Adresa noastra de e-mail este
desprepensii@gmail.com

3 ianuarie 2012

H.G. nr. 1280/2011 - metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite de munca

H.G. nr. 1.280 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 29 decembrie 2011


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. I
Hotararea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 169 din 9 martie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2012, avizele de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite acordate, valabile pana la data de 31 decembrie 2011 inclusiv, pot fi reinnoite potrivit metodologiei stabilite in cuprinsul prezentei hotarari.
(2) Prevederile prezentei hotarari se aplica numai angajatorilor care detin la data de 31 decembrie 2011 avizul de reinnoire si care nu au realizat pana la aceasta data masurile necesare in vederea normalizarii conditiilor de munca.
(3) Perioada de valabilitate a avizelor reinnoite potrivit prezentei hotarari nu poate depasi data de 31 decembrie 2012."
2. La articolul 2 alineatul (1), literele c)-e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) planul de prevenire si protectie revizuit, care sa asigure imbunatatirea nivelului securitatii si al protectiei sanatatii lucratorilor, cuprinzand masuri tehnice, esalonate si distribuite uniform pe perioada 1 ianuarie-1 decembrie 2012 astfel incat, la data de 31 decembrie 2012, locurile de munca sa se incadreze in conditii normale;
d) situatia privind starea de sanatate a lucratorilor incadrati in conditii deosebite si controalele periodice efectuate in acest sens, pana la data de 31 decembrie 2011;
e) dovada depunerii la casele teritoriale de pensii a documentului prin care s-a obtinut reinnoirea avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite si a listei cuprinzand categoriile profesionale care lucreaza in aceste locuri de munca pana la data de 31 decembrie 2011."
3. La articolul 2, alineatul (1^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1^1) Planul de prevenire si protectie prevazut la alin. (1) lit. c) va contine numai masurile tehnice aferente anului 2011, asumate pentru normalizarea conditiilor de munca si ramase restante."
4. La articolul 2, dupa alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu urmatorul cuprins:
"(1^2) Planul de prevenire si protectie prevazut la alin. (1) lit. c) trebuie sa fie insotit de o nota justificativa din care sa reiasa motivele nerealizarii masurilor ramase restante."
5. La articolul 6, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Avizele reinnoite pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite isi inceteaza aplicabilitatea la data indeplinirii masurilor tehnice stabilite prin planul de prevenire si protectie sau, dupa caz, la expirarea termenului prevazut la art. 1 alin. (3).
(3) In perioada 1-15 decembrie 2012, angajatorii vor depune la inspectoratul teritorial de munca o raportare privind modul in care au realizat masurile tehnice prevazute in vederea normalizarii conditiilor de munca."
6. La articolul 13, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Perioada cuprinsa intre 31 decembrie 2011 si data reinnoirii avizului de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite constituie stagiu de cotizare in conditii deosebite de munca, pentru care angajatorii datoreaza, dupa caz, diferenta dintre cota de contributie de asigurari sociale pentru conditii deosebite de munca si cea declarata de catre acestia."
ART. II
Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2012

Niciun comentariu: