Adresa noastra de e-mail este
desprepensii@gmail.com

6 ianuarie 2014

Legea 380/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Legea 380/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 842 din 30 decembrie 2013

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 55 alineatul (1), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:
"a^1) conform tabelului nr. 1^1, in situatia persoanelor care au realizat stagii de cotizare in grupa I de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cu exceptia celor realizate in activitatile care, conform prevederilor art. 30 alin. (1), sunt incadrate in conditii speciale;

Tabelul nr. 1^1

Stagiul de cotizare realizat in Reducerea varstei standard de pensionare cu:
grupa I de munca                Ani            Luni
(ani impliniti)
6                        3             -
7                        3             6
8                        4             -
9                        4             6
10                       5             -
11                       5             6
12                       6             -
13                       6             6
14                       7             -
15                       7             6
16                       8             -
17                       8             6
18                       9             -
19                       9             6
20                       10             -
21                       10             6
22                       11             -
23                       11             6
24                       12             -
25                       12             6
26 de ani si peste               13             -


2. La articolul 158, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 158
(1) Perioadele de vechime in munca realizate in grupa a II-a de munca pana la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare in conditii deosebite, in vederea reducerii varstelor de pensionare.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

Niciun comentariu: