta conform prevederilor Ordinului ministrului muncii nr. 590/2008;
-procură specială pentru mandatar (în cazul în care titularul dreptului de pensie nu poate depune personal dosarul de pensie şi/sau nu poate încasa personal drepturile de pensie). Această procură se eliberează de notarii publici, pe teritoriul României, şi de ambasade, oficii consulare sau notari, pe teritoriul altor state;
-adeverinţă din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat. Adeverinţa din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat va fi prezentată după primirea deciziei de admitere a cererii de pensionare şi este necesară doar în cazul persoanelor care solicită pensie anticipată sau pensie anticipată parţială. Începerea plăţii drepturilor este condiţionată de prezentarea acestei adeverinţe.

Având în vedere că, în principiu, discutăm despre persoane care vin din activitate, există anumite principii care trebuie urmate de Comp. Resurse Umane, agreate de casa de pensii şi care determină eliminarea disfuncţionalităţilor între instituţii (respectiv casa de pensii şi angajator), şi anume:
· de preferat ca xerocopia de pe carnetul de muncă să poarte menţiunea «conform cu originalul», ştampila unităţii la care asiguratul şi-a desfăşurat ultima dată activitatea şi semnătura celui care angajeaza unitatea sau a persoanei delegate in acest sens de conducerea unitatii.
· să se respecte prevederile legale cu privire la data înscrierii la pensie, respectiv art. 83 din Legea nr. 19/2000.
· să se respecte modalitatea de înscriere în carnetul de muncă pentru persoanele care vin din muncă a menţiunii « solicită pensie pentru limită de vârstă/pensie anticipată/pensie anticipată parţială ». Această menţiune este în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (6) din Legea nr. 19/2000-«în situatia asiguratilor care au depus cerere de pensionare, angajatorii acestora nu pot dispune incetarea raporturilor de munca, de serviciu sau a calitatii de membru cooperator, dupa caz, in vederea pensionarii, decat dupa primirea deciziei de admitere a cererii de pensionare».

Un comentariu:

Anonim spunea...

Va rog sa-mi spuneti daca unitatea s-a desfiintat de unde sa mai aduc acte cu stampila unitatii?