Adresa noastra de e-mail este
desprepensii@gmail.com

19 aprilie 2013

Pensia de invaliditate din sistemul public de pensii și modificările survenite prin Legea nr. 37/2013 (III)

Prima parte a articolului o găsiți aici.
A doua parte a articolului aici        3. Data acordării drepturilor de pensie de invaliditate
Pensia de invaliditate se cuvine de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege. Reglementarea generală în materie este aceea că drepturile de pensie de invaliditate se acordă și se plătesc de la data înregistrării cererii la casa teritorială de pensie.
În reglementarea anterioară, art. 104 alin. (3) lit. a) prevedea: ”În funcție de elementele specifice fiecărei categorii de pensie, pensiile se acordă și de la o altă dată, după cum urmează:
a)   de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă sau, după caz, de la data încetării calităţii de asigurat, cu excepţia asiguraţilor prevăzuți la art. 6 alin. (2) [nota noastră: asigurații pe bază de contract de asigurare socială], dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale de încadrare într-un grad de invaliditate, în situația pensiei de invaliditate”.
Exista posibilitatea ca aceste prevederi legale să fie interpretate eronat, în sensul depunerii unui dosar de pensie de invaliditate după o perioadă mai lungă de timp de la data încetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă (de exemplu, la un an), respectându-se celelalte condiții prevăzute de lege, iar pensionarul să solicite acordarea pensiei de invaliditate cu acea dată, deși intenția legiuitorului a fost ca dispozițiile art. 104 alin. (3) lit. a) să se aplice exclusiv persoanelor care, la data emiterii deciziei medicale, au calitatea de asigurat.
Prin urmare, prin Legea nr. 37/2013, art. 104 alin. (3) lit. a) s-a modificat, în sensul clarificării acestuia, și are următorul cuprins: ”În funcție de elementele specifice fiecărei categorii de pensie, pensiile se acordă și de la o altă dată, după cum urmează:
b)   de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă sau, după caz, de la data încetării calităţii de asigurat, cu excepţia asiguraţilor prevăzuți la art. 6 alin. (2), dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale asupra capacității de muncă, în situația pensiei de invaliditate acordate persoanei care, la data emiterii deciziei medicale, are calitatea de asigurat”.
În situaţia în care cererea de înscriere la pensie de invaliditate este depusă la casa teritorială de pensii competentă cu depăşirea termenului prevăzut mai sus, pensia de invaliditate se acordă şi se plăteşte de la data înregistrării.
În situaţia în care data îndeplinirii condiţiilor de pensionare coincide cu o zi de sărbătoare legală, de repaos săptămânal sau când serviciul este suspendat, cererea de pensionare, împreună cu actele necesare, se poate depune în prima zi lucrătoare ce urmează, fiind considerată depusă în termen.
Termenul prevăzut de lege pentru depunerea şi soluţionarea cererii de pensionare se socoteşte pe zile "libere", în sensul că nu se iau în calcul ziua când încep să curgă şi nici ziua în care s-au sfârşit. În situaţia în care ultima zi este o zi nelucrătoare, respectiv zi de sărbătoare legală, de repaos săptămânal sau când serviciul este suspendat, termenul se va prelungi până la sfârşitul zilei lucrătoare ce urmează.
Exemplu nr. 1:
O persoană, bărbat în vârstă de 30 ani, dovedeşte un stagiu de cotizare de 9 ani si 5 luni (din care 1 an si 6 luni stagiu militar) şi solicită înscrierea la pensie de invaliditate, ca urmare a încadrării sale în gradul II de invaliditate (având drept cauză a invalidităţii boala obişnuită), printr-o decizie medicală emisă de medicul expert al asigurărilor sociale pe data de 31 martie 2013. La data emiterii deciziei medicale, persoana în cauză era angajat pe bază de contract de muncă, având prin urmare calitatea de asigurat.
Data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este 1 aprilie 2013.
Depune cererea de înscriere la pensie de invaliditate, însoţită de actele doveditoare, în data de 26 aprilie 2013.
În acest caz, drepturile de pensie de invaliditate se acordă şi se plătesc cu data de 1 aprilie 2013-data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, întrucât cererea a fost depusă la casa teritorială de pensii în termenul de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate.
Exemplu nr. 2:
O persoană, bărbat în vârstă de 30 ani, dovedeşte un stagiu de cotizare de 9 ani si 5 luni (din care 1 an si 6 luni stagiu militar) şi solicită înscrierea la pensie de invaliditate, ca urmare a încadrării sale în gradul II de invaliditate (având drept cauză a invalidităţii boala obişnuită), printr-o decizie medicală emisă de medicul expert al asigurărilor sociale pe data de 31 martie 2013. La data emiterii deciziei medicale, persoana în cauză nu era asigurat.
Data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este 1 aprilie 2013.
Depune cererea de înscriere la pensie de invaliditate, însoţită de actele doveditoare, în data de 26 aprilie 2013.
În acest caz, drepturile de pensie de invaliditate se acordă şi se plătesc cu data de 26 aprilie 2013, întrucât, la data emiterii deciziei medicale asupra capacității de muncă, solicitantul nu avea calitatea de asigurat.
Exemplu nr. 3:
O persoană, bărbat în vârstă de 30 ani, dovedeşte un stagiu de cotizare de 10 ani si 5 luni şi solicită înscrierea la pensie de invaliditate, ca urmare a încadrării sale în gradul III de invaliditate (având drept cauză a invalidităţii boala obişnuită), printr-o decizie medicală emisă de medicul expert al asigurărilor sociale pe data de 25 aprilie 2013.
Data încetării calităţii de asigurat (persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice, asigurată pe bază de declaraţie de asigurare) este 1 mai 2013.
Depune cererea de înscriere la pensie de invaliditate, însoţită de actele doveditoare, în data de 17 mai 2013.
În acest caz, drepturile de pensie de invaliditate se acordă şi se plătesc cu data de 1 mai 2013-data încetării calităţii de asigurat, întrucât cererea a fost depusă la casa teritorială de pensii în termenul de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate.
          Exemplu nr. 4:
O persoană, bărbat în vârstă de 30 ani, dovedeşte un stagiu de cotizare de 11 ani şi solicită înscrierea la pensie de invaliditate, ca urmare a încadrării sale în gradul I de invaliditate (având drept cauză a invalidităţii boala obişnuită), printr-o decizie medicală emisă de medicul expert al asigurărilor sociale pe data de 30 aprilie 2013.
Data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este 1 mai 2013.
Depune cererea de înscriere la pensie de invaliditate, însoţită de actele doveditoare, în data de 4 iunie 2013.
În acest caz, drepturile de pensie de invaliditate se acordă şi se plătesc cu data de 4 iunie 2013-data înregistrării cererii la casa teritorială de pensii, întrucât cererea a fost depusă cu depăşirea termenului de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate.

Un comentariu:

Anonim spunea...

Foarte util si bine documentat,va multumesc !