Adresa noastra de e-mail este
desprepensii@gmail.com

26 mai 2010

Informatii inscriere pensie comunitara Austria

Intrebare:

“Bună seara,
Stimate Domnule Ştefan Ene
Sora mea născută în 26.09.1951,a lucrat în Romania,18 ani de zile.În Austria unde trăieşte de alţi 18 ani,a lucrat doar 6 luni de zile.
Întrebările sunt următoarele :
+Cu ce dată poate ieşi la pensie pt. limită de vîrstă în Romania?
+La ce dată poate depune dosarul de pensionare?
+Ce acte trebuie să conţină acest dosar?
+Unde trebuie depus acest dosar?
+Eu fiind mandatarul ei,la ce Casă de Pensii trebuie depus dosarul?
+După cît timp de la depunerea dosarului,va primi Decizia de pensionare,şi implicit banii reprezentînd prima pensie?
+Ce se întîmplă cu lunile lucrate în Austria?
+La cît timp de la încasarea pensiei prin mandatar,se poate face apoi transferul acestei pensii în Austria?
Vă multumesc anticipat pentru răspunsuri.
Cu deosebită consideraţie, A.M.”

Raspuns:

Avand in vedere faptul ca sora dvs. este nascuta la data de 26 septembrie 1951, varsta standard de pensionare este de 58 de ani si 10 luni, iar stagiul minim de cotizare cerut de lege este de 12 de ani si 8 luni. Prin urmare, poate solicita pensie pentru limita de varsta in Romania incepand cu data de 26 iulie 2010, iar dosarul de pensie poate fi depus cu 30 de zile calendaristice inainte de aceasta data.

Intrucat sora dvs. locuieste in Austria, poate depune dosarul de pensie la casa de pensii de care apartine teritorial din Austria.
In acest caz, dosarul de pensie va contine formularul E202 intitulat “Instrumentarea unei cereri de pensie de bătrâneţe” si formularul E207 intitulat „Certificat privind cariera asiguratului”. Mentionam ca formularul E 207 trebuie sa fie însoţit de documente care atestă perioadele de asigurare sau cele echivalente realizate pe teritoriul României. Aceste documente pot fi: carnetul de munca, adeverinte eliberate de angajatorii din Romania, etc.
In situatia in care sora dvs. opteaza pentru depunerea dosarului de pensie prin intermediul unui mandatar, in speta dvs., dosarul se depune la casa teritoriala de pensii in raza careia aveti domiciliul.
Actele necesare pentru inscrierea la pensie pentru limita de varsta in acest caz sunt :
-cerere-tip pentru înscrierea la pensie pentru limită de vârstă/anticipată/anticipată parţială (anexa nr. 12 la Normele de aplicare a Legii nr. 19/2000);
-carnetul de muncă (în original şi xerocopie).
-acte de stare civilă ale solicitantului: buletin/carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie (original şi copie);
-livretul militar (original şi copie);
-diplomă de studii (original şi copie) sau adeverinţă din care să rezulte durata normală şi perioada studiilor la zi, precum şi certificarea absolvirii acestora-doar în cazul studiilor superioare;
-adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă.
-adeverinţă privind condiţiile de muncă speciale şi/sau deosebite. Această adeverinţă este importantă pentru unităţile care au avut angajaţi care au lucrat în condiţii nocive, şi li s-a acordat grupa I sau grupa a II-a de muncă conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001. Aceste adeverinţe trebuie să cuprindă în mod obligatoriu actul normativ în baza căruia s-a acordat grupa superioară de muncă, anexa şi punctul din acesta conform prevederilor Ordinului ministrului muncii nr. 590/2008.
-procura speciala pentru mandatar.
De asemenea, dosarul de pensie va fi insotit si de formularul E205 AT, prin care este confirmata perioada de asigurare realizata in Austria.
In privinta datei de emitere a deciziei, nu va putem oferi o informatie concreta, totul depinzand de formalitatile dintre casele de pensii similare din Romania si Austria.
Dupa stabilirea drepturilor de pensie, titulara poate solicita transferul pensiei la domiciliul din Austria, completand formularul “Declaratiei de transfer în strainatate al drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale”.
Cu bine,
Specialist pensii.

Niciun comentariu: