Adresa noastra de e-mail este
desprepensii@gmail.com

30 martie 2009

Acte necesare pentru dosarul de pensie de invaliditate

Acte necesare pentru dosarul de pensie de invaliditate:

-cerere-tip pentru înscrierea la pensie de invaliditate (anexa nr. 13 la Normele de aplicare a Legii nr. 19/2000);

-carnetul de muncă (în original şi xerocopie);
-acte de stare civilă ale solicitantului: buletin/carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie (original şi copie);
-livretul militar (original şi copie);
-diplomă de studii (original şi copie) sau adeverinţă din care să rezulte durata normală şi perioada studiilor la zi, precum şi certificarea absolvirii acestora-doar în cazul studiilor superioare;
-adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;
-adeverinţă privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite;
-procură specială pentru mandatar;
-decizia emisă de medicul expert al asigurărilor sociale privind încadrarea într-un grad de invaliditate;
-în cazul în care cauza invalidităţii este un accident de muncă, trebuie anexat la dosarul de pensionare şi procesul-verbal de constatare a accidentului, în xerocopie certificată de conformitate cu originalul.


Niciun comentariu: