Adresa noastra de e-mail este
desprepensii@gmail.com

28 iunie 2010

O.U.G. nr. 53/2010 privind esalonarea platii indemnizatiilor prevazute de Legea nr. 341/2004

ORDONANTA DE URGENTA nr. 53 din 16 iunie 2010
privind esalonarea platii indemnizatiilor prevazute de Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 25 iunie 2010


Tinand cont ca, potrivit dispozitiilor Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele care au calitatea de revolutionari beneficiaza de indemnizatie reparatorie si, dupa caz, de indemnizatie lunara, drepturile acordandu-se de la data de intai a lunii urmatoare depunerii documentatiei la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989,
avand in vedere ca pentru anul 2010 se preconizeaza emiterea unui numar de circa 5.000 de noi certificate de revolutionar,
avand in vedere efortul financiar semnificativ pe care il presupune pentru bugetul de stat plata indemnizatiilor prevazute de Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru perioade restante, incepand cu anul 2004,
tinand seama de faptul ca nepromovarea prezentei ordonante de urgenta ar putea conduce la aparitia unor disfunctionalitati in sistemul de plata a drepturilor prevazute prin Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul imposibilitatii efectuarii platilor datorita numarului foarte mare de cereri si datorita sumelor importante de bani, restante si plati curente, ce ar trebui platite intr-o perioada scurta de timp,
este necesara esalonarea platii indemnizatiilor restante incepand cu anul 2012, in mod diferit in functie de nivelul sumelor restante cu titlu de indemnizatii reparatorii ce urmeaza a fi achitate beneficiarilor.
In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. 1
Fac obiectul prezentei ordonante de urgenta sumele reprezentand indemnizatii restante ce se achita beneficiarilor Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv cele prevazute la art. 4 si la art. 5 alin. (1) lit. m) din aceeasi lege.

ART. 2
Indemnizatii restante, in intelesul prezentei ordonante de urgenta, inseamna indemnizatiile aferente perioadei cuprinse intre luna urmatoare celei in care a fost depusa la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 documentatia care a stat la baza preschimbarii certificatului doveditor prevazut de Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si luna in care se solicita efectuarea platii acestora la institutiile competente, conform legii.

ART. 3
(1) Plata indemnizatiilor restante prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se face esalonat, incepand cu anul 2012, de casele judetene de pensii, respectiv de Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, de casele de pensii din subordinea Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, dupa cum urmeaza:
a) in situatia indemnizatiilor restante al caror cuantum depaseste valoarea a 20 de salarii medii brute:
- in anul 2012 se plateste 34% din valoarea sumei restante;
- in anul 2013 se plateste 33% din valoarea sumei restante;
- in anul 2014 se plateste 33% din valoarea sumei restante;

b) in situatia indemnizatiilor restante al caror cuantum se situeaza intre valoarea a 10 salarii medii brute si cea a 20 de salarii medii brute:
- in anul 2012 se plateste 50% din valoarea sumei restante;
- in anul 2013 se plateste 50% din valoarea sumei restante;

c) in situatia indemnizatiilor restante al caror cuantum se situeaza sub valoarea a 10 salarii medii brute, plata sumei restante se efectueaza integral in anul 2012.
(2) Salariul mediu brut prevazut la alin. (1) este salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, aferent anului 2012.
(3) Esalonarea prevazuta la alin. (1) vizeaza exclusiv indemnizatiile restante, asa cum au fost definite de art. 2, urmand ca plata indemnizatiei lunare sa se efectueze conform legii.

ART. 4
Sumele cu titlu de indemnizatii restante, prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, se actualizeaza la data platii cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica.
ART. 5
Prevederile privind plata esalonata a indemnizatiilor restante acordate beneficiarilor Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica si persoanelor ale caror cereri pentru preschimbarea certificatelor prevazute de lege au fost depuse anterior datei intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si nu au fost solutionate pana la aceasta data.
ART. 6
(1) Prevederile privind plata esalonata a indemnizatiilor restante acordate beneficiarilor Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica si persoanelor carora li s-au acordat aceste drepturi in baza unor hotarari judecatoresti, definitive si irevocabile.
(2) In situatia persoanelor prevazute la alin. (1), pe perioada esalonarii platilor restante, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta, orice cerere de executare silita se suspenda de drept.

Bucuresti, 16 iunie 2010.
Nr. 53.

Un comentariu:

vip spunea...

O lege discriminatorie care imparte aceasi categorie in 2 parti desteptii adica smecherii care au "cotizat " si au obtinut din timp adeverintele si au luat restantele si prostii care au vrut sa fie
cinstiti si corecti si au asteptat la rind.Sunt convinns ca cei "prosati"vor deveni si mai prosti si in 2012-2014 nu vor mai lua nimic.Acesti guvernanti fara spirit etic nu au nimic in cap judeca
totul pompieristic si iau masuri care vor fi contestate  si cistigate in justitie.Va dati seama ce simplu era sa dea o ordonanta prin care din acelasi fond sa-i egalizeze pe toti si sa fie ct de cit
morali.Trebuia doar sa spuna :Toti beneficiarii legii341 pe o perioada de 24 de luni ,de la 1.10.2010 pina la 1.10.2012  vor primii numai 25% din drepturile cuvenite urmind ca  restul de 75% sa
fie platit in 3 transe egale in luna decembrie a anilor 2012,2013 si 2014.Din economiile facute se vor achita restantele colegilor si camarazilor lor care din vina lucratorilor de la sspr au primit
adeverintele mai tirziu. Ce simplu ar fi fost.