Adresa noastra de e-mail este
desprepensii@gmail.com

13 septembrie 2010

Stabilirea si calculul pensiei comunitare

Intrebare:
"Ma numesc T.M. (n.25.noiembrie 1951) in Romania si asi dori sa-mi raspundeti la urmatoarea intrebare.
In 1981 am parasit Romania si de atunci traiesc in Ungaria, unde la implinirea varstei de 57 ani am iesit la pensie de batrinete in 2008 decembrie. In Romania am lucrat 10 ani si 3 luni, iar in Ungaria 27 de ani si 8 luni. Cele doua perioade s-au cumulat cand s-a stabilit pensia de batrinete in Ungaria, conform legii comunitare. Dosarul meu de pensionare este deschis din 2007 la Casa de pensii Satu Mare. Casa de pensii din Budapesta m-a informat ca la cererea lor oficiala ( deja de 3 ori ) nu au primit raspuns privind stabilirea pensiei din Romania, pentru a definitiva dosarul de pensionare. Dupa cunostintele mele eu sunt indreptatita la pensie la varsta de 58 ani si 10 luni, avand o perioada de cotizatie in cele doua tari de 37 ani 11 luni. In Ungaria pensia mea s-a calculat pe 37 ani si 11 luni, si pensia rezultata a fost proportionata cu stagiul de cotizatie din Ungaria, adica 73 % din suma stabilita (proportia 27 ani la 37 ani = 73 %). Dupa cunostintele mele si in Romania pensia comunitara trebuie calculata in mod sinonim. Va rog sa ma informati despre aplicarea metodei de calcul al pensiilor comunitare.
Va multumesc anticipat.
Cu stima si rspect , M.T."


Raspuns:

Potrivit prevederilor din Partea IV-a a Instrucţiunilor referitoare la calculul drepturilor de pensie în aplicarea Regulamentului 1408/71 şi a Regulamentului 574/72

Dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia română în vigoare pentru a beneficia de pensie exclusiv prin luarea în considerare a stagiului de cotizare realizat în România, conform prevederilor articolului 46 din Regulamentul 1408/71, casa teritorială de pensii calculează două pensii (dublu calcul):
I. o pensie naţională - prin valorificarea doar a stagiului de cotizare realizat în România;
II. o pensie comunitară - luând în considerare perioadele de asigurare sau echivalente acestora realizate de solicitant în toate statele membre.
După efectuarea dublului calcul (cel al pensiei naţionale şi cel al pensiei comunitare) se compară cele două pensii şi se acordă pensia stabilită în cuantum mai avantajos.

Pensia naţională se calculează potrivit prevederilor legislaţiei române în vigoare, valorificându-se exclusiv stagiul de cotizare realizat în România.

La stabilirea pensiei comunitare se aplică regulile de totalizare, fiind luate în considerare perioadele de asigurare realizate în toate statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, respectiv:

1. stagiul de cotizare realizat în România, pe baza documentelor prevăzute de legislaţia română în vigoare, în original şi copie, dacă beneficiarul are locul de şedere permanentă în România sau într-un stat terţ, respectiv în original sau în copie certificată de instituţiile competente din străinătate, dacă beneficiarul are locul de şedere permanentă pe teritoriul altui stat membru;

2. perioadele de asigurare sau echivalente acestora realizate de solicitant în celelalte statele membre, pe baza formularelor E 205 comunicate de instituţiile competente din celelalte state membre.

Stabilirea pensiei comunitare se realizează în două etape:

1. se calculează pensia teoretică, prin luarea în considerare a totalului perioadelor de asigurare, prin aplicarea formulei naţionale de calcul;

2. se calculează pensia efectivă (proratizată, proporţionalizată) aferentă perioadelor de asigurare realizate în România.
În caz de suprapunere a perioadelor de asigurare, se aplică regulile prevăzute la articolul 15 al Regulamentului 574/72, detaliate la articolul 35 din Instrucţiunile Generale.

La calculul pensiei comunitare se va avea în vedere şi sporul acordat conform legislaţiei în vigoare până la data de 1 aprilie 2001, pentru perioadele de asigurare realizate în grupa I şi II de muncă, atât în ceea ce priveşte vechimea în muncă, respectiv stagiul de cotizare, cât şi în ceea ce priveşte majorarea punctajului anual cuvenit sau aflat în plată.
La calcularea procentului de diminuare în cazul stabilirii pensiei anticipate parţiale se au în vedere toate perioadele de asigurare realizate, conform legislaţiei tuturor statelor membre implicate, până la data stabilirii dreptului de pensie în România, perioadele asimilate şi eventualele perioade de asigurare realizate în perioada de anticipare urmând a fi luate în calcul la acordarea pensiei pentru limită de vârstă.
Efectuarea calculului pensiei teoretice
a). Pensia teoretică se stabileşte utilizându-se formula de calcul consacrată de prevederile Legii nr. 19/2000, ţinând cont de totalul perioadelor de asigurare (stagiul de cotizare realizat în România şi perioadele de asigurare realizate în celelalte state membre).

b). Pentru perioadele de asigurare sau echivalente acestora realizate în celelalte state membre, la calculul punctajului mediu anual nu se valorifică veniturile aferente cărora s-au plătit efectiv contribuţiile la bugetul de asigurări sociale al celorlalte state membre.
c). Stagiul complet de cotizare utilizat pentru calculul punctajului mediu anual al pensiei teoretice este acelaşi cu cel utilizat la calculul punctajului mediu anual al pensiei naţionale, cu excepţia cazului în care perioadele de activităţi realizate în alt stat membru sunt recunoscute în condiţii speciale de muncă, caz în care stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual al pensiei teoretice este diferit de cel utilizat la calculul pensiei naţionale. În cazul persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiţii speciale de muncă, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual este diferit, în funcţie de numărul de ani de stagiu de cotizare realizat în condiţii speciale (art. 44 din Legea nr. 19/2000).
d). Pentru fiecare an de asigurare realizat în alt stat membru se acordă un punctaj egal cu media aritmetică a punctajelor anuale realizate în România de persoana îndreptăţită/susţinătorul decedat.
e). Numărul total de puncte aferent stagiului de cotizare realizat în România utilizat la calculul pensiei teoretice este cel care rezultă după aplicarea dispoziţiilor legislaţiei naţionale, cuprinzand si :
1. punctajul aferent contribuţiei la pensia suplimentară, prevăzut de articolul 165 din Legea nr. 19/2000;
2. majorarea aferentă grupelor de muncă, în conformitate cu dispoziţiile articolului 78 2 din Legea nr. 19/2000;
3. majorarea acordată perioadelor realizate după data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, în conformitate cu dispoziţiile articolului 78 alineatul (8) din Legea nr. 19/2000.

f). La calculul pensiei teoretice, pentru fiecare an de asigurare realizat în alt stat membru, se acordă un punctaj anual determinat conform literei d).
Punctajul anual utilizat în acest caz nu cuprinde:

2.1 punctajul aferent contribuţiei la pensia suplimentară, prevăzut de articolul 165 din Legea nr. 19/2000;
2.2 majorarea aferentă grupelor de muncă, în conformitate cu dispoziţiile articolului 78 2 din Legea nr. 19/2000;
2.3 majorarea acordată perioadelor realizate după data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, în conformitate cu dispoziţiile articolului 78 alineatul (8) din Legea nr. 19/2000.

Efectuarea calculului pensiei efective (proratizate, proporţionalizate)

a). Pensia efectivă, aferentă stagiului de cotizare realizat în România, se obţine prin înmulţirea pensiei teoretice cu raportul dintre stagiul de cotizare realizat în România şi perioadele de asigurare realizate în toate statele membre.

b). În situaţia în care solicitantul, a realizat, în România, perioade de asigurare în cadrul sistemelor de pensii neintegrate sistemului public, la calculul pensiei comunitare efective se vor exclude stagiile realizate în respectivele sisteme de pensii, atât la calcularea numărătorului, cât şi la calcularea numitorului. Aceste stagii se vor lua în considerare exclusiv pentru deschiderea dreptului la pensie şi se vor valorifica în cadrul sistemelor în care au fost realizate perioadele de asigurare.
c). Fac excepţie de la prevederile literei b), persoanele înscrise la pensie conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cărora, la calculul pensiei naţionale li s-a valorificat, conform legislaţiei în vigoare la data înscrierii la pensie, şi perioadele de activitate desfăşurate în sistemul militar.

2 comentarii:

Deea spunea...

Buna ziua! Nu am stiu unde altundeva sa pun aceasta intrebare, sper ca este bine aici. Mama mea are 50 de ani. A lucrat 18 ani in Romania, dar continua sa plateasca la Casa de Pensii. Acum lucreaza in Italia. Intrebarile la care v-as ruga sa-mi raspundeti sunt: cati ani trebuie sa mai lucreze in Italia ca sa beneficieze si acolo de pensie? La ce varsta se poate pensiona? Pensia o va primi in Romania,cumulata cu cea din Italia? Va multumesc anticipat pt raspuns!

Anonim spunea...

Buna ziua mar interesa dupa 16 ani lucrati in rominia cu szálar de baza in 1992de 11300lej aproximativ la ce sumá pot sa astept mulcumesc