Adresa noastra de e-mail este
desprepensii@gmail.com

30 martie 2010

Legea nr. 49/2010 privind unele masuri in domeniul muncii si asigurarilor sociale

LEGE nr. 49 din 19 martie 2010
privind unele masuri in domeniul muncii si asigurarilor sociale
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 29 martie 2010

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. I
Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 41, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
"(5) Asiguratii care indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege pentru obtinerea unei pensii pentru limita de varsta, cu exceptia pensiei anticipate si a pensiei anticipate partiale, isi pot continua activitatea numai cu acordul angajatorului, in conditiile legii."

2. La articolul 82, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Cererea de pensionare impreuna cu actele care dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege se depun de solicitant sau, dupa caz, de angajator la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla domiciliul solicitantului, cu 30 de zile calendaristice inainte de data indeplinirii conditiilor de pensionare, prevazute de lege."
3. Articolul 83 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 83. - (1) Drepturile de pensie pentru limita de varsta se cuvin si se platesc de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, prevazute de lege, daca cererea a fost depusa cu 30 de zile calendaristice inainte de data indeplinirii acestor conditii.
(2) Se considera depuse in termen cererile de pensionare inregistrate in intervalul cuprins intre data indeplinirii conditiilor de pensionare si cea de-a 30-a zi calendaristica anterioara acestei date.
(3) Drepturile de pensie anticipata sau de pensie anticipata partiala se cuvin si se platesc:
a) de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, dar nu inainte de data incetarii calitatii de asigurat, daca cererea a fost depusa in termenul prevazut la alin. (1), in cazul persoanelor prevazute la art. 5 alin. (1) pct. I, II si III;
b) de la data indeplinirii conditiilor de pensionare, daca cererea a fost depusa in termenul prevazut la alin. (1), in cazul persoanelor prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si art. 5 alin. (2).
(4) In cazul persoanelor ale caror cereri de pensionare au fost depuse cu depasirea termenului prevazut la alin. (1), drepturile de pensie se cuvin si se platesc:
a) de la data depunerii cererii, in cazul pensiei pentru limita de varsta
;
b) de la data depunerii cererii, dar nu inainte de data incetarii calitatii de asigurat, in cazul pensiei anticipate si al pensiei anticipate partiale, in situatia persoanelor prevazute la art. 5 alin. (1) pct. I, II si III;
c) de la data depunerii cererii, in cazul pensiei anticipate si al pensiei anticipate partiale, in situatia persoanelor prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si art. 5 alin. (2)."
4. Articolul 86 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 86. - (1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii, in termen de 45 de zile calendaristice de la data depunerii cererii.
(2) Decizia casei teritoriale de pensii cuprinde temeiurile de fapt si de drept pe baza carora se admite sau se respinge cererea de pensionare.
(3) Decizia casei teritoriale de pensii se comunica in scris atat persoanei care a solicitat pensionarea, cat si angajatorului, in termen de 5 zile de la data emiterii acesteia."
5. Articolul 167^2 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 167^2. - In perioada esalonarii varstelor standard de pensionare si a stagiilor de cotizare prevazute in anexa nr. 3, cererea de pensionare impreuna cu actele doveditoare se depun de catre solicitant sau, dupa caz, de catre angajator, cu 30 de zile calendaristice inainte de data indeplinirii conditiilor de pensionare prevazute de lege, la casa teritoriala de pensii in a carei raza teritoriala se afla domiciliul solicitantului."
ART. II
Cererile de pensionare inregistrate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi se solutioneaza conform normelor legale in vigoare la data inregistrarii cererilor.
ART. III
La articolul 98 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, partea introductiva si litera d) ale alineatului (1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 98. - (1) Raportul de serviciu existent inceteaza de drept:
.....................................................................
d) la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare
;".
ART. IV
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 56, partea introductiva si litera d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 56. - Contractul individual de munca existent inceteaza de drept:
.........................................................................
d) la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare
;".
2. La articolul 56 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. d)-k), constatarea cazului de incetare de drept a contractului individual de munca se face in termen de 5 zile lucratoare de la intervenirea acestuia, in scris, prin decizie a angajatorului, si se comunica persoanelor aflate in situatiile respective in termen de 5 zile lucratoare."
3. La articolul 61, litera e) se abroga.
ART. V
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

29 martie 2010

Respingere pensie anticipata - stagiu complet de cotizare

Intrebare:

“Buna ziua,numele meu este M. si va scriu in numele mamei mele care s-a nascut la 1 septembrie 1955 si are 22 de ani lucrati in agricultura.As dori sa va intreb cand se poate pensiona? Multumesc.Astept raspunsul dumneavoastra.”

Raspuns:

Avand in vedere faptul ca mama dvs. este nascuta la data de 1 septembrie 1955, varsta standard de pensionare este de 60 de ani (1 septembrie 2015), iar stagiul complet de cotizare cerut de lege este de 30 de ani.

Potrivit prevederilor legale, persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare, pot solicita inscrierea la pensie anticipata partiala cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare (respectiv de la data de 1 septembrie 2010, in cazul mamei dvs.).
Intrucat nu a realizat decat un stagiu de cotizare de 22 ani, mai putin decat stagiul complet de cotizare cerut de lege de 30 de ani, nu poate beneficia de pensie anticipata sau pensie anticipata partiala.
Cu bine,
Specialist pensii.

Informatii inscriere pensie - grupa II de munca

Intrebare:

“Buna ziua,
As vrea sa stiu cand pot sa depun cerere pentru pensionare preanticipata in conditiile in care sunt nascut in 27.05.1954 si am stagiul de cotizare de 35 ani, cu 13 ani de grupa II de munca.
Va multumesc!”

Raspuns:

Avand in vedere faptul ca sunteti nascut la data de 27 mai 1954, varsta standard de pensionare este de 65 de ani, iar stagiul complet de cotizare cerut de lege este de 35 de ani.

In conformitate cu dispozitiile art.42 alin.(1) din Legea nr.19/2000, asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare si care si-au desfasurat activitatea total sau partial in conditii deosebite de munca au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare conform tabelului nr.1 din lege.
Prin urmare, intrucat ati realizat stagiul complet de cotizare cerut de lege de 35 de ani si ati desfasurat activitate in conditii deosebite de munca-grupa a II-a de munca o perioada de 13 ani, conform celor specificate de dvs., poate solicita inscrierea la pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstei de pensionare, cu 2 ani si 6 luni inaintea implinirii varstei standard de pensionare, respectiv la implinirea varstei de 62 de ani si 6 luni-27 noiembrie 2016.
Mentionam ca, potrivit prevederilor legale, pensia anticipata sau pensia anticipata partiala se acorda cu 5 ani inaintea implinirii varstelor standard de pensionare, respectiv de la varsta de 60 de ani in cazul dvs.
Cu bine,
Specialist pensii.

28 martie 2010

Lansare Enciclopedia juridică online de drept social (www.costelgilca.ro)

Va invitam sa consultati in perioada urmatoare Enciclopedia juridică online de drept social (www.costelgilca.ro), un site care se va dovedi un instrument de mare calitate pentru doritorii de informatii din domeniul drepturilor sociale-dreptul muncii, somaj, sanatate si pensii.

De asemenea, pe partea de pensii, veti gasi multe articole care combina teoria cu practica din casele de pensii scrise de subsemnatul, semnatarul acestui blog pe care il cititi cu totii.

Va las in compania cuvintelor celui care a avut ideea viitorului site, domnul Costel Gîlcă:

"Enciclopedia juridică online de drept social (www.costelgilca.ro) este un proiect născut din pasiune. La început a fost dorinţa de a cunoaşte cât mai amănunţit toate aspectele domeniului dreptului social. Apoi a fost dorinţa de a împărtăşi informaţiile pe care le-am descoperit în bibliotecile din România, Franţa, Luxembourg, Italia. Îmi doream ca lumea să aibă acces la informaţiile pe care eu le găsisem. Apoi a fost ideea de a prezenta toate informaţiile în mod unitar. Astfel s-au născut cărţile Sistemul public de pensii (2003), Reorganizarea întreprinderilor (2005), Îndrumar de drept social român şi european (2005), Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene. Principii. Libera circulaţie a lucrătorilor (2006), Pensii şi alte drepturi de asigurări sociale - culegere de practică judiciară (2008), Codul muncii adnotat (2008), Codul securităţii sociale (2009), Codul european al muncii şi securităţii sociale (2009), Jurisprudenţa Curţii de Justiţie Europene (2009), Practica relevantă a CJCE de la integrarea României (2009) şi multe articole.

Aceste lucrări mi-au demonstrat că formatul tipărit al cărţilor este limitat, că informaţia în domeniul juridic este din ce în ce mai vastă, iar timpul necesar pentru a găsi informaţiile relevante interesului de moment este scurt.

Pentru a ţine pasul cu viteza schimbărilor legislative, am creat blogul personal. Acesta avea însă un mare inconvenient: îi lipsea o logică internă care să îmi permită să prezint informaţia structurată aşa cum doream eu.


A trecut ceva vreme până când toţi factorii necesari unui proiect de mare anvergură (întreaga informaţie din domeniul dreptului social să fie accesibilă cu un minim de efort) s-au conjugat. Suficientă libertate de creaţie, suficient de mult timp care să fie alocat infrastructurii cercetării, suficientă maturitate în prezentarea informaţiilor şi, nu în ultimul rând, suficiente resurse financiare. Crearea propriului cabinet de avocat Gîlcă Costel a constituit un pas important pentru conjugarea tuturor factorilor necesari.


Şi munca a început acum aproximativ 12 luni. Încet, dar sigur, s-a conturat, a prins consistenţă şi s-a născut proiectul: Enciclopedia juridică online de drept social (http://www.costelgilca.ro/).


Satisfacţia mea majoră în acest proiect provine din modalitatea în care informaţia este structurată şi prezentată, din faptul că informaţia relevantă interesului de moment poate fi găsită la un click distanţă.


Bucuria mea sufletească provine însă din faptul că ştiinţa de drept social, reprezentată de totalitatea operelor scrise, peste 600 de cărţi şi articole publicate în România începând cu anul 1900, este acum prezentă pe monitoarele tuturor celor interesaţi.


Considerând că ştiinţa trebuie împărtăşită, că ştiinţa nu este proprietatea absolută a nimănui, am decis că Enciclopedia juridică online de drept social (www.costelgilca.ro) va putea fi accesată gratuit din toate bibliotecile publice, precum şi Facultăţile de Drept din cadrul Universităţilor publice din România.


Vă invităm să vă aşezaţi comod în fotoliile dumneavoastră şi să păşim împreună în biblioteca virtuală a dreptului muncii şi dreptului securităţii sociale."

Av. Costel Gîlcă

Informatii inscriere pensie - anticipata partiala sau limita de varsta

Intrebare:

“Lucrez di 18/09/1978 si pina in prezent am 16,9 ani lucrati in grupa a-2-a si sint nascuta in 12/09/1959.
Va rog sa-mi spuneti cind as putea sa ma pensionez la limita de virsta si cind anticipat si ce procent as pierde.
va multumesc.”

Raspuns:

Din analiza celor spuse de dvs., reiese ca sunteti nascuta la data de 12 septembrie 1959, varsta standard de pensionare fiind de 60 de ani si stagiul complet de cotizare de 30 de ani.

In conformitate cu dispozitiile art.42 alin.(1) din Legea nr.19/2000, asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare si care si-au desfasurat activitatea total sau partial in conditii deosebite de munca au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare conform tabelului nr.1 din lege.
Prin urmare, intrucat ati realizat stagiul complet de cotizare de 30 ani (inclusiv sporul de grupa conform legislatiei anterioare) si ati desfasurat activitate in conditii deosebite de munca (grupa a II-a de munca) o perioada de 16 ani si 9 luni, conform celor specificate de dvs., puteti solicita inscrierea la pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstei de pensionare, cu 3 ani si 6 luni inaintea implinirii varstei standard de pensionare, respectiv la implinirea varstei de 56 de ani si 6 luni.
Potrivit prevederilor legale, pentru ca ati realizat stagiul complet de cotizare de 30 de ani, puteti solicita inscrierea la pensie anticipata partiala cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, respectiv de la implinirea varstei de 55 de ani (12 septembrie 2014).
La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate parţiale nu se au în vedere stagiile asimilate (cum ar fi armata, facultatea sau perioada cat a beneficiat de pensie de invaliditate).
Cuantumul (valoarea) pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acesteia în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta-standard de pensionare, conform tabelului:

Stagiul de cotizare realizat peste stagiul standard complet de cotizare prevăzut de lege Procentul de diminuare pentrufiecare lună de anticipare (%)
Până la 1 an 0,50
Peste 1 an 0,45
Peste 2 ani 0,40
Peste 3 ani 0,35
Peste 4 ani 0,30
Peste 5 ani 0,25
Peste 6 ani 0,20
Peste 7 ani 0,15
Peste 8 ani 0,10
Între 9 şi 10 ani 0,05

O diminuare probabila nu va putem oferi intrucat nu cunoastem ce stagiu de cotizare veti realiza pana in 2014 si nici ce legislatie se va aplica in acel moment.
Cu bine,
Specialist pensii.

Trecere pensie de limita de varsta - pensie de invaliditate

Intrebare:

“Stimate domnule Stefan Ene, ma numesc I. A, va rog sa ma informati, cand pot solicita pensionarea pentru limita de varsta, avand urmatoarele date: 21ani 5luni grupa 2, 6ani 4luni conditii normale si 2ani11 luni, stagiu asimilat. Din noiembrie 2005, sunt pensionat medical gr.3, daca acesti ani conteaza la calculul pensiei si in ce fel ? Cu deosebit respect .
Am uitat sa scriu data de nastere, februarie 1956.”


Raspuns:


Avand in vedere faptul ca sunteti nascut in luna februarie 1956, varsta standard de pensionare este de 65 de ani, iar stagiul complet de cotizare cerut de lege este de 35 de ani.

In conformitate cu dispozitiile art.42 alin.(1) din Legea nr.19/2000, asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare si care si-au desfasurat activitatea total sau partial in conditii deosebite de munca au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare conform tabelului nr.1 din lege.
Prin urmare, intrucat ati realizat stagiul complet de cotizare cerut de lege de 35 de ani si ati desfasurat activitate in conditii deosebite de munca-grupa a II-a de munca o perioada de 21 ani si 5 luni, conform celor specificate de dvs., puteti solicita inscrierea la pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstei de pensionare, cu 4 ani si 6 luni inaintea implinirii varstei standard de pensionare, respectiv din luna august 2016.
La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, se au in vedere perioadele asimilate, respectiv: cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora, serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat si perioadele in care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate.
Aceste considerente se bazeaza pe art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii, modificata si completata, care precizeaza:
“(1) În sistemul public se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:
a) a beneficiat sau beneficiază de drepturi de asigurări sociale, cu excepţia celor prevăzute la art. 40 lit. a)-c) şi e);
b) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora;
c) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat.”
Prin urmare, perioada de pensie de invaliditate este considerata stagiu asimilat si se ia in calcul la stabilirea stagiului total de cotizare realizat.
Cu privire la calculul punctajului mediu annual pentru perioada de invaliditate, art. 78 alin. (5) precizeaza ca “pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului anual al asiguratului se utilizează:
a) cuantumul pensiei de invaliditate sau al altor drepturi de asigurări sociale obţinute în perioadele respective, în cazurile prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a);
b) 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective, pentru cazurile prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) şi c) şi la art. 53 alin. (3).”

Cu bine,
Specialist pensii.

Cumul pensie de urmas cu salariul

Intrebare:

“Buna ziua,
As dori sa va intreb daca pot lucra part-time ( salariu brut in jur de 400 RON ), tinand cont ca beneficiez de pensie de urmas dupa tatal meu meu? Si cat timp voi mai beneficia de pensia de urmas pana la ce varsta sau in ce conditii?
Multumesc mult! ”

Raspuns:

Pensia de urmas este reglementata la art. 66 din Legea nr.19/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

” Copiii au dreptul la pensie de urmas:
a) pana la varsta de 16 ani;
b) daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani;
c) pe toata durata invaliditatii de orice grad, daca aceasta s-a ivit in perioada in care se aflau in una dintre situatiile prevazute la lit. a) sau b).”
Prin urmare, puteti primi pensie de urmas daca va continuati studiile, într-o forma de invatamant organizata potrivit legi, indiferent de nivelul acesteia, pana la terminarea studiilor, fara a depasi data la care impliniti varsta de 26 ani.
Cu alte cuvinte, acordarea pensiei de urmas, in cazul dvs., nu este conditionata de nivelul formei de invatamant frecventate, de tipul sau modul de organizare a acesteia, de numarul formelor de invatamant frecventate sau de absolvirea uneia sau a mai multora dintre acestea.
In conformitate cu prevederile art. 92 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii, cu modificarile si completarile ulterioare, “plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care:
d) beneficiarul unei pensii de urmas realizeaza dintr-o activitate profesionala venituri brute lunare mai mari de o patrime din salariul mediu brut pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3)”.
Prin urmare, in cazul in care unul dintre urmasi este angajat cu contract individual de munca, pentru a primi in continuare pensia trebuie sa se incadreze in maxim ¼ din salariul mediu brut pe economie, salariu stabilit prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat la 1836 lei pentru anul 2010.
Astfel, in cazul in care venitul brut, asa cum reiese din declaratiile nominale depuse de angajator la casa de pensii, va fi mai mare de 459 lei RON, plata pensiei de urmas se suspenda incepand cu luna urmatoare datei angajarii, pentru aceasta trebuind sa inaintati casei teritoriale de pensii o cerere de suspendare si o adeverinta de la noul angajator, din care sa reiasa data incheierii contractului de munca si venitul asigurat.
Cu bine,
Specialist pensii.

27 martie 2010

SEMNATI PETITIE: sustinem protestul judecatorilor fata de atitudinea CSM in cazul Voicu si al numirilor la ICCJ

Pe 24 martie 2010 a fost facut public un protest al judecatorilor privind modul de actiune al Consiliului Superior al Magistraturii in legatura cu implicatiile etice puse in discutie de cazul Voicu, precum si fata de arbitrariul si lipsa de transparenta a numirilor la ICCJ. Credem ca este foarte important ca publicul si societatea civila sa sprijine astfel de initiative si va invitam sa va alaturati protestului, semnand aceasta petitie, care va fi trimisa CSM impreuna cu lista de semnaturi.

Pentru a semna petitia, trimiteti un comentariu pe adresa Blogului de politici publice cu numele Dvs.

Pe scurt, CSM trebuie sa-si clarifice pozitia in urmatoarele situatii:

- judecatorii in cazul carora s-a inceput urmarirea penala mai pot sa intre in sala de judecata si sa imparta altora dreptate?
- in trecut au existat suspiciuni privind criteriile dupa care CSM numeste judecatorii la Curtea Suprema (diferente foarte mari de dificultate a intrebarilor la interviul de promovare pentru diferiti candidati). CSM trebuie sa faca niste criterii clare, transparente si aplicabile tuturor candidatilor in mod egal.

Puteti citi mai jos textul integral al protestului judecatorilor. Textul e preluat de pe
blogul judecatorului Adrian Neacsu.

INTEGRITATE şi DEMNITATE

Protestăm împotriva încălcării normelor eticii profesionale. Fiecare judecător şi procuror este dator să asigure respectarea valorilor profesiei: integritate şi demnitate.

I. Cerem C.S.M. o poziţie fermă şi neechivocă asupra încălcării normelor de etică ale profesiei. Făcând dreptate pentru alţii, trebuie să avem puterea să facem dreptate corpului magistraţilor şi să redăm demnitatea profesiei. Obiectivitatea soluţionării unei cauze nu înseamnă tăcerea asupra motivelor care au condus la apariţia acelei situaţii.
Solicităm C.S.M. să aibă o poziţie clară privind posibilitatea de a intra în şedinţa de judecată a acelora faţă de care a început urmărirea penală.
Cerem C.S.M. măsuri ferme pentru asanarea sistemului judiciar, încălcările Codului deontologic fiind la fel de nocive ca şi faptele de corupţie. C.S.M. are datoria sa analizeze nu doar comportamentul celor care sunt subiecţi ai unei anchete penale, dar şi comportamentul celor care au încălcat normele etice fără ca prin aceasta să se comită infracţiuni.
II. Cerem suspendarea procedurii de numire la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie până la clarificarea modalităţii în care judecători ulterior anchetaţi de D.N.A. au acces la cea mai înaltă poziţie în sistemul judiciar.
Demnitatea profesiei nu permite încurajarea unui sistem netransparent şi discreţionar în care criteriile de numire într-o funcţie ce presupune demnitate şi onoare au devenit din ce în ce mai oculte.
Solicităm membrilor C.S.M. să se pronunţe asupra vocaţiei de a se înscrie pe lista de candidaţi în vederea promovării la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a membrilor C.S.M. în funcţie, Secretarului General, Secretarului adjunct şi a directorilor de direcţii.

Acest protest a fost inaintat Plenului CSM in aceasta dimineata, astfel incat sa fie luat in discutie inaintea trecerii la pucntul de pe ordinea zi privind numirea judecatorilor la ICCJ.

Către
Consiliul Superior al Magistraturii
Doamnei Florica Bejinaru,
Preşedinte al C.S.M.,

Stimată doamnă preşedinte,
Judecătorii semnatari ai prezentului protest vă solicităm să supuneţi dezbaterii plenului documentul de mai jos. Întrucât semnăturile au fost centralizate electronic, ele nu apar olograf decât pe listele întocmite local, însă acest protest este asumat direct de fiecare judecător al cărui nume apare în finalul documentului.

Inscriere pensie limita de varsta-grupa I de munca

Intrebare:

“Buna ziua,
Va adresez o intrebare cu speranta ca voi primi un raspuns :
Sunt nascut la 12.09.1955, stagiul de cotizare 32, 8 ani, din care 14,3 ani in grupa 1 a, proc. 100%, cf. Ordin 50/90.Cind indeplinesc conditiile de pensionare? Pot beneficia de prevederile art.167ind. 1, din Leg.nr.19/2000?
Va multumesc.”

Raspuns:

Reducerea pentru grupa I de munca se face conform art. 167 indice 1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii, cu modificarile si completarile ulterioare, din varstele prevazute in anexa nr. 3 din acelasi act normative, reducere valabila conform prevederilor legale pana la data de 1 aprilie 2011.

Astfel, pentru o perioada de 14 ani si 3 luni lucrata in grupa I de munca, varsta standard de pensionare prevazuta in anexa nr. 3 se reduce cu 8 ani si 5 luni, dar, intrucat prevederile acestui articol sunt in vigoare pana la data de 01.04.2011, varsta dvs. nu va confera dreptul de a beneficia de pensie pentru limita de varsta conform articolului mai sus mentionat.
In aceasta situatie, reducerea se va face conform tabelului nr. 1 din lege, respectiv pentru o perioada de 14 ani si 3 luni, varsta standard de pensionare de 65 ani se reduce cu 3 ani, prin urmare, puteti beneficia de pensie pentru limita de varsta, la implinirea varstei de 62 de ani, beneficiind de reducerea conferita de art. 42.
Prin urmare, va puteti inscrie la pensie pentru limita de varsta la implinirea varstei de 62 de ani, incepand cu data de 12 septembrie 2017.
Potrivit prevederilor legale, intrucat ati realizat stagiul complet de cotizare de 35 de ani (incluzand si sporul de grupa I de munca), puteti solicita inscrierea la pensie anticipata partiala cu 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, respectiv de la data de 12 septembrie 2015, la varsta de 60 de ani.

Cu bine,
Specialist pensii.

Neacordare pensie sociala minima garantata

Intrebare: Spaţiere de la stânga la dreapta

“Buna ziua
Mama mea ,are o pensie de urmas de 260 RON si o pensie de veteran de razboi de 110 Ron.Poate benficia de majorarea pensiei la 350 RON conform noii legialatii care prevede pansia minima de 350 RON sau in acest caz cele 2 pensii se cumuleaza si astfel nu se incadreaza depasind suma de 350 RON cele doua pensii cumulate.Poate fi asociata pensia de veteran de razboi cu pensia sociala?
Va multumesc”

Raspuns:
In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, respectiv art. 1 alin. (3) din acest act normativ prevede ca “Pentru anul 2009, nivelul pensiei sociale minime garantate este de 300 lei începând cu data de 1 aprilie 2009 şi de 350 lei începând cu data de 1 octombrie 2009.”

În situaţia persoanelor care beneficiază, prin cumul, atât de unul sau mai multe drepturi de pensie din sistemul public, cât şi de pensie din sisteme neintegrate acestuia, precum şi de drepturi stabilite şi plătite de sistemul public de pensii în baza unor legi speciale, la acordarea pensiei sociale minime garantate se are în vedere nivelul cuantumurilor însumate ale tuturor acestor venituri.
Pensia socială minimă garantată se acordă numai în situaţia în care veniturile prevăzute mai sus, însumate, se situează sub nivelul prevăzut de lege, respectiv 350 lei, în acest moment.
Astfel, in cazul mamei dvs.:
 -Pensie de asigurări sociale aflată în plată: 260 lei.
 -Indemnizatie de vaduva veteran de razboi în cuantum de 110 lei lunar.
 -Veniturile însumate: 260 lei + 110 lei = 370 lei.
Întrucât veniturile însumate (370 lei) depăşesc pensia socială reglementată de lege de 350 lei, aceasta nu se mai acordă, conform prevederilor legale mai susmentionate.

Cu bine,
Specialist pensii.

Data plata pensie anticipata partiala si procent diminuare

Intrebare:

“Buna ziua
Ma numesc S.V.F.,sunt nascuta pe 17.12.1954 si am o vechime in munca de 34,6 ani.Am depus dosarul de pensie partial anticipata, pe 15.02.2010. De la 15.02.2010 am intrat in C.M. pina la 01.03.2010 ,iar de la aceasta data in Concediu fara Salariu pe perioada pina la emitera decizii de pensionare.In ce fel poate afecta C.M. si CFS pensia si de la ce data pot intra in drepturile de pensie?De la data cind am depus dosarul 15.02.2010 sau de la data emiterii deciziei de pensie?Ce procent de penalizare se aplica in cazul meu.

Va multumesc ”

Raspuns:
Cu privire la data de la care se va face plata in dosarul dvs. de pensie, precizam termenele de depunere, de inscriere si de plata a dosarelor de pensie anticipata partiala:
-conform art. 83 coroborat cu prevederile art 1672 din Legea nr. 19/2000, drepturile de pensie anticipata partiala se acorda si se platesc de la data indeplinirii conditiilor de pensionare (17.11.2009, in cazul dvs.), daca cererea a fost depusa in termen de 90 de zile de la data indeplinirii conditiilor cumulative de pensionare, dar nu inainte de data incetarii calitatii de asigurat (respectiv data incetarii contractului individual de munca).
-in cazul persoanelor ale caror cereri de pensionare au fost depuse cu depasirea termenului de 90 de zile, drepturile de pensie se acorda si se platesc de la data depunerii cererii, dar nu inainte de data incetarii calitatii de asigurat.
Prin urmare, avand in vedere cele precizate de dvs., intrucat ati depus dosarul pe data de 15.02.2010, fiind in interiorul termenului de 90 de zile in care puteati depune dosarul la casa teritoriala de pensii, data stabilirii drepturilor de pensie anticipata partiala este data de 17.11.2009, daca nu ati solicitat expres acordarea pensiei cu alta data.
Intrucat la aceasta categorie de pensie nu este permis cumulul pensiei cu salariul si avand in vedere prevederile exprese ale legii fata de care “plata nu se face inaintea incetarii calitatii de asigurat”, plata drepturilor dvs. de pensie se face de la data incetarii contractului individual de munca. Prin urmare, cu data de la care inceteaza contractul dvs. de munca, comunicata casei teritoriale de pensii de care apartineti, veti incasa drepturile de pensie anticipata partiala.
Cuantumul (valoarea) pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acesteia în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta-standard de pensionare, conform tabelului:

Stagiul de cotizare realizat peste stagiul standard complet de cotizare prevăzut de lege Procentul de diminuare pentrufiecare lună de anticipare (%)
Până la 1 an 0,50
Peste 1 an 0,45
Peste 2 ani 0,40
Peste 3 ani 0,35
Peste 4 ani 0,30
Peste 5 ani 0,25
Peste 6 ani 0,20
Peste 7 ani 0,15
Peste 8 ani 0,10
Între 9 şi 10 ani 0,05

Daca stagiul mentionat de dvs.-34 de ani si 6 luni nu contine si perioade asimilate, atunci diminuarea ar fi in jur de 18 %, calculati astfel:
-stagiul de cotizare 34 ani si 6 luni-diminuare cu 0,30% pe luna de anticipare
-inscriere la pensie anticipata partiala in 2010-60 luni pana la varsta standard de pensionare
-0,30% x 60 de luni = 18 %.

Cu bine,
Specialist pensii.

Informatii inscriere limita de varsta-grupa II de munca

Intrebare:

“Buna ziua.Ma numesc S.T. si sunt nascut in anu 1953 octombrie. Lucrez din iunie 1971-gupa a doua de munca (conditii deosebite).Cand pot iesi la pensie pentru limita de varsta daca in perioada mentionata mai sus un an si patru luni reprezinta armata?Dar pemtru a iesi la pensie anticipat(la cerere)?Care sunt diminuarile la pensia anticipata sau la cerere fata de cea pentru limita de varsta?”

Raspuns:

Avand in vedere faptul ca sunteti nascut in luna octombrie 1953, varsta standard de pensionare este de 65 de ani, iar stagiul complet de cotizare cerut de lege este de 35 de ani.
In conformitate cu dispozitiile art.42 alin.(1) din Legea nr.19/2000, asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare si care si-au desfasurat activitatea total sau partial in conditii deosebite de munca au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare conform tabelului nr.1 din lege.
Prin urmare, intrucat ati realizat stagiul complet de cotizare cerut de lege de 35 de ani si ati desfasurat activitate in conditii deosebite de munca-grupa a II-a de munca o perioada de 28 ani si 6 luni, conform celor specificate de dvs., poate solicita inscrierea la pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstei de pensionare, cu 6 ani si 6 luni inaintea implinirii varstei standard de pensionare, respectiv la implinirea varstei de 58 de ani si 6 luni-aprilie 2012.
Mentionam ca, potrivit prevederilor legale, pensia anticipata sau pensia anticipata partiala se acorda cu 5 ani inaintea implinirii varstelor standard de pensionare, respectiv de la varsta de 60 de ani in cazul dvs., prin urmare, pensia pentru limita de varsta stabilita in conditiile mentionate mai sus este mai favorabila.
Avand in vedere cele specificate mai sus, va puteti inscrie direct la pensie de limita de varsta, fara nicio diminuare.
Cu bine,
Specialist pensii.

Nerevizuire medicala si trecere limita de varsta

Intrebare:

“Buna ziua!
Sunt pensionara de inv. Gr.III din data de 28.09.2004.Pina la acordarea pensiei am avut un stagiu total de 26 ani,4 luni 28 zile.Am lucrat in gr.II de munca 17 ani 3 luni 11 zile.Sunt nascuta in 05.08.1957. Am urmatoarele intrebari:
Cind pot iesii la pensia de limita de virsta
Pina la ce virsta trebuie sa ma prezint la comisia de pensie ptr,inv. ptr. revizuire
Pentru pensia de limita de virsta cum se ia in calcul perioada da pensie de inv. gr.III,an la an ?
Daca pentru revizuire la comisie la stagiul total realizat se ia in calcul si perioada de pens. de inv.
Din ce data nu mai sunt obligata sa ma prezint la revizuire.
Multumesc frumos”

Raspuns:

La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, se au in vedere perioadele asimilate, respectiv: cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora, serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat si perioadele in care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate.
Aceste considerente se bazeaza pe art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii, modificata si completata, care precizeaza:
“(1) În sistemul public se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:
a) a beneficiat sau beneficiază de drepturi de asigurări sociale, cu excepţia celor prevăzute la art. 40 lit. a)-c) şi e);
b) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora;
c) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat.”
Prin urmare, perioada de pensie de invaliditate este considerata stagiu asimilat si se ia in calcul la stabilirea stagiului total de cotizare realizat.
Analizand cele precizate in mesajul trimis, aveti urmatorul stagiu de cotizare:
-26 ani, 4 luni si 28 zile, stagiu realizat pana la inscrierea la pensie de invaliditate;
-5 ani si 6 luni-stagiu asimilat, respectiv perioada cat ati beneficiat de pensie de invaliditate.
Total 31 de ani, 10 luni si 28 zile.
Conform art. 62 alin. (7) din Legea nr. 19/2000, modificata si completata, “nu sunt supuşi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care:
a) prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă;
b) au împlinit vârstele prevăzute de prezenta lege pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă;
c) au vârsta mai mică cu până la 5 ani faţă de vârsta standard de pensionare şi au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi.”

Prin urmare, avand in vedere ca ati realizat stagiul complet de cotizare cerut de lege de 30 de ani, aveti dreptul sa nu mai fiti supusa revizuirii medicale periodice incepand cu varsta de 55 de ani, cu 5 ani inaintea varstei standard de pensionare de 60 de ani, conform prevederilor legale in vigoare la aceasta data.
In conformitate cu dispozitiile art.42 alin.(1) din Legea nr.19/2000, asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare si care si-au desfasurat activitatea total sau partial in conditii deosebite de munca au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare conform tabelului nr.1 din lege.
Prin urmare, intrucat ati desfasurat activitate in conditii deosebite de munca (grupa a II-a de munca) o perioada de 17 ani, 3 luni si 11 zile, conform celor specificate de dvs., puteti solicita inscrierea la pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstei de pensionare, cu 3 ani si 6 luni inaintea implinirii varstei standard de pensionare, respectiv de la implinirea varstei de 56 de ani si 6 luni, respectiv de la data de 5 februarie 2014.
Cu bine,
Specialist pensii.

Informatie inscriere pensie anticipata partiala

Intrebare:

“Buna ziua, Am o matusa care s-a nascut la data de 03.09.1955, are 34 ani si 6 luni de cotizare si ar dori sa stie daca poate iesi aniticipat la pensie si cand.
Va multumesc”


Raspuns:

Din analiza celor spuse de dvs., reiese ca matusa dvs. este nascuta in data de 3 septembrie 1955, varsta standard de pensionare fiind de 60 de ani si stagiul complet de cotizare de 30 de ani. Prin urmare, poate solicita pensie pentru limita de varsta incepand cu data de 3 septembrie 2015.
Dupa analiza datelor mentionate de dvs., respectiv faptul ca a depasit stagiul complet de cotizare de 30 de ani, poate solicita inscrierea la pensie anticipata partiala cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, respectiv de la implinirea varstei de 55 de ani (3 septembrie 2010).
La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate parţiale nu
se au în vedere stagiile asimilate (cum ar fi armata, facultatea sau perioada cat a beneficiat de pensie de invaliditate).
Mentionam, de asemenea, ca in vederea inscrierii la pensie anticipata (nu anticipata partiala), trebuie sa depaseasca stagiul complet cu cel putin 10 ani (respectiv un stagiu complet de 40 de ani), conditie pe care nu o indeplineste.
Cu bine,
Specialist pensii.

Inscriere pensie limita de varsta-grupa I si II de munca Revolutionar

Intrebare:

“Buna ziua,
CAND POT IESI LA PENSIE pt. LIMITA DE VARSTA
Sunt nascut in 25.11.1957 :
1968 - 1983 am avut pensie de urmas M.A.N
10.10.1983 - 01.10.1995 am lucrat in grupa I -80% ;
01.10.1995 - 30.06.1997 firma nu a achitat CAS, somaj, 8%, 2% ;
01.07.1997 - 01.02.2000 grupa II , 100%;
01.02.2000 - 01.04.2001 grupa I , 100%;
01.04.2002 - 31.10.2002 conditii deosebite de munca conf. Legea 19/2000;
31.10.2002 - 24.02.2003
24.02.2003 desfacut contractual de munca art.130 "a"
31.03.2003 - 31.03.2004 somaj;
24.05.2004 - present;
Studii Fac.de Metalurgie:
1978-1979; 1979-1980 anul I la zi;
1980-1981; 1981-1982 anul II la zi;
1982-1983 anul III la zi;
1983-1987 terminat facultatea cu diploma ,la seral.
STAGIU MILITAR : 13.10.1977 - 30.06.1078
Beneficiar al Legii nr.341/2004 : Art. 5 ,alin.1, lit.n; Art. 5, alin.2 : "Drepturile acordate conform prezentei legi nu sunt considerate venituri, nu se impoziteaza si nu afecteaza acordarea altor drepturi. ”

Raspuns:
Conform dispozitiilor art. 44 indice 1 din Normele de aplicare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii, aprobate prin Ordinul MMSS nr. 340/2001, “persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate în grupa I şi II de munca în baza legislaţiei anterioare beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare astfel:
a) fie se cumulează perioadele lucrate în grupa I şi II de munca şi se face reducerea vârstei conform tabelului nr. 1 de la art. 42 din lege, corespunzătoare locurilor de munca în condiţii deosebite;
b) fie se face reducerea vârstei pe fiecare grupa de munca (pentru grupa II de munca din tabelul nr. 1 de la art. 42 din lege şi pentru grupa I de munca din tabelul nr. 4 de la art. 167^1 din lege) şi se alege reducerea cea mai avantajoasă.

Reducerea conform tabelului nr. 4 de la art. 167^1 din lege pentru grupa I de munca nu se cumulează cu reducerea conform tabelului nr. 1 de la art. 42 din lege pentru grupa II de munca”.

In cazul concret trimis de dvs., va precizam urmatoarele, avand in vedere prevederile legale de mai sus:
a. Cumuland perioadele lucrate in grupa I si a II-a de munca, rezulta un stagiu total realizat in grupe superioare de munca de 16 ani si 3 luni (13 ani si 1 luna, in grupa I de munca, 7 luni, in conditii deosebite si 2 ani si 7 luni in grupa a II-a de munca), reprezentand o reducere a varstei standard de pensionare conform tabelului nr. 1 din lege de 3 ani si 6 luni, respectiv pana la varsta de 61 de ani si 6 luni-25.05.2019.

b. Aplicand pct. b, mentionat mai sus, conditiile de inscriere la pensie pentru limita de varsta sunt mai defavorabile, astfel:
-pentru o perioada de 13 ani si 1 luna lucrata in grupa I, varsta standard de pensionare prevazuta in anexa nr. 3 se reduce cu 7 ani si 2 luni, dar, intrucat prevederile acestui articol sunt in vigoare pana la data de 01.04.2011, varsta dvs. nu va confera dreptul de a beneficia de pensie pentru limita de varsta conform articolului mai sus mentionat.
Avand in vedere cele de mai sus, rezulta ca reducerea mai favorabila pentru grupele superioare de munca este cea prevazuta de pct. a, respectiv data inscrierii la pensie va fi 25.05.2019, cand veti implini varsta de 61 de ani si 6 luni.
Conform art. 5 alin. (1) din legea nr. 341/2004 cu modificarile si completarile ulterioare,
“Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) (Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989), precum şi la art. 4 alin. (1) (urmaş de erou-martir) beneficiază, pe lângă indemnizaţia calculată conform prevederilor art. 4, şi de următoarele drepturi:
n) pensionarea cu 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard, prevăzută de lege”.
Prin urmare, in situatia in care dovediti calitatea de revolutionar cu un certificat emis conform prevederilor Legii nr. 341/2004, puteti beneficia de pensie pentru limita de varsta cu 5 ani inainte de implinirea varstei standard de pensionare de 65 de ani, respectiv de la data de 25 noiembrie 2017. Aceasta este cea mai favorabila reducere prevazuta de actele normative in vigoare la aceasta data, in cazul dvs.
Cu bine,
Specialist pensii.

24 martie 2010

Reducerea varstei de pensionare pentru copii

Intrebare:

“Buna ziua,
Ma numesc E. si sunt nascuta 05.08.1955 asi dori sa stiu cand imi pot depune dosarul pentru pensie anticipata? Mentionez ca am o vechime in munca de 35 de ani am 3 copii, nu am grupa iar in cartea de munca am perioade in care nu mi sau platit darile la stat, aproximativ 2 ani.
Doresc sa stiu daca ma afecteaza la vechimea pe care o am. In cartea de munca este mentionat ca am un an de toxicitate.
Multumesc ”

Raspuns:

Femeile care au realizat stagiul complet de cotizare si care au nascut cel putin 3 copii si i-au crescut pâna la vârsta de 10 ani beneficiaza de reducerea vârstei standard de pensionare dupa cum urmeaza:
a) cu un an - pentru 3 copii;
b) cu doi ani - pentru 4 sau mai multi copii.

Prin urmare, intrucat ati realizat stagiul complet de cotizare de 30 de ani, puteti solicita pensie pentru limita de varsta cu o reducere de 1 an pentru copii, respectiv de la varsta de 59 de ani sau de pensie anticipata partiala cu cinci ani inaintea indeplinirii varstei standard de pensionare, respectiv de la varsta de 55 de ani (5 august 2010).
De asemenea, nu va putem specifica amanunte despre perioada pentru care sunt facute precizari in carnetul de munca cu privire la neplata darilor catre stat, intrucat reglementarile sunt diferite in functie de perioada despre care este vorba, existand legi succesive care s-au aplicat distinct.
Cu bine,
Specialist pensii.

23 martie 2010

Informatii pensie limita de varsta - grupa II de munca

Intrebare:

“Buna ziua.
Va rog sa ma lamuriti cu privire la urmatoarea situatie:
Sunt femeie, nascuta la data de 06.06.1956. Am vechime 33 de ani din care 22 de ani si 6 luni cu grupa II de munca. Cand ma pot inscrie la pensie de limita de varsta?
Va multumesc.O zi buna.”


Raspuns:

Avand in vedere faptul ca sunteti nascuta la data de 6 iulie 1956, varsta standard de pensionare este de 60 de ani, iar stagiul complet de cotizare cerut de lege este de 30 de ani.

In conformitate cu dispozitiile art.42 alin.(1) din Legea nr.19/2000, asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare si care si-au desfasurat activitatea total sau partial in conditii deosebite de munca au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare conform tabelului nr.1 din lege.
Prin urmare, intrucat ati realizat stagiul complet de cotizare cerut de lege de 30 de ani si ati desfasurat activitate in conditii deosebite de munca-grupa a II-a de munca o perioada de 22 ani si 6 luni, conform celor specificate de dvs., puteti solicita inscrierea la pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstei de pensionare, cu 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, respectiv de la data de 6 iulie 2011.
Cu bine,
Specialist pensii.

Informatii inscriere pensie - grupe de munca

Intrebare:
“Ma numesc D.V., sunt nascut in 20.06.1958 si am o vechime in campul muncii dupa cum urmeaza: 18 ani si doua luni la grupa I, 2 ani si 8 luni in conditii deosebite, 3 ani si 10 luni la grupa a II- a, 3 ani si 8 luni la grupa a III- a.
La ce varsta pot iesi la pensie?
Mulumesc anticipat”

Raspuns:

Conform dispozitiilor art. 44 indice 1 din Normele de aplicare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii, aprobate prin Ordinul MMSS nr. 340/2001, “persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate în grupa I şi II de munca în baza legislaţiei anterioare beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare astfel:

a) fie se cumulează perioadele lucrate în grupa I şi II de munca şi se face reducerea vârstei conform tabelului nr. 1 de la art. 42 din lege, corespunzătoare locurilor de munca în condiţii deosebite;
b) fie se face reducerea vârstei pe fiecare grupa de munca (pentru grupa II de munca din tabelul nr. 1 de la art. 42 din lege şi pentru grupa I de munca din tabelul nr. 4 de la art. 167^1 din lege) şi se alege reducerea cea mai avantajoasă.

Reducerea conform tabelului nr. 4 de la art. 167^1 din lege pentru grupa I de munca nu se cumulează cu reducerea conform tabelului nr. 1 de la art. 42 din lege pentru grupa II de munca”.

In cazul concret trimis de dvs., va precizam urmatoarele, avand in vedere prevederile legale de mai sus:
a. Cumuland perioadele lucrate in grupa I si a II-a de munca, rezulta un stagiu total realizat in grupe superioare de munca de 24 de ani si 8 luni (18 ani si 2 luni, in grupa I de munca, 2 ani si 8 luni, in conditii deosebite si 3 ani si 10 luni in grupa a II-a de munca), reprezentand o reducere a varstei standard de pensionare conform tabelului nr. 1 din lege de 5 ani si 6 luni, respectiv pana la varsta de 59 de ani si 6 luni-20.11.2017.
b. Aplicand pct. b, mentionat mai sus, conditiile de inscriere la pensie pentru limita de varsta sunt mai defavorabile, astfel:
-pentru o perioada de 18 ani si 2 luni lucrata in grupa I, varsta standard de pensionare prevazuta in anexa nr. 3 se reduce cu 10 ani si 10 luni, dar, intrucat prevederile acestui articol sunt in vigoare pana la data de 01.04.2011, varsta dvs. nu va confera dreptul de a beneficia de pensie pentru limita de varsta conform articolului mai sus mentionat.
Avand in vedere cele de mai sus, rezulta ca reducerea mai favorabila este cea prevazuta de pct. a, respectiv data inscrierii la pensie va fi 20.11.2017, cand veti implini varsta de 59 de ani si 6 luni.

Cu bine,
Specialist pensii.

Inscriere pensie limita de varsta-grupa I de munca

Intrebare:

“ Buna ziua,
Ma numesc B.C. , nascut 10.11.1953.
lucrez din anul 1977 septembrie 01, fara intrerupere .
am lucrat din 01.09.1977- 01.09.1990 in grupa 1 cu procent de 100%.
din 1972-1977 facultate silvica si armata 6 luni.
In ce conditi as putea iesi la pensie ?si partial anticipat?
daca beneficiez de reducera varstei de grupa = de 7 ani si 2 luni =
si de atingerea varstei standard de pensionare pe termen de 13 ani (de la 60ani la 65ani).
multumesc,
astept raspuns . B.C.”

Raspuns:

Reducerea pentru grupa I de munca se face conform art. 167 indice 1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii, cu modificarile si completarile ulterioare, din varstele prevazute in anexa nr. 3 din acelasi act normativ.
Astfel, din analiza datelor transmise de dvs., ati desfasurat activitate in grupa I de munca o perioada de 13 ani, iar pentru aceasta perioada, varsta standard de pensionare prevazuta in anexa nr. 3 se reduce cu 7 ani si 2 luni, prin urmare aveti dreptul la pensie pentru limita de varsta incepand cu data de 10 iulie 2010, la implinirea varstei de 56 de ani si 8 luni.
Mentionam ca aceasta este cea mai favorabila reducere pentru dvs., intrucat pensia anticipata partiala se poate obtine cu 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, respectiv de la varsta de 60 de ani, pensie care nu va avantajeaza.
Va precizam, de asemenea, ca art. 167 indice 1 este valabil pana la data de 1 aprilie 2011.
Cu bine,
Specialist pensii.

Unul din patru europeni economiseste prin fondurile de pensii private cu contributii definite

EFRP: Unul din patru europeni economiseste
prin fondurile de pensii private cu contributii definite


-Federatia Europeana a Fondurilor de Pensii (EFRP) a publicat rezultatele unui studiu pan-european privind fondurile de pensii private care functioneaza in regim „contributii definite” (DC);
-Studiul EFRP a cuprins 42 de tipuri de sisteme de pensii private din 21 de state europene, la care contribuie peste 58 de milioane de salariati si care au acumulat pana in prezent 1,3 trilioane de euro;
-Romania a fost si ea inclusa in studiu: in tara noastra, fondurile de pensii functioneaza cu aceeasi filosofie de contributii definite, la fel ca si in restul statelor din Europa Centrala si de Est;
-Fondurile de pensii private de tip „contributii definite” castiga tot mai mult teren in spatiul european, fiind considerate de experti drept definitorii pentru viitorul in materie de economisire pentru pensie;
-Principala problema a acestor tipuri de fonduri de pensii este nivelul inca insuficient al contributiilor virate. Doar 5 din cele 42 de tipuri de scheme de pensii cuprinse in studiu presupun contributii medii de peste 10%, nivel considerat minim pentru a produce beneficii consistente in suplimentarea pensiei de stat.


Unul din patru salariati europeni (26%) economiseste pentru pensie prin fondurile de pensii private de tip „contributii definite” (DC), insa principala problema a acestor scheme de pensii este nivelul inca prea redus al contributiilor, potrivit rezultatelor studiului „DC Survey”, publicat saptamana trecuta la Bruxelles de catre Federatia Europeana a Fondurilor de Pensii (EFRP). Fondurile de pensii private de tip DC de pe continentul european gestioneaza in prezent economiile a peste 58 de milioane de salariati, dintre care 5 milioane sunt cei din Romania, arata studiul. Aceste fonduri de pensii administreaza circa 1,3 trilioane (mii de miliarde) de euro, castigand tot mai mult teren in practica europeana a pensiilor private. In acelasi timp, sistemele de pensii private cu „beneficii definite” (DB) isi reduc importanta pe plan european – circa 35 de milioane de salariati europeni contribuie la asemenea fonduri de pensii, care insa gestioneaza active de circa 2,2 trilioane de euro. Impreuna, fondurile de pensii DC si DB formeaza Pilonul II european de pensii private.

Raportul EFRP DC Survey poate fi obtinut online de la urmatorul link: http://www.efrp.eu/Publications/Orderform.aspx. Studiul EFRP releva gradul ridicat de diversitate a fondurilor de pensii in spatiul pan-european. Design-ul schemelor de pensii de tip DC difera la capitolele participare, nivel al contributiilor, restictii investitionale, tipul garantiilor oferite, etc.

Nivelul de participare. Fondurile de pensii private de tip DC includ aproape 100% din populatia salariata in state ca Danemarca, Olanda si Suedia, unde participarea la aceste fonduri de pensii este cvasi-obligatorie, stabilita astfel prin contractele colective de munca la nivel national. De asemenea, participarea fortei de munca la fonduri de pensii private de tip DC este obligatorie in state ca Bulgaria, Danemarca, Ungaria, Polonia, Romania, Suedia, Austria, Islanda, Elvetia, Slovacia, Slovenia, Croatia si statele baltice. Cei mai multi participanti la fondurile de pensii private de tip DC se afla in Polonia (14,5 milioane), Suedia (6,7 milioane), Danemarca (4,6 milioane), Romania (4,4 milioane – in 2009, la momentul culegerii datelor), Italia, Ungaria si Franta.

Nivelul contributiilor. In sistemele de pensii private de tip DC, cele mai ridicate rate de contributii virate catre fondurile de pensii sunt intalnite in Danemarca (circa 16% din venitul lunar al participantilor), Cipru (12,5%), Islanda (12%), Irlanda (11%) si Guernsey (10%). La polul opus se situeaza Pilonul II (de pensii private obligatorii) din Romania, cu cel mai redus nivel al contributiilor din cadrul studiului EFRP, de doar 2% (la nivelul anului 2009). Nivelul de 10% este considerat ca un minim necesar pentru a produce beneficii consistente din Pilonul II, in suplimentarea pensiei de stat.

Nivelul activelor acumulate. Dintre sistemele de pensii private de tip DC, cel mai mare volum de active nete administrate s-a acumulat pana in prezent in Marea Britanie (peste 560 de miliarde de euro), Danemarca (230 de miliarde de euro) si Elvetia (195 de miliarde de euro). Volumul activelor nete administrate de fondurile de pensii de tip DC depinde in mod direct de dimensiunea demografica a pietei muncii, vechimea sistemului si nivelul contributiilor virate la aceste fonduri de pensii.

Optiuni privind investitiile.
Circa 60% dintre cele 42 de tipuri de scheme de pensii private cuprinse in studiul EFRP ofera participantilor mai multe optiuni privind investitiile efectuate de fondurile de pensii (model multifond sau „lifecycle”, „lifestyle” pensions). Daca in vestul Europei gradul de libertate a acestei alegeri este mai ridicat, in regiunea estica a Europei sistemul prevede un numar mai redus de optiuni, precum si un tip de portofoliu investitional implicit pentru participantii care nu aleg in mod activ. In Romania, optiunile investitionale sunt deocamdata disponibile doar la fondurile de pensii private facultative (Pilonul III), pe baze voluntare.

Garantii privind performanta investitionala. In materie de garantii, sistemul de pensii private din Romania este singurul din regiunea Europei Centrale si de Est si unul dintre putinele din Europa care ofera clientilor atat o garantie absoluta de performanta (randament de cel putin 0% pe toata perioada de acumulare), cat si una relativa (randament minim calculat periodic in functie de performanta medie a pietei), ceea ce asigura obtinerea de randamente investitionale competitive atat pe termen scurt, cat si pe perioade lungi de timp. Dintre fondurile de pensii cuprinse in analiza EFRP, 37% ofera un nivel minim de garantie, 25% ofera o garantie minima plus un mecanism de partajare a riscului investitional intre participant si finantatorul schemei de pensii (angajatorul, in sistemele ocupationale), 19% ofera o garantie relativa, in functie de performanta medie a pietei, iar 19% nu ofera absolut nicio garantie legata de rezultatul investitiilor. Fondurile de pensii private de tip DC care ofera garantii complexe legate de performanta investitionala sunt cunoscute in practica europeana ca fonduri „(DC) hibrid” sau „DC cu garantii”, adica un mix intre mecanismele de functionare ale DC si DB.

Legislatia de plata. Fondurile de pensii cuprinse in studiu ofera o paleta larga de optiuni privind plata beneficiilor rezultate din faza de acumulare. Cele mai multe scheme de pensii permit mai multe metode de plata (de exemplu: plata unei sume la data pensionarii si plata unei pensii viagere ulterior), motiv pentru care procentele urmatoare, adunate, nu duc la un rezultat de 100%. Astfel, posibilitatile de plata oferite de schemele de pensii de tip DC sunt:
- plata unei sume de bani la varsta pensionarii, fie integral, fie partial egala cu valoarea acumulata in cont, numita „lump sum” (52% dintre cazuri);
- plata unei pensii viagere fixe - „level annuity” (48% dintre cazuri);
- plata unei pensii viagere indexate - „indexed annuity” (38% dintre cazuri);
- plata unei pensii viagere legate de rezultatele unor investitii - „investment-linked annuity” (26% dintre cazuri);
- plata unor sume pe o perioada fixa de timp - procedura numita si „retrageri programate” sau „income drawdown” (18% dintre cazuri);
- 38% dintre fondurile de pensii ofera si posibilitatea acordarii unei pensii de urmas/supravietuitor.

Nivelul comisioanelor de administrare percepute. Dintre statele in care lansarea sistemului de pensii private a presupus costuri semnificative de marketing, in Romania functioneaza fondurile de pensii cu cel mai redus nivel al comisioanelor percepute de administratori (maxim 2,5% din contributii si 0,6% pe an din active). Spre comparatie:
- in Austria nivelul comisioanelor este de maxim 3,5% din contributii si 0,8% din active;
- in Belgia 5% din contributii, 0,1% din active, 2% din anuitati si 0,05% capital pentru riscuri suplimentare;
- in Bulgaria 5% din contributii si 1% din active;
- in Ungaria 4,5% din contributii si 0,8% din active;
- in Irlanda 5% din contributii si 1% din active;
- in Polonia 3,5% din contributii si 0,6% din active;
- in Spania 2% din active si 0,5 puncte procentuale din randament;
- in Marea Britanie 1,5% din active (1% dupa 10 ani de contributii).
Ca regula generala, cu cat sistemul de pensii private ofera mai multa libertate de alegere pentru participanti (intre fonduri, intre portofolii de investitii, etc.) si un nivel mai generos al garantiilor, cu atat comisioanele percepute sunt mai ridicate, pentru a acoperi aceste costuri de lansare si functionare a sistemelor respective.

„Studiul EFRP releva clar faptul ca pensiile private cu contributii definite si garantii reprezinta viitorul economisirii pentru pensie pe plan european. Din acest punct de vedere, Romania este deja aliniata la cele mai noi practici si tendinte globale in domeniu, avand un sistem de pensii private modern si adecvat”, a comentat Crinu Andanut, presedintele APAPR, rezultatele studiului EFRP. Sistemul de pensii private din Romania, lansat in 2007-2008, este de asemenea de tip „contributii definite cu garantii”, fiind adaptat in concordanta cu experienta europeana.

EFRP (European Federation for Retirement Provision) este Federatia Europeana a Fondurilor de Pensii, grupand 26 de asociatii nationale de fonduri de pensii din marea majoritate a statelor de pe continentul european. EFRP reprezinta astfel interesele a 83 de milioane de cetateni europeni, care contribuie la fonduri de pensii private ce administreaza circa 3,5 trilioane de euro (2008). APAPR este membru activ, cu drepturi depline in cadrul EFRP, inca din anul 2008.

Informatii inscriere anticipata partiala si limita de varsta-grupa II de munca

Intrebare:

“buna ziua, mama mea este nascuta la data de 10 septembrie 1954
are 20 de ani si4 luni efectuati din care 14 ani in conditti de gr 2
14 ani pensie pe caz de boala si 3 ani somaj
in prezent este in somaj pana la data de 4 aprilie
Intrebare mea este cand poate iesii la pensie,sau pensie anticipata sau anticipata partiala
avand in vedere ca sunt slabe sanse de a gasi un loc de munca la varsta ei si in conditiile de azi
va multumesc si astep raspunsul dumneavoastra pe adresa mea de email”

Raspuns:

Avand in vedere faptul ca mama dvs. este nascuta la data de 10 septembrie 1954, varsta standard de pensionare este de 59 de ani si 10 luni, iar stagiul complet de cotizare cerut de lege este de 29 de ani si 8 luni.

In conformitate cu dispozitiile art. 42 alin.(1) din Legea nr.19/2000, asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare si care si-au desfasurat activitatea total sau partial in conditii deosebite de munca au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare conform tabelului nr.1 din lege.
Prin urmare, intrucat a realizat stagiul complet de cotizare si a desfasurat activitate in conditii deosebite de munca (grupa a II-a de munca) o perioada de 14 ani, conform celor specificate de dvs., puteti solicita inscrierea la pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstei de pensionare, cu 3 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, respectiv de la implinirea varstei de 56 de ani si 10 luni, respectiv de la data de 10 iulie 2011.
Mentionam ca la stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate partiale, nu se au in vedere perioadele asimilate, respectiv: cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora, serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat si nici perioadele in care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate.
Intrucat nu a realizat stagiul complet de cotizare de 29 de ani si 8 luni, fara luarea in calcul a perioadelor asimilate, nu poate beneficia de pensie anticipata sau pensie anticipata partiala.
Cu bine,
Specialist pensii.

18 martie 2010

Informatii inscriere limita de varsta-grupa I de munca

Intrebare:

“ma numesc C.C.-nascut la 7 nov.1954.iniunie 1973 am terminat liceul,am fost incorporat1,4 luni in armata,am urmat cursurile facultatii cfdpg-buc.-timp de 3 ani.m-am angajat la1 august 1978 si am lucrat in grupa 1 de munca-16ani si in grupa a 2 a am lucrat 6.7 ani. In perioada 2003-2007 am lucrat cu contract de colaborare 2-4 ore/zi din care rezulta 1.6 ani. In prezent lucrez dar fara grupa de munca -retrasa din 1 aprilie 2001. Cind pot iesi la pensie la limita de virsta???.va multumesc mult.”

Raspuns:

Reducerea pentru grupa I de munca se face conform art. 167 indice 1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii, cu modificarile si completarile ulterioare, din varstele prevazute in anexa nr. 3 din acelasi act normativ.
Astfel, din analiza datelor transmise de dvs., ati desfasurat activitate in grupa I de munca o perioada de 16 ani, iar pentru aceasta perioada, varsta standard de pensionare prevazuta in anexa nr. 3 se reduce cu 9 ani si 7 luni, prin urmare, puteti solicita pensie pentru limita de varsta conform articolului mai susmentionat de la implinirea varstei de 54 de ani si 2 luni.
Avand in vedere cele mai susmentionate, la aceasta data aveti dreptul deschis la pensie de limita de varsta.
Va precizam, de asemenea, ca art. 167 indice 1 este valabil pana la data de 1 aprilie 2011.
Cu bine,
Specialist pensii.

Pensie comunitara Ungaria - procedura reconstituire grupa de munca

Intrebare:

“ Stimata adresa!

Sunt o persoana nascuta in anul,1951.01.28,in Romania.Am inceput,lucrul in anul
1969,dupa terminarea scolii profesionale.Am lucrat cu vechimea neintreruta,pana-n
anul,1990,cind am parasit Romania. Sunt stabilit in Ungaria.
Intrebarea pe care v-o adresez este:
1)In ce grupa voi fii incadrat,(1,sau2),daca o perioada de 9ani am lucrat pe schimburi,(Ind Chimica, prelucrari metal prin aschiere)
2)Ce fel de acte trebuie sa inaintez,pentru stabilirea pensiei,si unde?
Eu sunt nascut in judetul,Alba.Trebuie sa ma prezint personal?
3)Cind voi,putea beneficia de pensie,pentru anii lucrati,in Romania,fi-e chiar
pensie anticipata?

Acestea sunt intrebarile de care sunt interesat.Va rog sa imi dati in masura posibili
tatilor,un raspuns urgent!
Cu multa stima: I. ”

Raspuns:

1. Precizam ca, in vederea luarii in calcul a grupei superioare de munca, un asigurat sau pensionar trebuie sa prezente casei teritoriale de pensii unde se afla dosarul de pensie, o adeverinţă eliberată de unitatea la care a lucrat, care să ateste că a desfăşurat activitatea în grupă superioară de muncă cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Astfel, actul normativ care atesta modelul de adeverinţă, precum şi informaţii privind modul de eliberare a acestora, este Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 590/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 665/24.09.2008.

Mentionam ca in aceasta adeverinta trebuie mentionate cu exactitate:
-perioada lucrata in grupa I sau a II-a de munca;
-functia exercitata;
-actul normativ in baza caruia activitatea desfasurata a fost incadrata in grupa superioara de munca (numar, anexa, punct);
-procentul de incadrare al activitatii in grupa (conform legislatiei anterioare);
-actul administrativ emis de unitate pentru nominalizarea persoanei respective in grupa superioara de muncă (proces-verbal, decizie, tabel, dispoziţie etc.).

Noi nu putem preciza incadrarea corecta in grupa, procentul de incadrare, ci numai unitatea la care ati fost angajat, daca a respectat pasii mentionati mai sus si in functie de activitatea specifica pe care ati desfasurat-o.

Încadrarea în grupele I şi II de munca se face proporţional cu timpul efectiv lucrat la locurile de munca incluse în aceste grupe, cu condiţia ca, pentru grupa I, personalul sa lucreze în aceste locuri cel puţin 50%, iar pentru grupa II, cel puţin 70% din programul de lucru.

In mod excepţional, personalul care, prin natura sarcinilor ce-i revin, lucrează o parte din timp în subteran poate fi încadrat în grupa I sau II de munca, chiar dacă acest timp este sub plafonul de 50% prevăzut în grupa I şi 70% pentru grupa II, luindu-se în calcul numai timpul efectiv lucrat în subteran.

2. Va aducem la cunostinta ca persoanele care au lucrat în mai multe state membre ale Uniunii Europene pot beneficia de prestatii de pensie acordate în conformitate cu legislatia comunitara în domeniul securitatii sociale, aceasta devenind direct aplicabila în România începând cu data de 01.01.2007.

In cazul în care ati lucrat atât pe teritoriul României cât si pe teritoriul Ungariei si ati platit si platiti contributii de asigurari sociale în sistemele de pensii ale acestor state, veti beneficia de drepturi de pensie în conformitate atât cu legislatia maghiara, cât si cu cea româna, conform prevederilor Regulamentelor comunitare nr.1408/1971 si nr.574/1972.

Asadar, prin totalizarea perioadelor de asigurare realizate în cele doua state, confirmate de institutiile competente din Ungaria si respectiv România, institutiile de asigurari sociale constata daca persoana interesata îndeplineste conditiile referitoare la acordarea drepturilor de pensie, în conformitate cu fiecare din legislatiile de asigurari sociale al caror obiect l-a facut în cursul carierei profesionale. Pensia va fi calculata prin aplicarea principiului pro rata temporis (proportional cu perioada de asigurare realizata în statul propriu), practic veti primi doua pensii, una din Romania, cealalta din Ungaria.

Pentru stabilirea drepturilor de pensie de bătrâneţe (pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parţială), de invaliditate şi de urmaş, persoana îndreptăţită se adresează unei singure instituţii, cererea astfel depusă fiind valabilă pentru toate instituţiile la legislaţia cărora persoana respectivă a fost supusă.

Cererea pentru stabilirea dreptului la prestaţii se depune la instituţia de la locul de reşedinţă al persoanei interesate, dacă lucrătorul/asiguratul sau după caz, asiguratul decedat, a fost supus legislaţiei acestei instituţii.

Pentru confirmarea perioadei de asigurare din România este necesar ca persoana interesata sa completeze Formularul E 207, intitulat „Certificat privind cariera asiguratului” la care se ataseaza documente care atestă perioadele de asigurare sau cele echivalente realizate pe teritoriul României (ex: copia certificata a carnetului de munca). Acest formular E207 va fi depus împreuna cu cererea pentru stabilirea dreptului la prestaţii, la instituţia de la locul de reşedinţă al persoanei interesate.

3. Mentionam, de asemenea, ca potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii, modificata si completata (care este Legea pensiilor aplicabila in Romania), aveti dreptul la pensie pentru limita de varsta la varsta de 65 de ani si la pensie anticipata partiala la varsta de 60 de ani (ultima dintre ele, daca ati realizat cel putin stagiul complet de cotizare de 35 de ani, cumuland perioadele din Romania si Ungaria).

Cu bine,
Specialist pensii.

Stagiu asimilat-pensie de invaliditate si nerevizuire medicala

Intrebare:

“Buna ziua,

Va scriu in numele mamei mele.
Este pensionata pe caz de boala de 9 ani si 6 luni, avand gradul II.
Are o vechime anterioara in munca de 24 ani si 6 luni.

Este nascuta in 8 aprilie 1956 - 54 ani.

As vrea daca puteti sa ne ajutati cu cateva informatii, pentru ca de la institutiile statului am primit de fiecare data raspunsuri diferite.

Anii in care a fost pensionata se adauga si ei la anii de vechime?
Pensia poate deveni nerevizuibila de la 55 ani, pana cand atinge varsta normala de pensionare a femeilor?

Va multumim mult, pentru tot ce faceti pentru noi!
Felicitari pentru site!”

Raspuns:

La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, se au in vedere perioadele asimilate, respectiv: cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora, serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat si perioadele in care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate.

Aceste considerente se bazeaza pe art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii, modificata si completata, care precizeaza:
“(1) În sistemul public se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:
a) a beneficiat sau beneficiază de drepturi de asigurări sociale, cu excepţia celor prevăzute la art. 40 lit. a)-c) şi e);
b) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora;
c) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat.”
Prin urmare, perioada de pensie de invaliditate este considerata stagiu asimilat si se ia in calcul la stabilirea stagiului total de cotizare realizat.
Analizand cele precizate in mesajul trimis, mama dvs. are urmatorul stagiu de cotizare:
-24 ani si 6 luni, in conditii normale de munca;
-9 ani si 6 luni-stagiu asimilat, respectiv perioada cat a beneficiat de pensie de invaliditate.
Total 34 de ani.
Conform art. 62 alin. (7) din Legea nr. 19/2000, modificata si completata, “nu sunt supuşi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care:
a) prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă;
b) au împlinit vârstele prevăzute de prezenta lege pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă;
c) au vârsta mai mică cu până la 5 ani faţă de vârsta standard de pensionare şi au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi.”

Prin urmare, avand in vedere ca mama dvs. a realizat stagiul complet de cotizare cerut de lege de 35 de ani, are dreptul sa nu mai fie supusa revizuirii medicale periodice incepand cu varsta de 55 de ani, de la data de 8 aprilie 2011, cu 5 ani inaintea varstei standard de pensionare de 60 de ani.
Cu bine,
Specialist pensii.

17 martie 2010

Informatii inscriere pensie-grupa I si II de munca

Intrebare:

“Sunt nascut la data de 08 02 1951 am in prezent o vechime de 36 ani din care 3 ani si jumatate in gr 1 si 3 ani in grupa 2 de munca. Va rog sa-mi spuneti care e stagiul pe care trebuie sa-l realizez ,cand pot iesi la pensie si daca pentru anii de grupa am reducere de varsta la pensionare dupa actuala lege dar si dupa noul proiect . va multumesc mult ! B.-tg carbunesti”

Raspuns:

Avand in vedere faptul ca sunteti nascut la data de 8 februarie 1951, varsta standard de pensionare este de 65 de ani, iar stagiul complet de cotizare cerut de lege este de 35 de ani.
In conformitate cu dispozitiile art.42 alin.(1) din Legea nr.19/2000, asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare si care si-au desfasurat activitatea total sau partial in conditii deosebite de munca au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare conform tabelului nr.1 din lege.
Prin urmare, intrucat ati realizat stagiul complet de cotizare si ati desfasurat activitate in grupa superioara de munca (grupa I si II de munca) o perioada de 6 ani si 6 luni, conform celor specificate de dvs., puteti solicita inscrierea la pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstei de pensionare, cu 1 an inaintea implinirii varstei standard de pensionare, respectiv de la implinirea varstei de 64 de ani, de la data de 8 februarie 2015.
Potrivit prevederilor legale, pentru ca ati realizat stagiul complet de cotizare de 35 de ani, puteti solicita inscrierea la pensie anticipata partiala cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, respectiv de la implinirea varstei de 60 de ani (8 februarie 2011).
Precizam, de asemenea, ca pana la adoptarea noului proiect al legii unitare a pensiilor, nu va putem oferi informatii asupra felului in care aceasta lege se va aplica, in lipsa informatiilor exacte.
Cu bine,
Specialist pensii.

Informatii inscriere limita de varsta-grupa I si II de munca

Intrebare:

“Va rog frumos sa imi trimite-ti mesajul inapoi daca se poate si dispuneti de timp pe adresa de e-mail de pe care v-am scris! Sper sa ma puteti ajuta. Va multumesc din suflet!
Cand pot iesi la pensie ?
Gen:feminin
Data nasterii: 26 Martie 1959
Stagiul de cotizare:33 ani
Alte date:Am 13 ani si 6 luni lucrati in Grupa 2, 10 ani si 6 luni in grupa a 1-a,stagiul de cotizare 32 ani si 11 luni.Sunt disponibilizata cu data de 5 Martie 2010.
Intrebare:Cand pot iesi la pensie ?Se cumuleaza timpul lucrat in grupa 1 cu grupa a 2, ori trebuie sa aleg una din variante ?”

Raspuns:

Conform dispozitiilor art. 44 indice 1 din Normele de aplicare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii, aprobate prin Ordinul MMSS nr. 340/2001, “persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate în grupa I şi II de munca în baza legislaţiei anterioare beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare astfel:
a) fie se cumulează perioadele lucrate în grupa I şi II de munca şi se face reducerea vârstei conform tabelului nr. 1 de la art. 42 din lege, corespunzătoare locurilor de munca în condiţii deosebite;
b) fie se face reducerea vârstei pe fiecare grupa de munca (pentru grupa II de munca din tabelul nr. 1 de la art. 42 din lege şi pentru grupa I de munca din tabelul nr. 4 de la art. 167^1 din lege) şi se alege reducerea cea mai avantajoasă.
Reducerea conform tabelului nr. 4 de la art. 167^1 din lege pentru grupa I de munca nu se cumulează cu reducerea conform tabelului nr. 1 de la art. 42 din lege pentru grupa II de munca”.

In cazul concret trimis de dvs., va precizam urmatoarele, avand in vedere prevederile legale de mai sus:
a. Cumuland perioadele lucrate in grupa I si a II-a de munca, rezulta un stagiu total realizat in grupe superioare de munca de 24 de ani (10 ani, 6 luni, in grupa I de munca si 13 ani si 6 luni in grupa a II-a de munca), reprezentand o reducere a varstei standard de pensionare conform tabelului nr. 1 din lege de 5 ani si 6 luni, respectiv pana la varsta de 54 de ani si 6 luni-26.09.2013.

b. Aplicand pct. b, mentionat mai sus, conditiile de inscriere la pensie pentru limita de varsta sunt mai defavorabile, astfel:
-pentru o perioada de 10 ani si 6 luni lucrata in grupa I, varsta standard de pensionare prevazuta in anexa nr. 3 se reduce cu 6 ani, dar, intrucat prevederile acestui articol sunt in vigoare pana la data de 01.04.2011, varsta dvs. nu va confera dreptul de a beneficia de pensie pentru limita de varsta conform articolului mai sus mentionat.
Avand in vedere cele de mai sus, rezulta ca reducerea mai favorabila este cea prevazuta de pct. a, respectiv data inscrierii la pensie va fi 26.09.2013, cand veti implini varsta de 54 de ani si 6 luni.

Cu bine,
Specialist pensii.

16 martie 2010

Informatii inscriere limita de varsta-grupa II si conditii deosebite de munca

Intrebare:

“Buna ziua.Ma numesc A.B.si sunt nascuta la data de 15.12.1957.Incepand cu data de 09.03.1978 am lucrat dupa cum urmeaza: -1978/2001-grupa aII-a de munca -2001/2006-conditii deosebite de munca -2006/2010-grupa aII-a de muncaVa rog sa imi spuneti cand m-as putea incadra pentru pensionare la limita de varsta avand in vedere ca am 32 de ani lucrati efectiv.Va multumesc!”

Raspuns:

Avand in vedere faptul ca sunteti nascut la data de 15 decembrie 1957, varsta standard de pensionare este de 60 de ani, iar stagiul complet de cotizare cerut de lege este de 30 de ani, conform prevederilor legale in vigoare la aceasta data.

In conformitate cu dispozitiile art.42 alin.(1) din Legea nr.19/2000, asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare si care si-au desfasurat activitatea total sau partial in conditii deosebite de munca au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare conform tabelului nr.1 din lege.
Prin urmare, intrucat ati realizat stagiul complet de cotizare de 30 ani si ati desfasurat activitate in conditii deosebite de munca (grupa a II-a de munca) o perioada de 32 ani, conform celor specificate de dvs., puteti solicita inscrierea la pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstei de pensionare, cu 7 ani si 6 luni inaintea implinirii varstei standard de pensionare, respectiv la implinirea varstei de 52 de ani si 6 luni, respectiv de la 15 iunie 2010.
De asemenea, va atentionam asupra faptului ca dupa data de 1 aprilie 2001, prevederile legale privind incadrarea in grupa II de munca au fost abrogate si, prin urmare, trebuie sa va interesati la unitatea angajatoare cu privire la incadrarea perioadei 2006-2010 in conditii deosebite si nu in grupa II de munca (reducerea mentionata mai sus fiind facuta in acest sens).
Cu bine,
Specialist pensii.

Informatii inscriere limita de varsta-grupa II de munca

Intrebare:

“Buna ziua,Va rog sa-mi comunicati care este varsta aprox. de pensionare a sotului meu, luand in considerare urmatoarele:
Gen: M
Data nasterii: 08.02.1949
Stagiul de cotizare: 32 ani si 1 luna (in februarie 2010)
Alte date: grupa II = 11 ani 7 luni 13 zile (1978-1989): 75%
Multumesc, E.C.”

Raspuns:

Din analiza celor spuse de dvs., reiese ca sotul dvs. este nascut la data de 8 februarie 1949, varsta standard de pensionare fiind de 64 de ani si si 8 luni si stagiul complet de cotizare de 34 de ani si 4 luni.

In conformitate cu dispozitiile art.42 alin.(1) din Legea nr.19/2000, asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare si care si-au desfasurat activitatea total sau partial in conditii deosebite de munca au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare conform tabelului nr.1 din lege.
Prin urmare, daca sotul dvs. va realiza stagiul complet de cotizare de 34 ani si 4 luni (inclusiv sporul de grupa conform legislatiei anterioare-in acest moment stagiul de cotizare calculat de noi este de 34 de ani si 1 luna) si a desfasurat activitate in conditii deosebite de munca (grupa a II-a de munca) o perioada de 8 ani si 8 luni (perioada lucrata cu 75% diminuata corespunzator), conform celor specificate de dvs., poate solicita inscrierea la pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstei de pensionare, cu 1 an si 6 luni inaintea implinirii varstei standard de pensionare, respectiv la implinirea varstei de 63 de ani si 2 luni, de la data de 8 aprilie 2012.
Cu bine,
Specialist pensii.

Contestatie decizie incadrare grad expertiza

Intrebare:

“Cum se face o contestatie privind gradul de invaliditate acordat de oficiul de expertiza a muncii? (concret)”

Raspuns:

In situatia in care gradul de invaliditate nu este acceptabil in functie de boala invalidanta, puteti contesta decizia medicala de incadrare in grad de invaliditate.
Aceasta se realizeaza în termen de 30 de zile de la comunicare, la oficiile de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
Pot face obiectul contestaţiei gradul de invaliditate acordat, cauza invaliditatii, data ivirii invaliditatii şi valabilitatea deciziei emise de cabinetul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca.
Contestaţia se depune la cabinetul de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca, care a făcut expertizarea sau revizuirea medicală; acestea au obligaţia de a înainta cererea în termen de 10 zile de la data înregistrării, împreună cu dosarul medical oficiului de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca judeţean/al sectoarelor municipiului Bucureşti.
Medicii experţi ai asigurărilor sociale de la oficiile de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca judeţene/ale sectoarelor municipiului Bucureşti rezolva contestaţia în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia.
Dacă prin decizia emisă se rezolva favorabil contestaţia, bolnavul fiind încadrat într-un grad superior de invaliditate, noua decizie înlocuieşte pe cea care face obiectul contestaţiei, cu valabilitate de la aceeaşi data; în situaţia în care se respinge contestaţia, iar bolnavul este încadrat într-un grad inferior de invaliditate, decizia de expertiza medicală se aplica începând cu luna următoare aceleia în care a fost emisă; când se menţine acelaşi grad de invaliditate se păstrează elementele şi valabilitatea deciziei anterioare.
Deciziile rămase definitive pot fi revizuite în caz de erori de către unitatea de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca care le-a emis, la sesizarea partii interesate sau a organelor de control ale CNPAS.

Cu bine,
Specialist pensii.

Informatii inscriere limita de varsta-grupa II de munca

Intrebare:

“Buna ziua!
Sunt nascut la data de 15.03.1952, si as dori sa-mi raspundeti daca se poate la ce data ma pot pensiona la limita de virsta daca am 38 ani 3 luni 28 zile vechime in munca iar in grupa II de munca 23 ani 1 luna 24 zile.
Va multumesc anticipat!”

Raspuns:

Avand in vedere faptul ca sunteti nascut la data de 15 martie 1952, varsta standard de pensionare este de 65 de ani, iar stagiul complet de cotizare cerut de lege este de 35 de ani.

In conformitate cu dispozitiile art.42 alin.(1) din Legea nr.19/2000, asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare si care si-au desfasurat activitatea total sau partial in conditii deosebite de munca au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare conform tabelului nr.1 din lege.
Prin urmare, intrucat ati realizat stagiul complet de cotizare (incluzand si sporul de grupa II de munca, conform legislatiei anterioare) si ati desfasurat activitate in conditii deosebite de munca (grupa a II-a de munca) o perioada de 23 ani, 1 luna si 24 zile, conform celor specificate de dvs., puteti solicita inscrierea la pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstei de pensionare, cu 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, respectiv de la implinirea varstei de 60 de ani , de la data de 15 martie 2012.
Cu bine,
Specialist pensii.