Adresa noastra de e-mail este
desprepensii@gmail.com

18 noiembrie 2010

Legea nr. 207/2010 - completarea Legii nr. 273/2009 pentru modificarea Legii nr. 19/2000

Legea nr. 207/2010 privind completarea Legii nr. 273/2009 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Nr. 767, din 17 noiembrie 2010.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. — Dupa articolul unic al Legii nr. 273/2009 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 482 din 13 iulie 2009, se introduce un nou articol, articolul II, cu urmatorul cuprins:
„Art. II. — Pana la data de 1 ianuarie 2011, recalcularea pensiilor prevazute la art. 49 alin. (4) si la art. 52 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se face potrivit prevederilor existente pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, respectiv prevederile art. 49 alin. (4) si ale art. 52, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 250/2007 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.”

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
IOAN OLTEAN
PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANA
Bucuresti, 11 noiembrie 2010.
Nr. 207.

Niciun comentariu: