Adresa noastra de e-mail este
desprepensii@gmail.com

28 martie 2010

Cumul pensie de urmas cu salariul

Intrebare:

“Buna ziua,
As dori sa va intreb daca pot lucra part-time ( salariu brut in jur de 400 RON ), tinand cont ca beneficiez de pensie de urmas dupa tatal meu meu? Si cat timp voi mai beneficia de pensia de urmas pana la ce varsta sau in ce conditii?
Multumesc mult! ”

Raspuns:

Pensia de urmas este reglementata la art. 66 din Legea nr.19/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

” Copiii au dreptul la pensie de urmas:
a) pana la varsta de 16 ani;
b) daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani;
c) pe toata durata invaliditatii de orice grad, daca aceasta s-a ivit in perioada in care se aflau in una dintre situatiile prevazute la lit. a) sau b).”
Prin urmare, puteti primi pensie de urmas daca va continuati studiile, într-o forma de invatamant organizata potrivit legi, indiferent de nivelul acesteia, pana la terminarea studiilor, fara a depasi data la care impliniti varsta de 26 ani.
Cu alte cuvinte, acordarea pensiei de urmas, in cazul dvs., nu este conditionata de nivelul formei de invatamant frecventate, de tipul sau modul de organizare a acesteia, de numarul formelor de invatamant frecventate sau de absolvirea uneia sau a mai multora dintre acestea.
In conformitate cu prevederile art. 92 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii, cu modificarile si completarile ulterioare, “plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care:
d) beneficiarul unei pensii de urmas realizeaza dintr-o activitate profesionala venituri brute lunare mai mari de o patrime din salariul mediu brut pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3)”.
Prin urmare, in cazul in care unul dintre urmasi este angajat cu contract individual de munca, pentru a primi in continuare pensia trebuie sa se incadreze in maxim ¼ din salariul mediu brut pe economie, salariu stabilit prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat la 1836 lei pentru anul 2010.
Astfel, in cazul in care venitul brut, asa cum reiese din declaratiile nominale depuse de angajator la casa de pensii, va fi mai mare de 459 lei RON, plata pensiei de urmas se suspenda incepand cu luna urmatoare datei angajarii, pentru aceasta trebuind sa inaintati casei teritoriale de pensii o cerere de suspendare si o adeverinta de la noul angajator, din care sa reiasa data incheierii contractului de munca si venitul asigurat.
Cu bine,
Specialist pensii.

Niciun comentariu: