Adresa noastra de e-mail este
desprepensii@gmail.com

8 octombrie 2010

Ordinul MMFPS nr. 1377/2010 - aplicarea prevederilor HG nr. 1.768/2005 - preluarea din carnetele de munca

Ordinul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr. 1377/2010 pentru aplicarea prevederilor art. 11 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 674, din 4 octombrie 2010.

In temeiul prevederilor art. 11 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite urmatorul ordin:


Art. 1. — Personalul din cadrul compartimentelor juridice si/sau economice de la nivelul caselor judetene de pensii, respectiv de la nivelul Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti este imputernicit sa constate contraventiile si sa aplice amenzile prevazute la art. 11 din Hotararea Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 2.
— Personalul din cadrul compartimentelor prevazute la art.1 nominalizat prin decizie de catre directorii executivi ai caselor judetene de pensii, respectiv de la nivelul Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti, va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.


Art. 3.
— Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Ioan Nelu Botis
Bucuresti, 1 octombrie 2010.
Nr. 1.377.

Niciun comentariu: