Adresa noastra de e-mail este
desprepensii@gmail.com

27 martie 2013

HG nr. 110/2013 - acordarea prestatiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2013

HG nr. 110/2013 - acordarea prestatiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2013, prin sistemul organizat si administrat de Casa Nationala de Pensii Publice
 
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 159, din 25 martie 2013.


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 124 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. - Prezenta hotarare are ca obiect de reglementare aprobarea regulilor de stabilire a numarului biletelor de tratament balnear pentru anul 2013 si modul de acordare, distribuire si de decontare a acestora.
 
Art. 2. - In unitatile de tratament balnear, proprietate a Casei Nationale de Pensii Publice, este asigurat pentru anul 2013 un numar de maximum 50.352 de locuri la tratament balnear, repartizate pe maximum 16 serii de trimitere.
 
Art. 3. - La numarul de locuri prevazut la art. 2 se adauga, pana la nivelul sumelor prevazute cu aceasta destinatie in bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2013, numarul de locuri la tratament balnear contractat cu alti operatori economici interesati, numar care se va stabili dupa atribuirea contractelor, in functie de preturile ofertate pe bilet.
 
Art. 4. - Numarul biletelor de tratament balnear care se acorda gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi speciale, cu caracter reparatoriu, se stabileste prin aplicarea unei cote de maximum 15% din totalul numarului de bilete, rezultat in conformitate cu prevederile art. 2 si 3.
 
Art. 5. - In perioada unui an calendaristic, persoana indreptatita poate beneficia de un singur bilet de tratament.
 
Art. 6. - Pot beneficia de tratament balnear, in conditiile legii, persoanele care au calitatea de:
a) pensionar al sistemului public de pensii;
b) asigurat al sistemului public de pensii;
c) beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementeaza dreptul la bilete de tratament balnear.

 
Art. 7. -
(1) Distribuirea biletelor de tratament balnear se face de catre Casa Nationala de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii
(2) Decontarea costurilor biletelor de tratament balnear se face de catre Casa Nationala de Pensii Publice, din fondurile aprobate prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2013 nr. 6/2013, la capitolul „Asigurari si asistenta sociala”, titlul „Asistenta sociala”, alineatul „Ajutoare sociale in natura”, catre prestatorii de servicii, potrivit legii.

 
Bucuresti, 20 martie 2013.
Nr. 110.


Niciun comentariu: