Adresa noastra de e-mail este
desprepensii@gmail.com

29 decembrie 2009

Informatii limita de varsta-instanta competenta

Intrebare:

“-sunt nascut in 19.06.1945,cand trebuia sa ies la pensie si care este stadiul complet de cotizare?
-care este instanta judecatoreasca competenta(cf. legii 168/1999 sau legii 29/1990) de contestare a unei decizii de pensionare?”

Raspuns:

Avand in vedere faptul ca sunteti nascut la data de 19 iunie 1945 varsta standard de pensionare este de 63 de ani si 5 luni (pe care i-ati implinit in luna noiembrie 2008), iar stagiul complet de cotizare cerut de lege este de 31 de ani si 10 luni.

Prin urmare, puteati solicita pensie pentru limita de varsta incepand cu dat de 19 noiembrie 2008, daca pana la acea data ati realizat stagiul minim de cotizare cerut de lege de 11 ani si 10 luni.

In conformitate cu art. 87 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii, “decizia emisă în condiţiile art. 86 alin. (1) poate fi contestată la instanţa judecătorească competentă în a cărei rază teritorială se află domiciliul asiguratului, în termen de 45 de zile de la comunicare”.

De asemenea, capitolul VIII din acelasi act normativ reglementeaza “Jurisdictia asigurarilor sociale”, in articolele 154-159. Astfel, alin. (1) al art. 154 prevede ca “jurisdicţia asigurărilor sociale se realizează prin tribunale şi curţi de apel”.
Art. 155. - Tribunalele soluţionează în primă instanţă litigiile privind:
a) modul de calcul şi de depunere a contribuţiei de asigurări sociale;
b) modul de stabilire a majorărilor de întârziere;
c) înregistrarea, evidenţa şi certificarea contribuţiei de asigurări sociale;
d) deciziile de pensionare;
e) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurări sociale;
f) modul de stabilire şi de plată a pensiilor, a indemnizaţiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale;
g) plângerile împotriva proceselor-verbale de contravenţii încheiate conform prezentei legi;
h) contestaţiile împotriva măsurilor de executare silită, dispuse în baza prezentei legi;
i) alte drepturi şi obligaţii de asigurări sociale născute în temeiul prezentei legi.
Art. 156. - Cererile îndreptate împotriva CNPAS sau împotriva caselor teritoriale de pensii se adresează instanţei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul reclamantul. Celelalte cereri se adresează instanţei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul pârâtul.

Art. 157. - (1) Împotriva hotărârilor tribunalelor se poate face recurs la curtea de apel competentă.
(2) Hotărârile curţilor de apel, precum şi hotărârile tribunalelor, neatacate cu recurs în termen, sunt definitive şi irevocabile.

Cu bine,
Specialist pensii.

28 decembrie 2009

Cumul pensie de urmas cu salariul

Intrebare:

“Buna ziua,
Am gradul 2 de invaliditate si beneficiez de pensie de urmas pe toata durata invaliditatii.Intrebarea este daca este daca se pot cumula pensia cu salariul ,daca esti angajat cu contract individual de munca in mediul privat indiferent de nivelul acestora?
Va multumesc”

Raspuns:

In conformitate cu prevederile art. 92 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii, cu modificarile si completarile ulterioare, “plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care:
d) beneficiarul unei pensii de urmas realizeaza dintr-o activitate profesionala venituri brute lunare mai mari de o patrime din salariul mediu brut pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3)”.
Prin urmare, in cazul in care unul dintre urmasi este angajat cu contract individual de munca, pentru a primi in continuare pensia trebuie sa se incadreze in maxim ¼ din salariul mediu brut pe economie, salariu stabilit prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat la 1693 lei pentru anul 2009.
Astfel, in cazul in care venitul brut, asa cum reiese din declaratiile nominale depuse de angajator la casa de pensii, va fi mai mare de 423 lei RON, plata pensiei de urmas se suspenda incepand cu luna urmatoare datei angajarii, pentru aceasta trebuind sa inaintati casei teritoriale de pensii o cerere de suspendare si o adeverinta de la noul angajator, din care sa reiasa data incheierii contractului de munca si venitul asigurat.
Precizam ca nu are nicio influenta faptul ca angajatorul dvs. este institutie publica sau firma privata, conditiile privind suspendarea drepturilor de pensie de urmas fiind aceleasi, indiferent de angajator.
Cu bine,
Specialist pensii.

Informatii inscriere limita de varsta-dovada grupa de munca

Intrebare:

“Nascuta la data de 06.06.1951
stagiu de cotizare 11 ani si 9 luni din care 10 ani si 6 luni au fost in grupa I
anii lucrati in grupa I sunt trecuti in carnetul de munca dar nu pot obtine adeverinta deoarece combinatul a fost vandut si arhiva nu a fost preluata.
pot iesi la pensie pentru limita de varsta in aceasta situatie ?”

Raspuns:

Din analiza celor spuse de dvs., respectiv ca sunteti nascuta la data de 6 iunie 1951, rezulta ca varsta standard de pensionare este de 58 de ani si 9 luni si stagiul minim de cotizare cerut de lege de 12 ani si 6 luni. Prin urmare, in situatia in care nu dovediti decat un stagiu de cotizare de 11 ani si 9 luni, nu puteti solicita pensie pentru limita de varsta la implinirea varstei standard de pensionare, in martie 2010.

Precizam ca, in vederea luarii in calcul a grupei superioare de munca, un asigurat sau pensionar trebuie sa prezente casei teritoriale de pensii unde se afla dosarul de pensie, o adeverinţă eliberată de unitatea la care a lucrat, care să ateste că a desfăşurat activitatea în grupă superioară de muncă cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Astfel, actul normativ care atesta modelul de adeverinţă, precum şi informaţii privind modul de eliberare a acestora, este Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 590/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 665/24.09.2008.

Daca exista aceasta adeverinta si toate celelalte conditii prevazute de lege sunt indeplinite, aveti dreptul la incadrare in grupa superioara de munca. Mentionam ca, in lipsa unitatii angajatoare, va trebui sa va adresati Directiei judetene a Arhivelor Nationale, care este posibil sa fi preluat arhiva combinatului la care ati lucrat.

Dupa realizarea acestei conditii, respectiv a dovezii incadrarii in grupa I de munca, va puteti inscrie la pensie pentru limita de varsta incepand cu data de 6 martie 2010.

Cu bine,
Specialist pensii.

26 decembrie 2009

Informatii inscriere limita de varsta-grupa II de munca

Intrebare:

“Buna seara asi dori sa aflu cand pot sa ies la pensie , avand in vedere ca am 55 de ani si am 31 de ani si 8 luni de vehime in grupa a doua .Cuma ar trebui sa procedez? Va multumesc!”

Raspuns:


Avand in vedere faptul ca aveti varsta de 55 de ani, sunteti nascuta in anul 1954, iar varsta standard de pensionare este cuprinsa intre 59 de ani si 8 luni si 59 de ani si 11 luni, in functie de luna nasterii, astfel cum prevede anexa nr. 9 din Normele de aplicare a Legii nr. 19/2000, dupa cum urmeaza:

Luna şi anul Luna şi anul Vârsta Stagiul Stagiul
naşterii pensionării asiguratului complet minim
la ieşirea de de
la pensie cotizare cotizare
(ani/luni) (ani/luni) (ani/luni)

Ianuarie 1954 Septembrie 2013 59/8 29/4 14/4
Februarie 1954 Octombrie 2013 59/8 29/4 14/4
Martie 1954 Noiembrie 2013 59/8 29/4 14/4
Aprilie 1954 Ianuarie 2014 59/9 29/6 14/6
Mai 1954 Februarie 2014 59/9 29/6 14/6
Iunie 1954 Martie 2014 59/9 29/6 14/6
Iulie 1954 Mai 2014 59/10 29/8 14/8
August 1954 Iunie 2014 59/10 29/8 14/8
Septembrie 1954 Iulie 2014 59/10 29/8 14/8
Octombrie 1954 Septembrie 2014 59/11 29/10 14/10
Noiembrie 1954 Octombrie 2014 59/11 29/10 14/10
Decembrie 1954 Noiembrie 2014 59/11 29/10 14/10

In conformitate cu dispozitiile art.42 alin.(1) din Legea nr.19/2000, asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare si care si-au desfasurat activitatea total sau partial in conditii deosebite de munca au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare conform tabelului nr.1 din lege.
Prin urmare, daca ati desfasurat activitate in conditii deosebite de munca (grupa a II-a de munca) o perioada de 31 de ani si 8 luni, in procent de 100% conform celor specificate de dvs., puteti solicita inscrierea la pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstei de pensionare, cu 7 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, respectiv de la implinirea varstei de 52 de ani si 8 luni pana la 52 de ani si 11 luni.
Astfel, la aceasta data, daca indepliniti conditiile prevazute mai sus, aveti deschis dreptul la pensie pentru limita de varsta si va puteti adresa casei teritoriale de pensii in a carei raza teritoriala domiciliati pentru depunerea dosarului de pensie.
Cu bine,
Specialist pensii.

Optiune pensie de urmas

Intrebare:

“Vin cu rugamintea la dvs. si va-ntreb, daca mama mea in varsta de 65 ani pensie de agricultor
in jur de 360 ron, poate sa beneficieze de pensie de urmas de pe urma tatalui meu care a
decedat in ianuarie 2006 fiind pensionar de Stat?
Daca nu poate beneficia de pensie de urmas mai poate renunta la pensia sa pentru cea a tatalui meu
si ce acte trebuiesc?”

Raspuns:

In conformitate cu prevederile art. 74 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii, cu modificarile si completarile ulterioare, “sotul supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie si indeplineste conditiile prevazute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas dupa sotul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasa pensie”.
Prin urmare, respectand cele de mai sus, mama dvs. poate opta intre pensia proprie de agricultor si pensia de urmas dupa tatal dvs. decedat, cu conditia ca noua pensie sa fie mai favorabila.

De asemenea, conform art. 71 alin. (2) din acelasi act nromativ, “cuantumul pensiei de urmas se stabileste in conditiile art. 76, prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de sustinator, aferent pensiei prevazute la alin. (1) lit. a) si b), in functie de numarul urmasilor indreptatiti, astfel:
a) pentru un singur urmas - 50%;
b) pentru 2 urmasi - 75%;
c) pentru 3 sau mai multi urmasi - 100%.”

Din practica caselor teritoriale de pensii, in majoritatea cazurilor, pensiile de urmas au un cuantum mai favorabil decat pensiile proprii de agricultor, de aceea, in principiu mama dvs. va avea de castigat prin depunerea unei cereri de optiune la casa teritoriala de pensii in raza careia domiciliaza.
Actele necesare sunt :
-buletin de identitate-copie şi original;
-certificat de naştere şi de căsătorie-copie şi original ;
-certificat de deces al soţului-copie şi original;
-cupoane de pensie al dv, precum şi al soţului decedat;
-cerere-tip privind acordarea pensiei de urmaş, prin care vă veţi exprima opţiunea cu privire la renunţarea pensiei proprii şi acordarea celei de urmaş.

Cu bine,
Specialist pensii.

Informatii inscriere pensie

Intrebare:

“Buna seara!Sunt nascuta la data de 18 decembrie 1957, am lucrat din anul 1974 pana in anul 1992, avant grupa 2, iar din 1992 pana in prezentlucrez, insa fara grupa. As vrea sa stiu daca solicita pensie anticipata! Multumesc anticipat!”

Raspuns:

Avand in vedere faptul ca sunteti nascuta la data de 18 decembrie 1957, varsta standard de pensionare este de 60 de ani, iar stagiul complet de cotizare cerut de lege este de 30 de ani.

In conformitate cu dispozitiile art. 42 alin.(1) din Legea nr.19/2000, asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare si care si-au desfasurat activitatea total sau partial in conditii deosebite de munca au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare conform tabelului nr.1 din lege.
Prin urmare, daca ati desfasurat activitate in conditii deosebite de munca (grupa a II-a de munca) o perioada de 18 de ani, conform celor specificate de dvs., puteti solicita inscrierea la pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstei de pensionare, cu 4 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, respectiv de la implinirea varstei de 56 de ani, respectiv de la data de 18 decembrie 2013.
Potrivit prevederilor legale, daca ati realizat stagiul complet de cotizare de 30 de ani, puteti solicita inscrierea la pensie anticipata partiala cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, respectiv la implinirea varstei de 55 de ani (18 decembrie 2012).
Cu bine,
Specialist pensii.

Diminuare pensie anticipata partiala

Intrebare:

“sunt nascuta la data de 3.02.1955.Cu data de 28 august 2009 sunt in somaj.?As dori sa=mi spuneti daca pot esi la pensie anticipat cu vechime de 36 ani din care 4 ani sunt gr.II. si cu ce penalizare.
multumesc mult”

Raspuns:

Din analiza celor spuse de dvs., reiese ca sunteti nascuta la data de 3 februarie 1955, varsta standard de pensionare fiind 60 de ani si stagiul complet de cotizare de 30 de ani.

La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate parţiale nu se au în vedere stagiile asimilate (cum ar fi armata, facultatea sau perioada cat a beneficiat de pensie de invaliditate).
Prin urmare, puteti solicita pensie anticipata partiala, conform prevederilor legale in vigoare, incepand cu varsta de 55 de ani (3 februarie 2010), cu 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare.
Cuantumul (valoarea) pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acesteia în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta-standard de pensionare, conform tabelului:

Stagiul de cotizare realizat peste stagiul standard complet de cotizare prevăzut de lege Procentul de diminuare pentrufiecare lună de anticipare (%)
Până la 1 an 0,50
Peste 1 an 0,45
Peste 2 ani 0,40
Peste 3 ani 0,35
Peste 4 ani 0,30
Peste 5 ani 0,25
Peste 6 ani 0,20
Peste 7 ani 0,15
Peste 8 ani 0,10
Între 9 şi 10 ani 0,05

Daca stagiul mentionat de dvs.-36 de ani este corect si nu cuprinde perioade asimilate, atunci diminuarea ar fi in jur de 12 %, calculati astfel:
-stagiul de cotizare 36 de ani -diminuare cu 0,20% pe luna de anticipare
-inscriere la pensie anticipata partiala in luna februarie 2010- 60 luni pana la varsta standard de pensionare de 60 de ani.
-0,20 % x 60 de luni = 12 %.
Cu bine,
Specialist pensii.

Informatii inscriere limita de varsta-grupa I si II de munca

Intrebare:

“Apelez la dvs cu urmatoarea intrebare : cand poate iesi la pensie o femeie nascuta in aprilie 1956 , cu un stagiu de cotizare de 33 ani din care 12 ani in grupa I de munca conf. pct.93 anexa 1 la ordinul 50/1990 si 5 ani in grupa II de munca conf. pct.24 anexa 2 la ordinul 125/1990.
Multumesc anticipat”

Raspuns:

Conform dispozitiilor art. 44 indice 1 din Normele de aplicare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii, aprobate prin Ordinul MMSS nr. 340/2001, “persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate în grupa I şi II de munca în baza legislaţiei anterioare beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare astfel:

a) fie se cumulează perioadele lucrate în grupa I şi II de munca şi se face reducerea vârstei conform tabelului nr. 1 de la art. 42 din lege, corespunzătoare locurilor de munca în condiţii deosebite;
b) fie se face reducerea vârstei pe fiecare grupa de munca (pentru grupa II de munca din tabelul nr. 1 de la art. 42 din lege şi pentru grupa I de munca din tabelul nr. 4 de la art. 167^1 din lege) şi se alege reducerea cea mai avantajoasă.

Reducerea conform tabelului nr. 4 de la art. 167^1 din lege pentru grupa I de munca nu se cumulează cu reducerea conform tabelului nr. 1 de la art. 42 din lege pentru grupa II de munca”.

In cazul concret trimis de dvs., va precizam urmatoarele, avand in vedere prevederile legale de mai sus:

-Cumuland perioadele lucrate in grupa I (conditii speciale) si a II-a de munca, rezulta un total stagiu realizat in grupe superioare de munca de 17 ani, reprezentand o reducere a varstei standard de pensionare conform tabelului nr. 1 din lege de 3 ani si 6 luni, respectiv pana la varsta de 56 de ani si 6 luni (octombrie 2012).

-Aplicand pct. b, mentionat mai sus, conditiile de inscriere la pensie pentru limita de varsta sunt mai favorabile, astfel:

-pentru o perioada de 12 ani lucrata in grupa I (cu conditia ca aceasta perioada sa fie realizata in procent de 100%), varsta standard de pensionare prevazuta in anexa nr. 3 se reduce cu 7 ani si 2 luni, prin urmare, aveti dreptul deschis la pensie pentru limita de varsta conform articolului mai susmentionat.
Cu bine,
Specialist pensii.

Majorare punctaj grupa superioara de munca

Intrebare :

«Buna ziua! Am iesit la pensie la 05.07.2008.,cu 28 ani si 7 luni de munca la acelasi loc de munca,din care 22de ani grupa a2a si 6 ani conditii deosebite(dupa 2001).Am primit corect suma cuvenita conf OUG 100/2008 si astept dif. incepand cu 01.01.2010.Spuneti-mi va rog de ce anii de conditii deosebite (dupa 2001) care sunt tot gr. a2a(cu spor de 3luni/an) nu s-au bagat in calcul ,se vor adauga vreo data la punctaj asa cum s-au scazut din varsta standard de pensionare?Va multumesc frumos!»

Raspuns :

Potrivit dispoziţiilor art. 78 indice 2 din Legea nr. 19/2000, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 100/2008, “asiguraţii care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa II de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, beneficiază de un număr suplimentar de puncte, după cum urmează:

a) 0,50 puncte pentru fiecare an de spor, respectiv 0,04166 puncte pentru fiecare lună de spor, acordat pentru vechimea realizată în activitatea desfăşurată în grupa I de muncă;
b) 0,25 puncte pentru fiecare an de spor, respectiv 0,02083 puncte pentru fiecare lună de spor, acordat pentru vechimea realizată în activitatea desfăşurată în grupa II de muncă.”
Prin urmare, majorarea punctajului mediu anual pentru grupele superioare de muncă conform actului normativ mai susmenţionat s-a aplicat doar pentru perioadele de grupa I şi respectiv grupa II de muncă desfăşurate anterior datei de 1 aprilie 2001, nu şi pentru perioadele de condiţii speciale şi condiţii deosebite de muncă desfăşurate ulterior datei de 1 aprilie 2001, data intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii.

De altfel, pentru aceste perioade de conditii deosebite, in cazul dvs., nu s-a acordat spor de grupa (3 luni/an), ci doar reducere a varstei standard de pensionare conform tabelului nr. 1 din Legea nr. 19/2000.
Cu bine,
Specialist pensii.

Cum a lovit criza globala sistemele publice de pensii din lume

Cum a lovit criza globala
sistemele publice de pensii din lume


Sistemele de pensii de stat din intreaga lume au primit o lovitura serioasa din partea crizei financiare si economice, fiind nevoite sa reduca substantial promisiunile privind pensiile viitoare, pe fondul deficitelor devenite cronice, arata
o analiza publicata zilele trecute de Federatia Internationala a Administratorilor de Fonduri de Pensii Private (FIAP).
Studiul, intitulat „The impact on workers of the parametric changes in the PAYGO programs”, arata ca sistemele publice de pensii, lovite dur de criza globala, si-au ajustat parametrii de functionare, invariabil in sensul reducerii beneficiilor pensionarilor aflati in plata. Astfel de masuri, luate de statele nationale in schemele publice de pensii, sunt:
- reducerea pensiilor aflate in plata (ex: Letonia, Ungaria);
- schimbarea modului in care pensiile sunt indexate, pentru cresteri viitoare mult reduse (ex: Ungaria);
- cresterea contributiilor (ex: Romania, Franta, Germania, Estonia, Lituania);
- cresterea varstei legale de pensionare (ex: Germania, Australia, Austria, Belgia, Danemarca, Cehia, etc.);
- cresterea stagiului minim obligatoriu de cotizare (ex: Franta).
Analiza explica, mai ales la nivel individual, efectele acestor reforme parametrice asupra veniturilor viitoare ale salariatilor existenti, ca urmare a participarii la sistemele publice de pensii. La nivel micro,
„Studiul FIAP demonstreaza ca, in contextul actualei crize financiare si economice, sistemele publice de pensii din intreaga lume au fost mult mai afectate decat sistemele de pensii private. Ca urmare, la nivel global, pensiile de stat se arata mult mai putin sustenabile decat sistemele bazate pe capitalizare si administrare privata, iar aceasta concluzie trebuie sa stea de acum la baza politicilor publice in domeniul asigurarilor sociale. Este de exemplu cazul Romaniei, care se pregateste sa isi reformeze sistemul public de pensii, in prima parte a anului 2010, si care trebuie sa stimuleze dezvoltarea accelerata a sistemului de pensii private, pentru a prinde din urma nivelul de normalitate atins deja de lumea civilizata”, a comentat Crinu Andanut, presedintele APAPR, rezultatele studiului publicat de FIAP.
In Europa Occidentala si in restul statelor dezvoltate ale lumii, nivelul mediu al contributiilor la sistemele de pensii private (de orice fel ar fi acestea) este de circa 10%-15%. In plus, economisirea privata este stimulata cu deduceri fiscale consistente, din care pe termen lung castiga atat individul (prin venituri mai mari), cat si statul (prin reducerea presiunilor asupra bugetului public de pensii).
„Pentru 2010, Romania trebuie sa-si fixeze ca obiectiv nu doar reformarea sistemului public de pensii, ci si cresterea contributiilor virate la Pilonul II de pensii private obligatorii, precum si stimulente fiscale mai atractive pentru participarea la Pilonul III de pensii private facultative. La Pilonul II este necesar un nivel de contributii de cel putin 2,5% in 2010 si ulterior autoritatile trebuie sa se gandeasca foarte serios la cresteri de cate un procent pe an pentru contributiile virate in administrarea fondurilor de pensii de Pilon II”, a mai comentat presedintele APAPR.

Documente aditionale:

-
UE: Romania, in grupul statelor cu cele mai mari riscuri pe termen lung din cauza pensiilor de stat

-
Comisie de experti: sistemul public de pensii din Romania este o bomba cu ceas

-
Romania 2010: Probleme si solutii in sistemul de pensii

25 decembrie 2009

Craciun Fericit!

Blogul Desprepensii va ureaza un Craciun Fericit, multa sanatate, fericire si sa aveti sarbatori de iarna cat mai linistite si bogate.

La Multi Ani!

20 decembrie 2009

Informatii inscriere pensie pentru limita de varsta-grupa II

Intrebare:

“Buna ziua.Ma numesc Ioan B.,sunt nascut la data de 12.02.1954,iar din 20.06.1972ucrez in gupa a doua de munca (conditii deosebite)Cand pot iesi la pensie pentru limita de varsta daca in perioada mentionata mai sus un an si patru luni reprezinta armata?Dar pemtru a iesi la pensie anticipat(la cerere)?Care sunt diminuarile la pensia anticipata sau la cerere fata de cea pentru limita de varsta?”

Raspuns:

Avand in vedere faptul ca sunteti este nascut la data de 12 februarie 1954, varsta standard de pensionare este de 65 de ani, iar stagiul complet de cotizare cerut de lege este de 35 de ani.
In conformitate cu dispozitiile art.42 alin.(1) din Legea nr.19/2000, asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare si care si-au desfasurat activitatea total sau partial in conditii deosebite de munca au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare conform tabelului nr.1 din lege.
Prin urmare, intrucat ati realizat stagiul complet de cotizare si ati desfasurat activitate in conditii deosebite de munca (grupa a II-a de munca) o perioada de 34 ani, conform celor specificate de dvs., puteti solicita inscrierea la pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstei de pensionare, cu 7 ani si 6 luni inaintea implinirii varstei standard de pensionare, respectiv de la implinirea varstei de 57 de ani si 6 luni, respectiv de la data de 12 august 2011.
Precizam ca, potrivit prevederilor legale, pensia anticipata partiala se poate obtine la implinirea varstei de 60 de ani, de aceea este mai favorabila pensia pentru limita de varsta.
Cu bine,
Specialist pensii.

Inscriere pensie pentru limita de varsta-grupa II de munca

Intrebare:

“sint nascut in 28.11.1951 si din 03.03.1972 si in prezent lucrez in grupa a 2 a de munca.Cind pot sa ies la pensie?”

Raspuns:

Avand in vedere faptul ca sunteti nascut la data de 28 noiembrie 1951, varsta standard de pensionare este de 65 de ani, iar stagiul complet de cotizare cerut de lege este de 35 de ani.

In conformitate cu dispozitiile art.42 alin.(1) din Legea nr.19/2000, asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare si care si-au desfasurat activitatea total sau partial in conditii deosebite de munca au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare conform tabelului nr.1 din lege.
Prin urmare, intrucat ati realizat stagiul complet de cotizare de 35 de ani si ati desfasurat activitate in conditii deosebite de munca (grupa a II-a de munca) o perioada de peste 37 de ani, conform celor specificate de dvs., puteti solicita inscrierea la pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstei de pensionare, cu 8 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, respectiv de la implinirea varstei de 57 de ani, de la data de 28 noiembrie 2008.
Cu bine,
Specialist pensii.

Intamplari Casa Judeteana de Pensii Caras

Mesaje:
"Buna,ma numesc ___, am depus un dosar pentru pensie de urmas in urma cu noua luni la Casa de Pensii Caransebes. Suntem in data de noiembrie 2009 si cei responsabili pentru a-mi da un raspuns cu ceea ce se intampla cu acest dosar nu au un raspuns concret,saptamana trecuta am fost pentru a primi informatii despre acest dosar si cei responsabili mi-au spus ca abia saptamna viitoare voi intra in comisie si luna viitoare voi incepe sa primesc pensia,ieri si astazi am fost iarasi si mi-au spus ca dosarul meu nu a fost inaintat spre Casa de Pensii Municipala(aceasta este responsabila cu solutionarea dosarelor din cate am inteles eu),motivul pentru care au spus asta a fost faptul ca nu imi gasesc adeverinta de studii pe care le-am dat-o acum ceva timp si trebuia anexata la dosar.Nu am primit un numar de inregistrare pentru actele depuse ulterior.Intrebarea mea este urmatoarea,in cat timp se solutioneaza un dosar complet si daca acestia mi-au pierdut actele ulterioare ce as putea face ? Va multumesc."
"In urma cu o saptamana m-am prezentat la Casa judeteana de Pensii Caransebes pentru a ma interesa ce sa intamplat cu adeverinta pe care le-am dat-o,bineinteles ca au spus ca ei nu au primit nici o adeverinta de la mine dar intrand in vorba cu functionarul public de serviciu celui caruia i-am inmanat adeverinta si-a adus aminte vag ca totusi i-am dat adeverinta si aceasta a fost pierduta(bineinteles ca acesta nu mi-a recunoscut faptul dandu-mi seama ca si-a adus aminte de mine atunci cand i-am spus unde a pus adeverinta,toata procedura pe care un cetatean obisnuit nu avea de unde sa o stie!)I-am dus o alta adeverinta dar ma intreb,in lege scrie ca adeverinta trebuie adusa in primele 15 zile de la inceputul anului scolar-universitar si daca acest aspect nu este respectat risc sa-mi pierd pensia pe luna octombrie din incompetenta lor bineinteles.Ce as mai putea face?"
Raspuns:
Inca de la primul dvs. mesaj, am trimis o adresa Casei Judetene de Pensii Caras, prin care am solicitat transmiterea unui raspuns oficial intr-un termen cat mai scurt, avand in vedere nemultumirile dvs.
Din pacate, dupa o luna de zile, nu am primit nimic, iar nemultumirile dvs. au continuat dupa prezentarea personala la sediul casei de pensii. Mentionam ca adresa noastra a fost trimisa pe trei adrese de e-mail, cele oficiale, existente pe site-ul casei de pensii.
In legatura cu una dintre precizarile facute de dvs. in mesaje, mentionam urmatoarele:
Conform art. 34 din Normele de aplicare a Legii nr. 19/2000, "plata pensiei se suspenda începând cu luna următoare celei în care copilul urmaş nu face dovada continuării studiilor într-o forma de învăţământ organizat potrivit legii [art. 92 alin. (1) lit. e) din lege].
Dovada continuării acestor studii trebuie prezentată casei teritoriale de pensii în termen de 15 zile de la data începerii anului şcolar.
Reluarea în plata a pensiei de urmaş suspendate se face conform prevederilor art. 93 alin. (3) din lege." (
respectiv de la inceputul anului scolar, daca faceti dovada continuarii studiilor, ceea ce inseamna ca veti primi inclusiv pensia pe luna octombrie).
Cu bine,
Specialist pensii.
P.S. Asteptam inca punctul de vedere al reprezentantilor Casei Judetene de Pensii Caras.

Informatii inscriere pensie pentru limita de varsta-grupa I si conditii deosebite

Intrebare:

“va rog sa mi spuneti daca sotul meu are dreptul la pensie pt limita de varsta daca e nascut in 10.01.1959(are 50 ani)
-are 25 ani si o luna lucrati din care:
-15 ani 6 luni=grupa 1 de munca(inainte de 2001)
-5 ani= conditii deosebite(dupa 2001)
-5 ani si o luna =in conditii normale
-5 ani facultate la zi
-1 an si 5 luni= armata
va multumesc anticipat”

Raspuns:

Conform dispozitiilor art. 44 indice 1 din Normele de aplicare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii, aprobate prin Ordinul MMSS nr. 340/2001, “persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate în grupa I şi II de munca în baza legislaţiei anterioare beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare astfel:
a) fie se cumulează perioadele lucrate în grupa I şi II de munca şi se face reducerea vârstei conform tabelului nr. 1 de la art. 42 din lege, corespunzătoare locurilor de munca în condiţii deosebite;
b) fie se face reducerea vârstei pe fiecare grupa de munca (pentru grupa II de munca din tabelul nr. 1 de la art. 42 din lege şi pentru grupa I de munca din tabelul nr. 4 de la art. 167^1 din lege) şi se alege reducerea cea mai avantajoasă.
Reducerea conform tabelului nr. 4 de la art. 167^1 din lege pentru grupa I de munca nu se cumulează cu reducerea conform tabelului nr. 1 de la art. 42 din lege pentru grupa II de munca”.

In cazul concret trimis de dvs., va precizam urmatoarele, avand in vedere prevederile legale de mai sus:
a. Cumuland perioadele lucrate in grupa I si a II-a de munca, rezulta un total stagiu realizat in grupe superioare de munca de 20 de ani si 6 luni, reprezentand o reducere a varstei standard de pensionare conform tabelului nr. 1 din lege de 4 ani si 6 luni, respectiv pana la varsta de 60 de ani si 6 luni (10 iulie 2019).
b. Aplicand pct. b, mentionat mai sus,conditiile de inscriere la pensie pentru limita de varsta sunt mai defavorabile, astfel:
-pentru o perioada de 15 ani si 6 luni lucrata in grupa I, varsta standard de pensionare prevazuta in anexa nr. 3 se reduce cu 8 ani si 5 luni dar, intrucat prevederile acestui articol sunt in vigoare pana la data de 01.04.2011, varsta sotului dvs. nu ii confera dreptul de a beneficia de pensie pentru limita de varsta conform articolului mai sus mentionat.
Prin urmare, se poate inscrie la pensie pentru limita de varsta la 60 de ani si 6 luni.
Cu bine,
Specialist pensii.

14 decembrie 2009

Informatii inscriere la pensie limita de varsta si anticipata-grupa II de munca

Intrebare:

“Buna ziua,
As dori sa stiu cand pot sa ies la pensie, avand in vedere ca am 55 de ani si 24 de ani vechime in grupa a II-a de munca. Si ce pasi ar trebui sa urmez. As iesi la pensie anticipata?
Va multumesc mult! C.”

Raspuns:

Avand in vedere faptul ca sunteti nascuta in anul 1955, varsta standard de pensionare este de 60 de ani (25.07.2015), iar stagiul complet de cotizare cerut de lege este de 30 de ani. Prin urmare, puteti solicita pensie pentru limita de varsta la implinirea varstei de mai sus.

In conformitate cu dispozitiile art. 42 alin.(1) din Legea nr.19/2000, asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare si care si-au desfasurat activitatea total sau partial in conditii deosebite de munca au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare conform tabelului nr.1 din lege.

Prin urmare, intrucat ati realizat stagiul complet de cotizare de 30 ani (24 de ani-grupa II de munca si 6 ani-spor grupa II de munca) si ati desfasurat activitate in conditii deosebite de munca (grupa a II-a de munca) o perioada de 24 ani, conform celor specificate de dvs., puteti solicita inscrierea la pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstei de pensionare, cu 5 ani si 6 luni inaintea implinirii varstei standard de pensionare, respectiv la implinirea varstei de 54 de ani si 6 luni.

Aceasta reducere este mai favorabila decat cea prevazuta de lege pentru pensia anticipata partiala (care este de doar 5 ani), prin urmare, inscrierea la pensie pentru limita de varsta este mai favorabila.
Cu bine,
Specialist pensii.

Pilonul II: Profit net de 212 milioane de lei pentru participanti la fondurile de pensii


Pilonul II (pensii private obligatorii)

Numarul total al aderentilor la fondurile de pensii private obligatorii a ajuns la sfarsitul lunii noiembrie la 4,88 milioane de salariati, cu 353.000 de participanti mai mult (+7,8%) fata de sfarsitul anului 2008. Din numarul total, aproape 4,53 milioane de participanti sunt activi (pentru ei a fost virata cel putin o contributie, de la aderare si pana in prezent). Dintre cei 4,88 milioane de aderenti la cele 12 fonduri de pensii, peste 1,6 milioane (adica o treime) au aderat pe baze voluntare, fara sa fie obligati de lege (intrucat au varsta de peste 35 de ani).
Activele nete administrate de cele 12 fonduri de pensii au ajuns la sfarsitul lunii noiembrie la peste 2,25 miliarde de lei (527 mil. EUR), dupa ce, in cele 19 runde de colectare a contributiilor, au incasat contributii brute in valoare totala de 2,04 miliarde de lei. Diferenta dintre activul net total al tuturor fondurilor de pensii si contributiile brute virate, adica 212 milioane de lei, este reprezentata de profitul net (net de toate comisioanele) obtinut pentru participantii la fondurile de pensii.

Pilonul III (pensii private facultative)

Numarul total de participanti ai fondurilor de pensii private facultative a ajuns la sfarsitul lunii noiembrie la aproape 184.000. Numarul este cu peste 33.000 de participanti mai mare decat la finele anului 2008, adica +22%. La sfarsitul lui noiembrie, activele celor 13 fonduri de pensii facultative erau de 192,1 milioane de lei (45 mil. EUR), cu 128% mai mult decat la sfarsitul anului 2008.

Performante investitionale

In primele 11 luni ale acestui an, fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) au obtinut un randament mediu de 16,3%, iar fondurile de pensii private facultative (Pilonul III) un randament mediu de 14,8%.
In ultimul an (ultimele 12 luni calendaristice), randamentul mediu a fost de 17,5% pentru fondurile de pensii obligatorii si de 14,9% pentru fondurile de pensii facultative. In aceeasi perioada, rata inflatiei a fost de 4,65%.
De la lansare si pana in prezent, fondurile obligatorii au obtinut un randament mediu anualizat de 14,97%, iar fondurile facultative - un randament mediu anualizat de 7,77%.

Alte date statistice

- statistici APAPR (serii lungi de timp privind sistemul de pensii private);
- statistici CSSPP (statistici lunare oficiale privind sistemul de pensii private);
- buletinele CSSPP (publicatii informative lunare, cu caracter oficial);
- statistici CNPAS (privind sistemul public de pensii si viramentele catre Pilonul II);
- statistici MMFPS (privind sistemul public de pensii si alte informatii).

13 decembrie 2009

Pensie comunitara-Ungaria

Intrebare:

Buna ziua! Sunt femeie nascuta la data de 10.07.1951 si va solicit parerea in privinta deciziei mele de pensionare. Sunt cadru didactic si am lucrat atat in Romania cat si in Ungaria. In Romania mi-am desfasurat activitatea in invatamant timp de 21 ani, stagiul total realizat in tara fiind 28 ani 7 luni (4 ani studii universitare 3 ani 7 luni pensie invaliditate gr.2 din totalul anilor ). In Ungaria am lucrat in aceeasi profesie si am realizat un stagiu de 7 ani. In urma admiterii cererii de pensionare mi s-a stabilit o pensie in ambele tari in raport cu stagiul realizat. Precizez ca in cererea de pensionare am solicitat aplicarea prevederilor Legii Invatamantului, totalizand peste 25 ani lucrati in invatamant, cumulat, referindu-ma si la Regulamentul(CEE) nr. 1408/71. In decizia de pensionare din Romania se precizeaza ca nu sunt indreptatita la pensie nationala, desi, asa cum am mentionat, stagiul total realizat in Romania este de 28 ani 7 luni, fata de 27 ani 8 luni prevazuti de lege, in consecinta pensia acordata este comunitara, motivandu-se ca cei 25 ani in invatamant nu sunt realizati in totalitate in tara. Avand in vedere ca dupa calculele mele, pensia nationala ( cu un algoritm de calcul diferit ) ar fi semnificativ mai mare m-ar interesa opinia si interpretarea Dvs fata de cele prezentate.Dupa cunostiintele mele, in asemenea situatii, trebuie calculate ambele pensii, nationala si comunitara, fiind acordata cea mai favorabila beneficiarului pensiei.Totodata as dori sa stiu daca la indeplinirea conditiilor de pensionare la limita de varsta, fara luarea in considerare a Legii Invatamantului ( in anul 2010 luna Mai ) pensia comunitara, daca o accept, poate fi schimbata in pensie nationala sau nu. Va multumesc.

Raspuns:

In România, Regulamentul 1408/71 şi Regulamentul 574/72 nu se aplică asistenţei sociale şi medicale, prestaţiilor acordate victimelor de război şi altor prestaţii acordate prin legi speciale.

Intrucât reducerea vârstei standard de pensionare cu 3 ani pentru personalul didactic, este prevazuta de o lege speciala, dumneavoastra nu puteti beneficia de aceasta reducere.

In ceea ce priveste a doua întrebare, va comunicam ca la data indeplinirii conditiilor pentru a beneficia de pensie pentru limita de varsta, pensia anticipata partiala devine pensie pentru limita de varsta si se recalculeaza prin eliminarea diminuarii si prin adaugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de anticipare, trecerea la pensia pentru limita de varsta facandu-se la cerere.

Banca Mondiala: Nu afectati sistemul de pensii private de maine pentru a acoperi gaurile din bugetul public de pensii de azi

Oricat de severa este criza economica globala actuala, efectele acesteia palesc in comparatie cu criza demografica pe care lumea va trebui sa o infrunte in urmatoarele decenii. Adevarata criza abia urmeaza sa vina, iar numele ei este criza demografica si a pensiilor, concluzioneaza specialistii Bancii Mondiale, in cadrul unui raport publicat zilele trecute: „Pensions in Crisis: Europe and Central Asia Regional Policy Note”. Raportul contine mai multe recomandari de politici pe care statele lumii ar trebui sa le aplice, dar si masuri care ar trebui evitate pentru a nu afecta sustenabilitatea pe termen lung a pensiilor.
Pe termen scurt, expertii Bancii Mondiale recomanda autoritatilor nationale sa nu se grabeasca sa schimbe parametrii sistemelor de pensii private, care au un caracter de termen lung, pentru a „petici” probleme pe termen scurt, cum sunt deficitele explozive ale sistemelor publice de pensii din aceasta perioada. De asemenea, ar fi bine ca autoritatile sa foloseasca oportunitatea crizei pentru a-si reforma sistemele de pensii pentru a rezolva problemele de sustenabilitate pe termen lung, fapt util in pregatirea pentru criza demografica ce va veni.

„Romania anului 2009 este un studiu de caz perfect pentru concluziile acestui raport al Bancii Mondiale. Pe de-o parte, sistemul public de pensii a ajuns din pacate la un deficit urias, de 1,5 miliarde de euro, adica de 20% din veniturile sale. Pensia a de stat abia a crescut cu 5% anul acesta, nereusind sa imbunatateasca traiul niciunui pensionar, fiind doar o palida masura anti-inflatie. Desi functioneaza mult peste posibilitatile sale reale, sistemul de pensii de stat tot nu reuseste sa ofere pensii decente pentru pensionarii de azi – majoritatea pensiilor sunt de mizerie si complet inadecvate dupa o viata de munca si contributii. Iar ce e mai rau abia urmeaza, pentru ca acest balon numit sistem de pensii de stat se va sparge curand, iar pensiile platite romanilor vor fi mult mai mici decat cele de azi – in acest fel, pensia de la stat si-a castigat renumele de <>. Nevoia reformei sistemului de pensii de stat este acum mai clara si mai urgenta ca oricand, iar sistemul complementar de pensii administrate privat este mai necesar si mai important decat sunt dispusi azi politicienii nostri sa o recunoasca”, a comentat Crinu Andanut, presedintele APAPR, concluziile raportului publicat de Banca Mondiala.

Pe termen lung, specialistii internationali fac si alte recomandari de politica pentru a imbunatati sistemele de pensii. Pentru sistemul public de pensii:
- trecerea la indexarea doar cu rata inflatiei a pensiilor aflate in plata si renuntarea la alte indexari mai generoase, legate de evolutia salariilor din economie;
- cresterea varstei de pensionare si egalizarea acesteia pentru femei si barbati;
- penalizarea pensionarilor anticipate;
- constientizarea prin campanii de informare in randul populatiei a faptului ca pensiile de stat vor fi cu siguranta mult mai putin generoase decat in trecut.
Pentru sistemele de pensii private, recomandarile generale sunt:
- adoptarea unor mijloace care sa reduca efectele volatilitatii pietelor financiare asupra fondurilor de pensii, de exemplu prin adoptarea modelului multifond sau oferirea unei garantii de tip randament cel putin zero pe intreaga perioada de acumulare (garantie prezenta deja la fondurile de pensii private obligatorii din Romania);
- accelerarea reformelor legislative si de supraveghere, pentru a permite fondurilor de pensii private sa obtina randamente cat mai ridicate pentru participanti;
- dezvoltarea proactiva a pietei financiare de catre autoritati, de exemplu prin emiterea de titluri de stat cu randament variabil in functie de inflatie.

Raportul Bancii Mondiale face referire directa la situatia Romaniei de anul acesta:
„In unele state, cum ar fi Estonia, Letonia, Lituania si Romania, autoritatile au redus contributiile virate catre Pilonul II de pensii private obligatorii, in acelasi timp majorand contributiile la sistemul public de pensii. In cazul Romaniei, a fost intarziata o crestere (care era deja programata) a contributiei pentru Pilonul II. Desigur ca temporar aceasta masura are un oarecare efect de crestere a veniturilor bugetare pe termen scurt, dar salariatii de astazi se vad in situatia de a avea mai putini bani in contul lor de pensie privata si, ca urmare, vor avea pensii mai mici. Din moment insa ce au contribuit mai mult la sistemul public in aceasta perioada, ar trebuie ca sistemul public de pensii sa compenseze aceasta reducere. Impactul acestui compromis intre termenul scurt si cel lung depinde de multi factori, insa per total este improbabil ca acest gen de masuri sa fie favorabile fie Guvernului, fie indivizilor.”

„Pe de alta parte, spre deosebire de sistemul public de pensii, sistemul de pensii private din Romania a fost lovit doar de riscul politic, prin inghetarea contributiilor virate la fondurile private obligatorii. Chiar si cu aceasta finantare redusa, sistemul si-a dovedit viabilitatea si a produs performanta pentru participantii sai. Pe primele 11 luni ale anului, randamentul mediu al fondurilor de pensii private, obligatorii si facultative, este de 15%-16%. Astfel, concluziile si recomandarile Bancii Mondiale se potrivesc manusa realitatilor romanesti de anul acesta, motiv pentru care speram ca autoritatile sa ia acum masuri pentru a duce nivelul contributiilor pentru fondurile de pensii obligatorii la 3% in 2010, asa cum reforma initiala si acordurile Romaniei cu FMI, UE si Banca Mondiala ne obliga. Faptul ca Banca Mondiala face asemenea referiri la situatia Romaniei in cadrul rapoartelor sale ar trebui sa invite autoritatile romane la actiune rapida pe aceasta tema”, a adaugat presedintele APAPR.

Raportul publicat luna aceasta de catre Banca Mondiala vine dupa o lunga serie de studii, analize si recomandari ale organismelor internationale, in domeniul pensiilor publice si private, pentru a ajuta Guvernele lumii sa invete din cele mai bune practici internationale si sa ia astfel cele mai bune masuri pentru sistemele de pensii private, pe timpul crizei financiare. Iata cateva dintre aceste rapoarte cu recomandari ale expertilor internationali:

-
Raport UE: Sistemul public de pensii din Romania, amenintat de evolutia demografica (martie 2009);

-
Banca Mondiala sustine sistemele de pensii private obligatorii din regiune si dezavueaza masurile luate de autoritati impotriva Pilonului II (martie 2009);

-
OECD: Criza economica face pensiile private mai necesare ca oricand (aprilie 2009);

-
EFRP: Criza economica globala nu ofera motive pentru a da inapoi de pe calea pensiilor private (mai 2009);

-
Acordul Romaniei cu FMI intoarce Pilonul II de pensii private obligatorii la calendarul initial de contributii (iunie 2009);

-
Acordul Romaniei cu UE dubleaza conditiile acordului cu FMI: accelerarea Pilonului II si reforma sistemului public de pensii (iunie 2009);

-
OECD: Garantarea prin lege a randamentelor fondurilor de pensii private trebuie evitata (iunie 2009);

-
Banca Mondiala despre introducerea pensiilor private in Romania: o reforma dificila, dar de succes (iulie 2009);

-
OECD: Ce garantii si restrictii functioneaza la nivel global in lumea pensiilor private (iulie 2009);

-
Forumul Economic Mondial: Ce trebuie sa faca statele pentru a creste nivelul pensiilor (septembrie 2009);

-
EFRP: Directii de reforma pentru pensiile europene si raport privind cele 11 sisteme de pensii private din Europa Centrala si de Est (octombrie 2009);

-
UE: Romania, in grupul statelor cu cele mai mari riscuri pe termen lung din cauza „bombei cu ceas” a pensiilor de stat (octombrie 2009).

Informatii inscriere pensie anticipata partiala-procent de diminuare

Intrebare:

“Buna ziua
Ma numesc Aurelia Cojocaru ,sunt nascuta in 08.08.1956 si lucrez din 1 aug.1976 .
Mentionez ca in 1981 am intrrerupt actuvitatea pentru cresterea copilului timp de 2 ani.
Doresc sa ies anticipat la pensie in 2011 cand implinesc 55 ani si vreau sa stiu cu cate procente voi fi penalizata?
Multumesc si astept un raspuns.”

Raspuns:

Din analiza celor spuse de dvs., reiese ca sunteti nascuta la data de 8 august 1956, varsta standard de pensionare fiind 60 de ani si stagiul complet de cotizare cerut de lege de 30 de ani.

Prin urmare, puteti solicita pensie anticipata partiala cu 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, respectiv la implinirea varstei de 55 de ani (8 august 2011), intrucat ati realizat stagiul complet de cotizare.

La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate parţiale nu se au în vedere stagiile asimilate (cum ar fi armata, facultatea sau perioada cat a beneficiat de pensie de invaliditate).
Cuantumul (valoarea) pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acesteia în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta-standard de pensionare, conform tabelului:

Stagiul de cotizare realizat peste stagiul standard complet de cotizare prevăzut de lege Procentul de diminuare pentrufiecare lună de anticipare (%)
Până la 1 an 0,50
Peste 1 an 0,45
Peste 2 ani 0,40
Peste 3 ani 0,35
Peste 4 ani 0,30
Peste 5 ani 0,25
Peste 6 ani 0,20
Peste 7 ani 0,15
Peste 8 ani 0,10
Între 9 şi 10 ani 0,05

Conform precizarilor facute de dvs., ati realizat un stagiu de cotizare de 31 de ani, pana la aceasta data (cu mentiunea ca perioada de crestere copil de pana la 2 ani nu constituie stagiu de cotizare decat daca aceasta perioada este ulterioara datei de 1 aprilie 2001).
In acest caz, diminuarea ar fi in jur de 27 %, calculati astfel:
-stagiul de cotizare 31 de ani-diminuare cu 0,45% pe luna de anticipare
-inscriere la pensie anticipata partiala in luna august 2011-60 de luni pana la varsta standard de pensionare de 60 de ani
0,45% x 60 de luni = 27 %.
De asemenea, precizam ca perioada cat o persoana primeste ajutor de somaj constituie perioada contributiva in sistemul public de pensii si, prin urmare, este luata in calcul la stabilirea stagiului de cotizare si a cuantumului drepturilor de pensie.
Cu bine,
Specialist pensii.

9 decembrie 2009

Informatii inscriere pensie anticipata partiala-somaj

Intrebare:

“Vreau si eu o lamurire in privinta la pensionare anticipata.
Sunt femeie,nascuta la 21.01.1956. Am o vechime de 34 ani si 4 luni.Din ianuarie anul viitor e posibil sa intru in somaj.Vreau sa stiu daca pot beneficia de pensie anticipata,incepand cu ce an si ce luna.Afecteaza cu ceva faptul ca o sa fiu in somaj?!
Va multumesc anticipat.”

Raspuns:

Din analiza celor spuse de dvs., reiese ca sunteti nascuta la data de 21 ianuarie 1956, varsta standard de pensionare fiind 60 de ani si stagiul complet de cotizare cerut de lege de 30 de ani.
Prin urmare, puteti solicita pensie anticipata partiala cu 5 ani inaintea implinirii varstei standard de pensionare, respectiv la implinirea varstei de 55 de ani (21 ianuarie 2011), intrucat ati realizat stagiul complet de cotizare.

De asemenea, precizam ca perioada cat o persoana primeste ajutor de somaj constituie perioada contributiva in sistemul public de pensii si, prin urmare, este luata in calcul la stabilirea stagiului de cotizare si a cuantumului drepturilor de pensie.
In cazul somerilor, art. 78 indice 1 alin. (1) prevede: “Numărul de puncte realizat de şomeri se calculează prin raportarea cuantumului drepturilor băneşti lunare acordate la salariul mediu brut lunar din luna respectivă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică”.

Cu bine,
Specialist pensii.