Adresa noastra de e-mail este
desprepensii@gmail.com

11 martie 2011

Proiectul de Normele de aplicare a noii legi a pensiilor , pe site-ul Ministerului Muncii

Iincepand cu data de 1 ianuarie 2011, sistemul public de pensii este reglementat de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, act normativ care abroga prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 852, din 20 decembrie 2010.
Schimbari aduse de proiect
Proiectul de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 cuprinde reglementari referitoare la metodologia de stabilire si calcul a pensiei pentru limita de varsta, pensiei anticipate si anticipate partiale, pensiei de invaliditate, pensiei de urmas.

De asemenea, sunt detaliate perioadele care constituie stagiu de cotizare conform legislatiei de asigurari sociale si pensii in vigoare anterior Legii nr. 263/2010, precum si cele care constituie stagiu de cotizare in specialitate pentru cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;

Normele reglementeaza si modalitatea de reducere a varstei standard de pensionare pentru persoanele care au desfasurat activitati incadrate in conditii deosebite, speciale sau in alte conditii de munca, precum si pentru acele categorii socio-profesionale pentru care legea prevede varste/stagii diferite de pensionare (mineri, zona I si II de radiatie, artisti, persoane cu handicap, nevazatori, etc.);

Sunt reglementate conditiile care trebuie indeplinite, referitor la programul de lucru, pentru ca o activitate sa fie incadrata in conditii speciale, precum si actele doveditoare pe care urmeaza sa le intocmeasca angajatorul;

Totodata, sunt reglementate atributiile caselor teritoriale de pensii referitoare la modul de verificare a documentelor pe care angajatorii prevazuti in anexele 2 si 3 din Legea nr.263/2010 au obligativitatea sa le intocmeasca;

In norme sunt precizate si perioadele asimilate care, conform legii, nu sunt utilizate la determinarea punctajului mediu anual si a stagiului de cotizare necesar deschiderii dreptului la pensia anticipata si pensia anticipata partiala;

Sunt precizate conditiile in care pensiile anticipate si pensiile anticipate partiale devin pensii pentru limita de varsta, precum si modalitatile de stabilire a procentului de diminuare a cuantumului pensiei anticipate partiale;

Sunt precizate modalitatile in care persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in zonele afectate de poluarea permanenta datorita extractiei si prelucrarii minereurilor neferoase cu continut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, respectiv Baia Mare, Copsa Mica si Zlatna, pe o raza de 8 km in jurul acestor localitati, pot beneficia de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani, fara ca pensia anticipata partiala sa fie penalizata, precum si documentele justificative a incadrarii in situatiile respective.

De asemenea, sunt prevazute modalitatile de acordare a pensiei de invaliditate si documentele necesare acordarii acestei categorii de pensii;

Sunt detaliate situatiile in care, conform legii, pensia de invaliditate se acorda fara a fi necesara indeplinirea conditiei de stagiu de cotizare;

Este detaliata modalitatea de determinare a stagiului potential pentru anumite categorii de persoane cu statut special (handicap, nevazatori) in vederea deschiderii dreptului la pensia de invaliditate;

Normele cuprind precizari cu privire la stagiul de cotizare necesar in vederea deschiderii dreptului la pensie, pentru persoanele care au desfasurat activitate in grupele I - II de munca, respectiv in conditii de munca deosebite sau speciale;

Totodata, este detaliata modalitatea de trecere de la pensia de invaliditate, pensia anticipata si pensia anticipata partiala la pensia pentru limita de varsta;

Referitor la modul de calcul al pensiilor reglementate de Legea nr. 263/2010, proiect ulde Hotarare cuprinde detalii cu referire la stagiile de cotizare care se au in vedere la stabilirea punctajului mediu anual;

De asemenea, proiectul reglementeaza modalitatea de determinare a punctajul mediu anual in situatia persoanelor care contribuie la fondurile de pensii administrate privat, conform prevederilor Legii nr. 411/2004 Republicata privind fondurile de pensii administrate privat;

Se reglementeaza si modalitatea de majorare a punctajului mediu anual pentru asiguratii care au realizat stagiul minim de cotizare si care contribuie la sistemul public de pensii dupa implinirea varstei standard de pensionare.

In ceea ce priveste stabilirea si plata pensiilor prevazute de Legea nr. 263/2010, proiectul de Hotarare cuprinde detalii cu privire la procedura utilizata in procesul de pensionare, astfel: depunerea cererii de pensionare, termenele de solutionare ale cererilor, actele necesare intocmirii dosarului de pensionare – pe categorii de pensie, elementele de continut ale unei procuri speciale, suspendarea si incetarea drepturilor de pensie, modalitatea de acordare a sumelor ramase neincasate de catre persoanele decedate;

Referitor la procedura de incadrare in grad de invaliditate, sunt precizate actele necesare expertizarii medicale, documentele emise de medicul expert al asigurarilor sociale, rolul Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca in expertizarea persoanelor, procedura de revizuire medicala, termene, consecinte, cazurile care nu sunt supuse revizuirii medicale periodice, procedura de contestare a deciziei medicale.

In ceea ce priveste categoria altor drepturi de asigurari sociale – ajutorul de deces - proiectul de hotarare face referire la categoriile de persoane care beneficiaza de ajutorul de deces, procedura de plata, documentele justificative necesare acordarii acestui drept;

De asemenea, proiectul de act normativ stabileste modelul de adeverinte pentru dovedirea perioadelor care constituie stagiu de cotizare anterior intrarii in vigoare a Legii nr.263/2010.

*Proiectul de HG poate fi consultat aici.

Normele de aplicare se regasesc pe site-ul Ministerului Muncii

Niciun comentariu: