Adresa noastra de e-mail este
desprepensii@gmail.com

13 martie 2013

LEGE nr. 37 din 8 martie 2013 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

LEGE nr. 37 din 8 martie 2013
pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT:     PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 martie 2013


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ART. I
    Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 3 alineatul (1), litera s) se abroga.

    2. Articolul 73 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 73. - Persoanele care si-au pierdut capacitatea de munca din cauza unor boli obisnuite sau a unor accidente care nu au legatura cu munca beneficiaza de pensie de invaliditate, daca au realizat, in conditiile legii, stagiu de cotizare."

    3. Articolul 76 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 76. - (1) Persoanelor prevazute la art. 73 , incadrate in gradul I sau II de invaliditate, li se acorda stagiul potential prevazut la art. 75 alin. (1) in conditiile in care au realizat, la data emiterii deciziei medicale asupra capacitatii de munca, stagiul de cotizare in raport cu varsta conform tabelului nr. 3.


                                    Tabelul nr. 3
+------------------------------------------------+
¦Varsta persoanei la ¦                           ¦
¦data emiterii       ¦    Stagiul de cotizare    ¦
¦deciziei medicale   ¦          realizat         ¦
¦asupra capacitatii  ¦           (ani)           ¦
¦de munca            ¦                           ¦
+--------------------+---------------------------¦
¦ pana la 20 ani     ¦             1             ¦
+--------------------+---------------------------¦
¦de la 20-23 ani     ¦             2             ¦
+--------------------+---------------------------¦
¦    23-25 ani       ¦             3             ¦
+--------------------+---------------------------¦
¦    25-29 ani       ¦             6             ¦
+--------------------+---------------------------¦
¦    29-33 ani       ¦             9             ¦
+--------------------+---------------------------¦
¦    33-37 ani       ¦            11             ¦
+--------------------+---------------------------¦
¦    37-41 ani       ¦            14             ¦
+--------------------+---------------------------¦
¦    41-45 ani       ¦            17             ¦
+--------------------+---------------------------¦
¦    45-49 ani       ¦            20             ¦
+--------------------+---------------------------¦
¦    49-53 ani       ¦            23             ¦
+--------------------+---------------------------¦
¦    53-57 ani       ¦            25             ¦
+--------------------+---------------------------¦
¦    57-60 ani       ¦            26             ¦
+--------------------+---------------------------¦
¦Peste 60 de ani     ¦            27             ¦
+------------------------------------------------+


    (2) In situatia gradului III de invaliditate, stagiul potential prevazut la art. 75 alin. (1) se acorda numai persoanelor prevazute la art. 74.
    (3) Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevazator sau in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat li se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta intre stagiile de cotizare cerute de art. 58 si 59 si stagiile de cotizare realizate pana la data acordarii pensiei de invaliditate."

    4. La articolul 104 alineatul (3), litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) de la data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca sau, dupa caz, de la data incetarii calitatii de asigurat, cu exceptia asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (2), daca cererea a fost inregistrata in termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale asupra capacitatii de munca, in situatia pensiei de invaliditate acordate persoanei care, la data emiterii deciziei medicale, are calitatea de asigurat;"

    5. La articolul 196, litera j) va avea urmatorul cuprins:
    "j) art. 51 alin. (2) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 282 din 29 aprilie 2009;"

    ART. II
    Prezenta lege intra in vigoare la data de intai a lunii urmatoare celei in care aceasta se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I

Niciun comentariu: