Adresa noastra de e-mail este
desprepensii@gmail.com

8 aprilie 2013

Grupa I de muncă / condiții speciale de muncă-subteran

Intrebare:

Buna ziua,

Va scriu in legatura cu situatia tatalui meu, B. C.
Data nasterii:27.10.1955
Vechime in munca:36 ani din care 15 ani si 9 luni lucrati in mina ,in subteran (perioada 01.02.1982-01.11.1997).
Care este data la care pot iesi la pensie.Cei de la casa de pensii mi-au respins cerere iar pentru cei 15 ani si 9 luni de mina mi-au redus varsta standard de pensionare cu 3 ani.
Va multumesc!

Raspuns:

Avand in vedere faptul ca tatal dvs. este nascut la data de 27 octombrie 1955, varsta standard de pensionare este de 65 de ani, iar stagiul complet de cotizare cerut de lege este de 35 de ani, conform prevederilor legale in vigoare la aceasta data.
Intrucat conform celor precizate de dvs., a realizat stagiul complet de cotizare, are dreptul la o reducere de 7 ani și 6 luni, dacă a realizat activitate timp de 15 ani și 9 luni, în unități miniere, în subteran, cel puțin 50% din timpul normal de lucru.
Vă precizăm că, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, ”locurile de muncă în condiții speciale sunt cele din:
a)   unitățile miniere, pentru personalul care își își desfășoară activitatea în subteran cel puțin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă.”
Prin urmare, in raport de cele mentionate în mesajul dvs., tatăl dvs. poate solicita inscrierea la pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstei de pensionare, cu 7 ani si 6 luni inaintea implinirii varstei standard de pensionare, respectiv de la implinirea varstei de 57 de ani si 6 luni, respectiv de la data de 27.04.2013.

Nu avem cunoștință de ce casa de pensii de care aparțineți a considerat perioada respectivă în condiții deosebite de muncă (grupa I de muncă), aplicându-se astfel art. 158 din lege, care prevede:
”Perioadele de vechime în muncă realizate în grupele I şi a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite, în vederea reducerii vârstelor de pensionare, cu excepţia celor realizate în activităţile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1), sunt încadrate în condiţii speciale.”

Este destul de posibil ca să fi fost o problemă la adeverința privind grupa I de muncă-subteran și cea mai bună cale este să mergeți la casa teritorială de pensii, în audiență, pentru explicații detaliate privind acordarea condițiilor speciale de muncă. De asemenea, ne puteți trimite pe adresa noastră de email adeverința scanată și ne vom pronunța asupra încadrării în grupele superioare de muncă.

Cu bine,
Specialist pensii.

3 comentarii:

Anonim spunea...

Va multumesc mult pentru promptitudinea raspunsului acordat si va mai rog ,daca puteti,sa-mi trimiteti un model de adeverinta care ar trebui completata in situatia tatalui meu.V-as trimite o copie dupa cea completata de unitatea miniera la care a lucrat tatal dar aceasta se afla la dosarul de pensie.

Va multumesc inca o data pentru tot!

Specialist Pensii spunea...

Adeverințele-tip pentru încadrarea în grupa I de muncă sau în condițiile speciale sunt prevăzute în anexele nr. 12 și 14 la Normele de aplicare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin HG nr. 257/2011. In cazul tatalui dvs., anexa 14 este cea care trebuie completata.

De asemenea, vă rog să consulați și art. 126 din HG nr. 257/2011:

”Art.126 (1) Adeverinţele prin care se atestă faptul că în anumite perioade, anterioare datei de 1 aprilie 2001, persoanele şi-au desfăşurat activitatea în locuri de muncă încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncă se întocmesc conform modelului prevăzut în anexa nr.14 la prezentele norme, numai pe baza documentelor, verificabile, aflate în evidenţele angajatorilor sau ale deţinătorilor legali de arhive.

(2) Angajatorii sau orice alţi deţinători legali de arhive sunt obligaţi să elibereze aceste adeverinţe, în termen de 30 de zile de la data solicitării, fără a percepe taxe sau comisioane.
(3) Prin deţinători legali de arhivă se înţeleg creatorii şi deţinătorii de documente, în sensul art. 4 din Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Adeverinţele nevalorificate la stabilirea şi/sau recalcularea pensiilor, întocmite şi eliberate anterior intrării în vigoare a Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 590/2008 pentru aprobarea Procedurii privind modul de întocmire şi eliberare a adeverinţelor prin care se atestă activitatea desfăşurată în locuri de muncă încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, necesare stabilirii şi/sau modificării drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se atestă activitatea desfăşurată în locuri de muncă încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizează la stabilirea şi/sau modificarea drepturilor de pensie dacă îndeplinesc condiţiile legale de valabilitate, chiar dacă nu sunt conforme cu modelul prevăzut la alin.(1).

(5) Adeverinţele întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 590/15.09.2008, până la intrarea în vigoare a legii, vor putea fi valorificate la stabilirea şi/sau recalcularea drepturilor de pensie dacă îndeplinesc condiţiile de fond şi formă prevăzute de acesta.

(6) Pentru a putea fi valorificată, adeverinţa menţionată la alin.(1) se completează în mod obligatoriu la toate rubricile prevăzute.”

Formularele-tip v-au fost trimise pe adresa de email.

Maria spunea...

Pacat ca foarte putini pensionari au acces la internet pentru a afla sfaturile minunate pe care le oferiti !