Adresa noastra de e-mail este
desprepensii@gmail.com

20 februarie 2017

Legile bugetului de stat și al bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017

De astăzi, au intrat în vigoare Legile bugetului și bugetului de asigurări sociale pe anul 2017:

1. Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6 din 16 februarie 2017 Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 127 din 17 februarie 2017
Dispoziții ce privesc pensiile:
        Art. 58 - (1) În anul 2017, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor de pensii şi asistenţă socială finanţate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale şi care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. se calculează prin aplicarea unui coeficient de 1% asupra valorii sumelor plătite.
        (2) În anul 2017, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situaţia în care aceştia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.

2. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 7 din 16 februarie 2017 Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 128 din 17 februarie 2017

Dispoziții ce privesc pensiile:
Art. 16 - Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 este de 3.131 lei.
Art. 17 - Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:
    a) asiguratului sau pensionarului, la 3.131 lei;
    b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.566 lei.
Art. 18 - Indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,14 până la data de 30 iunie 2017 şi de 1,05 începând cu 1 iulie 2017.
Art. 20 - (1) În anul 2017, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi a celor din bugetul asigurărilor pentru şomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.
    (2) În anul 2017, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situaţia în care aceştia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei şi se suportă din bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.

Niciun comentariu: