Adresa noastra de e-mail este
desprepensii@gmail.com

12 octombrie 2010

ORDIN nr. M.112 din 5 octombrie 2010 privind recalcularea pensiilor militare

ORDIN nr. M.112 din 5 octombrie 2010
pentru completarea Ordinului ministrului apararii nationale nr. M.101/2010 privind aplicarea in Ministerul Apararii Nationale a Hotararii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor

EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 11 octombrie 2010


Pentru aplicarea prevederilor art. 16 din Hotararea Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor,
in temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale, cu modificarile ulterioare,

ministrul apararii nationale emite prezentul ordin.

ART. I
Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.101/2010 privind aplicarea in Ministerul Apararii Nationale a Hotararii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 606 din 26 august 2010, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (2^1) si (2^2), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Procedura de fotografiere, stocare, transmitere a datelor in format electronic si creare a bazei de date referitoare la perioadele de activitate desfasurate de beneficiari in structuri ale Directiei generale de informatii a apararii se stabileste prin dispozitie a directorului general al Directiei generale de informatii a apararii.
(2^2) Statul Major General coopereaza cu Directia generala de informatii a apararii pentru crearea bazei de date necesare recalcularii pensiilor militare de stat ale beneficiarilor care si-au desfasurat activitatea in structuri ale Directiei generale de informatii a apararii."
2. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 4^1. - (1) In vederea obtinerii documentelor doveditoare necesare recalcularii pensiilor militare de stat, beneficiarii care si-au desfasurat activitatea in structuri ale Directiei generale de informatii a apararii se adreseaza acestor structuri.
(2) Activitatile desfasurate de structurile Directiei generale de informatii a apararii in vederea eliberarii documentelor solicitate sunt cele prevazute la art. 4."
ART. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Ministrul apararii nationale,
Gabriel Oprea

Bucuresti, 5 octombrie 2010.
Nr. M.112

Niciun comentariu: