Adresa noastra de e-mail este
desprepensii@gmail.com

14 noiembrie 2009

Legea nr. 329/2009-cumul pensie cu salariul

LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009
privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009
CAP. IV
Masuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, in scopul reducerii cheltuielilor bugetare

ART. 17
(1) Beneficiarii dreptului la pensie apartinand atat sistemului public de pensii, cat si sistemelor neintegrate sistemului public care realizeaza venituri salariale sau, dupa caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activitati pe baza de contract individual de munca, raport de serviciu sau in baza actului de numire, potrivit legii, in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si in cadrul regiilor autonome, societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ teritoriala, pot cumula pensia neta cu veniturile astfel realizate, daca nivelul acesteia nu depaseste nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile persoanelor care:
a) la data intrarii in vigoare a prezentului capitol sunt pensionari cumularzi;
b) dupa data intrarii in vigoare a prezentului capitol devin pensionari cumularzi.

ART. 18
(1) Pensionarii prevazuti la art. 17 alin. (2) lit. a) care desfasoara activitati profesionale pe baza de contract individual de munca, raport de serviciu sau in baza actului de numire in functie au obligatia ca, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului capitol, sa isi exprime in scris optiunea intre suspendarea platii pensiei pe durata exercitarii activitatii si incetarea raporturilor de munca, de serviciu sau a actului de numire in functie, daca nivelul pensiei nete aflate in plata depaseste nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

(2) Persoanele prevazute la art. 17 alin. (2) lit. b) au obligatia ca, in termen de 15 zile de la data survenirii situatiei de cumul, sa isi exprime in scris optiunea intre suspendarea platii pensiei pe durata exercitarii activitatii si incetarea raporturilor de munca, de serviciu sau a actului de numire in functie, daca nivelul pensiei nete aflate in plata depaseste nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

ART. 19
(1) In situatia persoanelor care beneficiaza, prin cumul, de pensie/pensii stabilita/stabilite atat in sistemul public cat si/sau in sisteme neintegrate sistemului public de pensii, la determinarea plafonului stabilit la art. 17 alin. (1) se are in vedere venitul cumulat din acestea.

(2) Daca nivelul pensiilor nete cumulate se situeaza sub nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat acesta va putea fi cumulat cu veniturile realizate din exercitarea unei activitati pe baza de contract individual de munca, raport de serviciu sau in baza actului de numire in functie, potrivit legii, in cadrul entitatilor prevazute la art. 17 alin. (1).

(3) In cazul in care nivelul venitului realizat din pensiile nete cumulate este mai mare decat nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, persoana are obligatia de a-si exprima optiunea, in scris, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului capitol, cu privire la mentinerea in plata a pensiei fata de cuantumul careia, potrivit art. 17, este permis cumulul.

(4) Prevederile alin. (3) se aplica si persoanelor prevazute la art. 17 alin. (2) lit. b), acestea avand obligatia de a-si exprima optiunea in termen de 15 zile de la data survenirii situatiei de imposibilitate a exercitarii cumulului.

ART. 20
Neindeplinirea obligatiei privind exprimarea optiunii in termenul prevazut la art. 18 si la art. 19 alin. (3) si (4) constituie cauza de incetare de drept a raporturilor de munca stabilite in baza contractului individual de munca sau a actului de numire in functie, precum si a raporturilor de serviciu.

ART. 21
In cazul in care optiunea este exprimata in termenul prevazut la art. 18 si la art. 19 alin. (3) si (4), plata pensiei/pensiilor se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care a fost exprimata optiunea pentru continuarea activitatii.

ART. 22
Sumele incasate necuvenit cu titlu de pensie se recupereaza de la pensionari, cu respectarea termenului general de prescriptie.
ART. 23
(1) Angajatorul are obligatia de a lua masurile necesare constatarii cazurilor prevazute la art. 18 si la art. 19 alin. (3) si (4).
(2) Incalcarea de catre angajator a prevederilor alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei.
(3) Constatarea contraventiei prevazute la alin. (1) si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (2) se realizeaza de catre persoanele imputernicite din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca.
ART. 24
Contraventiilor prevazute la art. 23 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 25
Prevederile prezentului capitol se aplica in mod corespunzator si beneficiarilor de pensie de serviciu stabilita prin legi speciale.
ART. 26
In aplicarea prevederilor cap. IV, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale elaboreaza instructiuni pana la data intrarii in vigoare a acestuia, respectiv in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 70
(1) Dispozitiile cap. IV si V intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I

9 comentarii:

Anonim spunea...

Cei care iau doua trei salarii de la stat pentru activitatati desfasurate in acelasi interval orar (parlamentar+profesor universitar la 1+3 facultati de stat situate si in orase diferite)nu sunt cumva mai imorali decit pensionarii care muncesc corect.
Raspundeti domnule prim-ministru. Aici nu mai constata FMI ca este dezmat pe bani publici?delend

Specialist pensii spunea...

Cred ca era o intrebare retorica, in orice caz nu indreptata spre autorii blogului.

Daiana spunea...

Sunt persoana cu gradul II de handicap locomotor si capacitatea de munca pierduta in cea mai mare parte, din 1998 (am avut si gradul I, cand nu puteam sa merg deloc), dobandit in urma unui accident survenit la locul de munca.
Sunt Licentiata in Filologie, promotia 1999 si absolventa a Studiilor Aprofundate, in Etonologie si Folclor, promotia 2002.
Am obtinut Premii I si Mentiuni la diverse concursuri literare nationale si internationale (Franta).
In prezent, sunt studenta la a doua Facultate.
INTREBAREA MEA ESTE (SI VA ROGA SA-MI RASPUNDETI URGENT, PE ADRESA orhideea_orhidee@yahoo.com) DACA AM VOIE LA CUMULUL PENSIEI DE GRADUL II HANDICAP CU UN SALARIU DE APROXIAMTIV 1000 RON PE LUNA?
Va multumesc si va doresc toate cele bune!
Cu respect, Nicoleta E.

vizitati si blogul meu:http://www.flacaraarzand.blogspot.com

Specialist pensii spunea...

@Daiana
In conformitate cu prevederile art.77 din Legea nr. 448/2006, "(1) Persoanele cu handicap au dreptul de a munci si de a realiza venituri in conformitate cu prevederile legislatiei muncii, precum si cu dispozitiile speciale din prezenta lege."
Prin urmare, daca beneficiati de indemnizatie de handicap gradul II, vi se aplica prevederile mentionate mai sus.

dorel spunea...

daca sunt pensionar militar cu pensie neta de 1799 ,pot cumula pensia cu salariul .Doresc sa ma angajez la o primarie pe post de consilier al primarului ,functie prevazuta cu contract de munca individual.

dorel spunea...

adaca sunt pensionar militar cu pensie neta de 1799 ,pot cumula pensia cu salariul .Doresc sa ma angajez la o primarie pe post de consilier al primarului ,functie prevazuta cu contract de munca individual.

Specialist Pensii spunea...

@Dorel 18 martie 2013

Conform art. 4 din Instructiunile din 20 noiembrie 2009
pentru aplicarea prevederilor cap. IV "Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare" din Legea nr. 329/2009, "(1) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1), (2) şi (3) pot cumula pensia cu veniturile salariale realizate în cadrul unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (2) în situaţia în care pensia netă are un cuantum mai mic sau egal cu salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
(2) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat la care se raportează cuantumul pensiei nete, denumit în continuare salariu mediu brut, este cel stabilit anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat."

Pentru anul 2013, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 este de 2.223 lei.

Prin urmare, dacă pensia dvs. nu depășește acest câștig, de 2.223 lei, fiind de 1799 lei, puteți cumula pensia cu veniturile salariale dintr-o institutie publica.

Dr. R. Judit spunea...

Mă găsesc în situaţia ca fiind medic pensionar cu cuantumul pensiei care depăşeşte salariul mediu brut pe economie, din cauză de lipsă de personal medical am fost angajată cu contract individual de muncă pe durată detereminată pentru prestare de muncă în completarea liniei de gardă a unei secţii a spitalului fără să fiu informată de condiţiile Legii nr. 329 din 2009 privind cumulul pensiei cu salariul.
In Capitolul IV din Legea nr. 329/2009, Art. 13 – Sumele incasate necuvenit, cu titlu de pensie, in conditiile legii, se recupereaza de la pensionari, prin decizia casei de pensii, cu respectarea termenului general de prescriptie.
Intrebarea mea este că formularea "sumele incasate necuvenit" se referă la întreaga pensie sau doar la diferenţa dintre pensia netă şi salariul mediu brut de economie.
Mulţumesc anticipat pentru răspuns. Cu stimă Dr.Judit R.

Specialist Pensii spunea...

@Dr. R. Judit 17 aprilie 2013

Formularea ”sumele incasate necuvenit” se refera la intreaga pensie incasata pe perioada in care ati cumulat pensia cu salariul de la o institutie publica, astfel cum precizeaza Legea nr. 329/2009 si Instrucţiunile din 20 noiembrie 2009 pentru aplicarea prevederilor cap. IV "Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare" din Legea nr. 329/2009, publicate în Monitorul Oficial nr. 805 din 25 noiembrie 2009.