Adresa noastra de e-mail este
desprepensii@gmail.com

17 aprilie 2013

Pensia de invaliditate din sistemul public de pensii și modificările survenite prin Legea nr. 37/2013 (I)

Prin Decizia nr. 680/26.06.2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 9 august 2012, Curtea Constituţională a României constată că sintagma ”în raport cu vârsta, conform tabelului nr. 3” din cuprinsul art. 73 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (denumită în continuare lege), astfel cum era în vigoare la acea dată, este neconstituţională. De asemenea, în considerentele deciziei susmenţionate, se precizează că pensia de invaliditate urmează a fi acordată în funcţie de stagiul de cotizare efectiv realizat de persoana asigurată.
Având în vedere prevederile Deciziei Curții Constituționale nr. 680/2012, era necesară modificarea Legii nr. 263/2010 în acest sens, iar prevederile noului act normativ să fie în concordanță cu dispozițiile obligatorii ale Curții Constituționale. Acest lucru s-a realizat prin Legea nr. 37/08.03.2013 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 12 martie 2013.
Cu excepția art. I pct. 5, care face referire la controlorii Curții de Conturi, celelalte puncte ale Legii nr. 37/2013 modifică prevederi importante cu privire la pensia de invaliditate, sub trei aspecte (pe care le vom analiza separat în cele ce urmează):
1.    Condiții de înscriere la pensia de invaliditate;
2.    Stagiul potențial;
3.    Data acordării pensiei de invaliditate.

1. Condiţii de înscriere la pensia de invaliditate
          Au dreptul la pensie de invaliditate, în condiţiile legii, asiguratii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza:
Ø accidentelor de muncă şi bolilor profesionale;
Ø neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA;
Ø bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca - art. 68 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare.
Mai beneficiază de pensie de invaliditate:
Ø asiguraţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă în timpul sau din cauza obligaţiilor militare, prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. c) şi g) din lege, respectiv: „stagiul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat”, precum şi „elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia liceului militar.”
Ø elevii, ucenicii şi studenţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza accidentelor sau bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale;
Ø persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă şi marii mutilaţi, ca urmare a participarii la evenimentele care au avut loc în decembrie 1989, care erau cuprinşi într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidităţii din această cauză.
În raport cu gradul de reducere a capacităţii de muncă, invaliditatea este:
Ø   de gradul I – caracterizat prin pierderea totală a capacităţii de muncă şi a capacităţii de autoîngrijire. Acest grad de invaliditate determină şi lipsa capacitatii de autoservire, autoconducţie sau de orientare spaţială, invalidul necesitând îngrijire sau supraveghere permanentă din partea altei persoane. Se observa ca acest tip de invaliditate este şi cel mai grav;
Ø de gradul II – caracterizat prin pierderea totală a capacităţii de muncă, cu păstrarea capacităţii de autoîngrijire. Spre deosebire de invaliditatea de gradul I, în cazul invalidităţii de gradul II, invalidul are posibilitatea sa se autoservească, autoconducă şi să se orienteze spaţial, fără ajutorul altei persoane;
Ø de gradul III – caracterizat prin pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de muncă.
          Conform prevederilor legii, criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea MMFPS, MApN, MAI şi SRI, după caz, cu avizul Ministerului Sănătăţii. În acest sens, a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr. 155/2011 pentru aprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate.
În vederea înscrierii la pensie de invaliditate, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
Ø  persoana trebuie sa fie încadrată într-un grad de invaliditate prin decizia emisă de medicul expert al asigurărilor sociale, iar în cazul personalului militar, de către comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională;
Ø  după modificările intervenite prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 680/26.06.2012, respectiv modificarea art. 73 prin Legea nr. 37/2013, persoanele care şi-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unor boli obişnuite sau a unor accidente care nu au legătură cu munca au dreptul la pensie de invaliditate dacă au realizat stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, indiferent de întinderea acestuia (abrogându-se dispozițiile privind ”stagiul de cotizare necesar în vederea înscrierii la pensie de invaliditate” și fostul tabel nr. 3 din lege).
              Aceleași prevederi sunt aplicabile și în cazul persoanelor cu handicap grav sau accentuat, preexistent calităţii de asigurat, precum şi în cazul nevăzătorilor, dacă au realizat stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, indiferent de întinderea acestuia.
Ø      pensia de invaliditate se acordă, indiferent de stagiul de cotizare realizat:
a)                  persoanelor care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă din cauza accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA;
b)                  persoanelor care se află în situaţiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. c) şi g) din lege, respectiv în timpul obligaţiilor militare menţionate mai sus;
c)                  elevilor, ucenicilor şi studenţilor care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, ca urmare a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale;
d)                  persoanelor care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă şi marilor mutilaţi, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, care erau cuprinşi într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidităţii din această cauză.

(va urma)

8 comentarii:

Anonim spunea...

Daca se poate o lamurire si la art 104 aliniat 3 lit A.care prevede ca la momentul emiterii deciziei medicale de incdrare in grad de invadiditate,persoana respectiva trebuie sa aiba calitatea de asigurat!Multumesc anticipat!

Specialist Pensii spunea...

S-au dat explicatii in ultima parte a articolului, pe care il puteti gasi aici:
http://desprepensie.blogspot.ro/2013/04/pensia-de-invaliditate-din-sistemul_19.html
Astfel, in situatia persoanelor care au calitatea de asigurat (respectiv angajat cu carnet de munca, functionar public, etc.) la data emiterii deciziei medicale, ei pot solicita pensie de invaliditate in termen de 30 de zile, aceasta acordandu-se cu data incetarii concediului medical.
In caz contrar, cand nu are calitatea de asigurat sau depaseste termenul de 30 de zile, pensia de invaliditate se acorda cu data depunerii cererii la casa de pensii.

dragomir spunea...

ARE DREPT LA PENSIE DE INVALIDITATE O PERSOANA CU CERTIFICAT DE HANDICAP DAR CARE NU A FOST ANGAJATA NICIODATA ? DACA DA, CARE SUNT CONDITIILE: VARSTA ARE IMPORTANTA?

Specialist Pensii spunea...

@Dragomir 25 aprilie 2013
Varsta nu are importanta, ci cauza ivirii invaliditatii.
Dupa cum vedeti si in articolul de mai sus, pe decizia de incadrare in grad de invaliditate se mentioneaza cauza ivirii invaliditatii, care poate fi boala obisnuita (pentru care este necesar un stagiu de cotizare, indiferent de intinderea acestuia) sau alte boli, pentru care nu este necesar un grad de invaliditate.
Primul pas este insa încadrarea persoanei într-un grad de invaliditate prin decizia emisă de medicul expert al asigurărilor sociale. Iar medicul, in functie de afectiuni, va sfatui persoana in cauza cu privire la stagiul de cotizare necesar.

diana spunea...

Sunt Diana,am grad de hanticap 1 cu codul de boala G71 si nu am lucrat niciodata si as vrea sa stiu daca ma incadrez la pensia de invaliditate si cum ar trebui sa procedez.va multumesc.

Anonim spunea...

sunt persoana cu handicap,gradu 2 cu codul de boala G12.am 42 ani.am lucrat 21 ani si acum sunt in pensie de boala.mai pot beneficia si de pensia de invaliditate?

Costinel spunea...

Ma numesc Costinel din Craiova

Sunt persoana cu handicap gradul i permanent cu insotitor
Mentionez ca am deja indemnizatie de handicap gradul 1 si indemnizatie de insotitor si mai mentionez ca nu am lucrat niciodata nicaieri
In aceste conditi va intreb mai pot sa beneficiez de pensia de invaliditate

Va multumesc anticipat pentru raspuns

Costinel spunea...

Ma numesc Costinel din Craiova

Sunt persoana cu handicap gradul i permanent cu insotitor
Mentionez ca am deja indemnizatie de handicap gradul 1 si indemnizatie de insotitor si mai mentionez ca nu am lucrat niciodata nicaieri
In aceste conditi va intreb mai pot sa beneficiez de pensia de invaliditate

Va multumesc anticipat pentru raspuns