Adresa noastra de e-mail este
desprepensii@gmail.com

27 august 2012

H.G. nr. 850 din 14 august 2012 pentru aprobarea graficului şi modalităţii de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate


În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1
Sumele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate se restituie lunar în perioada septembrie 2012 - septembrie 2013, conform următorului grafic:

┌────┬─────────────────────┬─────────────────────┐
│Nr. │ Luna pentru care │ Luna în care │
│crt.│ se face restituirea │ se face restituirea │
├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ 1. │Aprilie 2011 │Septembrie 2012 │
├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ 2. │Mai 2011 │Octombrie 2012 │
├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ 3. │Iunie 2011 │Noiembrie 2012 │
├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ 4. │Iulie 2011 │Decembrie 2012 │
├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ 5. │August 2011 │Ianuarie 2013 │
├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ 6. │Septembrie 2011 │Februarie 2013 │
├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ 7. │Octombrie 2011 │Martie 2013 │
├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ 8. │Noiembrie 2011 │Aprilie 2013 │
├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ 9. │Decembrie 2011 │Mai 2013 │
├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ 10.│Ianuarie 2012 │Iunie 2013 │
├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ 11.│Februarie 2012 │Iulie 2013 │
├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ 12.│Martie 2012 │August 2013 │
├────┼─────────────────────┼─────────────────────┤
│ 13.│Aprilie 2012 │Septembrie 2013 │
└────┴─────────────────────┴─────────────────────┘


ART. 2
Restituirea sumelor prevăzute la art. 1 se efectuează potrivit prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 772/163/198/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate.

Bucureşti, 14 august 2012.
Nr. 850.

Niciun comentariu: