Adresa noastra de e-mail este
desprepensii@gmail.com

2 mai 2010

Inscriere pensie limita de varsta-grupa II de munca, acte necesare

Intrebare:

“Data nasterii: 21.04.1949
Sex: masculin
Vechime totala in munca pana la 14.04.2010: 43 ani 8 luni 11 zile
din care in Grupa II 100% (Ord.50/90 an II pct 3; 34, aviz MMPS 43 / 1321 / 09.06.1998): 28 ani 1 luna 9 zile.
Va rog sa-mi spuneti care este data la care trebiue sa se pensioneze si ce pasi trebiue sa urmeze pentru pensionare de drept.”

Raspuns:

Fiind vorba de un barbat nascut la data de 21 aprilie 1949, varsta standard de pensionare este de 64 de ani si 9 luni, iar stagiul complet de cotizare cerut de lege este de 34 de ani si 6 luni.

Aceasta varsta de pensionare este prevazuta de Legea nr. 19/2000-anexa nr. 3 si anexa nr. 9 din Normele de aplicare a Legii, in raport de data nasterii.
In conformitate cu dispozitiile art.42 alin.(1) din Legea nr.19/2000, asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare si care si-au desfasurat activitatea total sau partial in conditii deosebite de munca au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare conform tabelului nr.1 din lege.
Prin urmare, intrucat a realizat stagiul complet de cotizare de 34 de ani si si 6 luni si a desfasurat activitate in conditii deosebite de munca (grupa a II-a de munca-in procent de 100%) o perioada de 28 ani, 1 luna si 9 zile, conform celor specificate de dvs., putea solicita inscrierea la pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstei de pensionare, cu 6 ani si 6 luni inaintea implinirii varstei standard de pensionare, respectiv de la implinirea varstei de 58 de ani si 3 luni (21 iulie 2007), conform prevederilor legale in vigoare la aceasta data.
Astfel, la aceasta data are dreptul deschis la pensie pentru limita de varsta si va putea depune dosarul la casa teritoriala de pensii in raza careia domiciliaza.
Actele necesare sunt:

-cerere-tip pentru înscrierea la pensie pentru limită de vârstă/anticipată/anticipată parţială (anexa nr. 12 la Normele de aplicare a Legii nr. 19/2000);
-carnetul de muncă (în original şi xerocopie).
-acte de stare civilă ale solicitantului: buletin/carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie (original şi copie);
-livretul militar (original şi copie);
-diplomă de studii (original şi copie) sau adeverinţă din care să rezulte durata normală şi perioada studiilor la zi, precum şi certificarea absolvirii acestora-doar în cazul studiilor superioare;
-adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă.
-adeverinţă privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite. Această adeverinţă este importantă pentru unităţile care au avut angajaţi care au lucrat în condiţii nocive, şi li s-a acordat grupa I sau grupa a II-a de muncă conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001. Aceste adeverinţe trebuie să cuprindă în mod obligatoriu actul normativ în baza căruia s-a acordat grupa superioară de muncă, anexa şi punctul din acesta conform prevederilor Ordinului ministrului muncii nr. 590/2008.

Cu bine,
Specialist pensii.

Niciun comentariu: