Adresa noastra de e-mail este
desprepensii@gmail.com

17 august 2009

Intrebare e-mail: concediu medical anterior pensionarii

Intrebare:

“buna ziua,
am o angajata care ar dori sa iasa in pensie de invaliditate
in luna iulie a beneficiat de concediu medical din data de 23.07.2009-31.07.2009, iar in august din 01.08.2009-14.08.2008, iar acum a venit cu un document de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca prin care rezulta ca ii mai dau concediu medical pana in 31.08.2009.
intrebarea este daca noi ca angajator trebuie sa facem ceva in momentul acesta?
imi puteti da pasii care trebuie sa-i urmez in momentul cand un angajat vrea sa se pensioneze pentru invaliditate?
multumesc!”

Raspuns:

O persoana care doreste sa se pensioneze de invaliditate si care provine din activitate, caz in care va regasiti si dvs. ca angajator, trebuie sa se adreseze in ordine urmatoarelor institutii/compartimente:

1. Medicului de familie sau medicului specialist din Policlinica Teritoriala sau unitatea spitaliceasca unde este internat, pentru întocmirea referatului medical prin care se cere pensionarea de invaliditate
2. Comisiei de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, pentru obtinerea avizului de pensionare
3. Compartimentului Resurse Umane de la unitatea unde a prestat activitatea, pentru întocmirea dosarului medical.
4. Compartimentul Resurse Umane întocmeste dosarul medical pe care îl depune la Comisia de Expertiza Medicala, (în a carei evidente va figura bolnavul – pensionar de invaliditate), unde se emite decizia medicala de incadrare în grad de invaliditate.
5. Compartimentul Resurse Umane întocmeste dosarul administrativ, la care ataseaza un exemplar al deciziei medicale, si le depune la Casa Judeteana de Pensii, pentru calculul si plata pensiei de invaliditate.
6. Comisiei de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, pentru revizuire la termen, cereri de agravare sau ameliorare.

In vederea pensionării de invaliditate medicul primar si, în lipsa acestuia, medicul specialist, pentru afecţiunea principal invalidanta, care asigura asistenta medicală a bolnavului, atunci când apreciază ca starea de sănătate a acestuia nu ii permite reluarea activităţii profesionale, în limitele maxime de concediu medical prevăzut de lege, cu toate tratamentele medicale recuperatorii aplicate, propune pensionarea de invaliditate, cerând în acest sens avizul cabinetului de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca.
Medicul expert al asigurărilor sociale de la cabinetele de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca avizează pensionarea de invaliditate numai dacă constata pierderea totală sau a cel puţin jumătate din capacitatea de munca, aproband totodată şi concediul medical pentru întocmirea formelor de pensionare pana la finele lunii următoare aceleia în care s-a dat avizul.

In privinta concediului medical, va enuntam articolele 12-15 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate:

Art. 12 Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta dupa cum urmeaza:
A. de catre angajator, din prima zi pana in a 5-a zi de incapacitate temporara de munca;
B. din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, incepand cu:
a) ziua urmatoare celor suportate de angajator, conform lit. A, si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca a asiguratului sau a pensionarii acestuia;
b) prima zi de incapacitate temporara de munca, in cazul persoanelor asigurate prevazute la art. 1 alin. (1) lit. C si alin. (2).

Art. 13 (1) Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de cel mult 183 de zile in interval de un an, socotita din prima zi de imbolnavire.
(2) Incepand cu a 91-a zi, concediul se poate prelungi de catre medicul specialist pana la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale.
(3) Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare in cazul unor boli speciale si se diferentiaza dupa cum urmeaza:
a) un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara si unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, denumita in continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sanatatii;
b) un an, cu drept de prelungire pana la un an si 6 luni de catre medicul expert al asigurarilor sociale, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeala, peritoneala si urogenitala, inclusiv a glandelor suprarenale, pentru SIDA si neoplazii, in functie de stadiul bolii;
c) un an si 6 luni, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara operata si osteoarticulara;
d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pana la maximum un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoza extrapulmonara, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

Art. 14 (1) Medicul primar sau, dupa caz, medicul specialist in afectiunea principal invalidanta poate propune pensionarea de invaliditate daca bolnavul nu a fost recuperat la expirarea duratelor de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(2) In situatii temeinic motivate de posibilitatea recuperarii, medicul prevazut la alin. (1) poate propune prelungirea concediului medical peste 183 de zile, in scopul evitarii pensionarii de invaliditate si mentinerii asiguratului in activitate.
(3) Medicul expert al asigurarilor sociale decide, dupa caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator, reducerea programului de lucru, reluarea activitatii in raport de pregatirea profesionala si de aptitudini ori pensionarea de invaliditate.
(4) Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, denumita in continuare CNPAS, impreuna cu CNAS, in raport cu evolutia cazului si cu rezultatele actiunilor de recuperare.

Art. 15 In cazul in care medicul expert al asigurarilor sociale a emis avizul de pensionare de invaliditate, plata indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se face pana la sfarsitul lunii urmatoare celei in care s-a emis avizul, fara a se depasi durata maxima de acordare a concediului, prevazuta de art. 14 alin. (4)”.

Cu bine,
Specialist pensii.

Niciun comentariu: